Vad är egentligen SOGIESC?

Globalt finns en tendens att komplettera hbtqi-begreppet med Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics, SOGIESC.

Begreppet rymmer fler tolkningar av de levnadssätt och identiteter som lyfts fram av hbtqi eller dess engelska motsvarighet LGBTQI. Det är också en juridiskt användbar term som beskriver de grunder som kan användas i antidiskrimineringsarbete, utan att begränsa sig till en viss uppsättning kategorier av människor att skydda från diskriminering.

På svenska pratar vi om sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika, men eftersom det inte finns en vedertagen svensk förkortning av dessa termer kommer vi i skriften att använda den engelska SOGIESC. Sexual Characteristics hänvisar till intersexpersoner.

Lokala kontexter, med specifika kulturella koder och praktiker, ser olika ut. Samkönade relationer kan vara accepterade men sakna officiella termer. Transpersoner är ofta stigmatiserade, men kan också vara en del av traditionella trossystem som till exempel tillåter fler än två könsuttryck. Identiteter och begrepp förändras också över tid och utifrån sammanhang.

Läs hela handboken En värld för alla, (PDF öppnas i nytt fönster)