Så kan hbtqi-personer inkluderas i de globala målen

InternationelltRFSL

Visste du att hbtqi-elever står för en högre andel avhopp än andra elever? Eller att hbtqi-kvinnor och personer exkluderas från utvecklingsinsatser på grund av könsroller, normer och stereotyper? Dessa är exempel på problem som hindrar uppfyllandet av de globala målen.

En viktig princip i arbetet med Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför. Trots detta exkluderas hbtqi-personer från arbetet med hållbar utveckling och de globala målen. På grund av diskriminering och förtryck har hbtqi-personer sämre hälsa, sämre tillgång till utbildning och lever i högre utsträckning i fattigdom. Så länge som hbtqi-personer fortsätter att exkluderas från arbetet med hållbar utveckling kommer inget av de globala målen kunna uppnås.

RFSL har tagit fram fem policy briefs som handlar om de hinder som finns idag för att hbtqi-personer ska få sina rättigheter uppfyllda, utifrån de globala målen. I våra briefs kan du läsa om på vilka sätt hbtqi-personer exkluderas från fem olika mål: hälsa, utbildning, jämställdhet , anständiga arbetsvillkor och fredliga och inkluderande samhällen. Du kan också läsa RFSL:s rekommendationer för hur hbtqi-personers ska inkluderas och hur vi kan arbeta för att säkerställa att deras mänskliga rättigheter uppfylls. För dig som är aktivist eller arbetar inom civilsamhället ger även våra briefs tips på hur du kan använda Agenda 2030 för att se till att hbtqi-personers rättigheter inkluderas i arbetet med hållbar utveckling.

Vill du veta mer om hbtqi och Agenda 2030? Läs vår rapport som RFSL tog fram tillsammans med Danska institutet för mänskliga rättigheter.