RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Att bli och vara förälder

En önskan om att bli förälder finns hos många människor och vägarna till ett föräldraskap kan se ut på många olika sätt, i synnerhet för hbtq-personer.

Bli förälder - filmmaterial

Under 2021 lanserar RFSL ett filmmaterial om att vänta barn och bli förälder, dels filmer som riktar sig specifikt till hbtqi-personer som väntar barn och filmer med ett inkluderande tilltal som riktar sig till en mer generell publik. Ta del av filmerna här.

Heminsemination

Insemination kan göras hemma eller på klinik. Här har vi samlat information om hur du/ni kan gå till väga och vad som kan vara bra att känna till och ta ställning till inför en heminsemination.

Vanliga frågor

RFSL får många frågor om familjebildning och föräldraskap. Här har vi samlat de vanligaste frågorna, och svaren på dem.

Juridiskt föräldraskap

Reglerna för vem som blir juridisk förälder till ett barn, och hur, kan upplevas som svårbegripliga och krångliga. Här har vi samlat information om hur reglerna ser ut och varför de ser ut som de gör.

Surrogat

En surrogatgraviditet - även kallat surrogatmödraskap eller värdmödraskap - innebär att en person genomgår en graviditet och föder ett barn åt någon annan/några andra.

Föräldrastödjande material

Äntligen här! Att bli och vara förälder - ett föräldrastödjande material för hbtqi-personer. Materialet vänder sig till dig som hbtqi-person, både till dig som planerar för barn…

Adoption

Adoption är en rättslig process för att bli juridisk förälder till ett barn som man från början inte har någon juridisk koppling till. Här har vi samlat information om vilka möjligheter samkönade par har att adoptera internationellt eller nationellt.

Familjehem/ jourhem

Om att vara familjehem, jourhem, god man, kontaktperson eller kontaktfamilj åt barn som av olika skäl behöver stöd eller vistas i en annan miljö under en period.

Hbtqi och förskolan - tre tips

Alla barn ska ha det bra i förskolan. Men vad kan en som förälder eller närstående vuxen egentligen ställa för krav på förskolan utifrån ett hbtqi-perspektiv?

Tips i vardagen

Här reder vi ut vilka rättigheter du har och vilka krav du har rätt att ställa på de professionella som du kommer att möta kopplat till ditt föräldraskap.

Efterlysning!

Vi söker dig transman med familj som har fått ditt faderskap upphävt av Skatteverket efter ändringen av föräldralagstiftningen den 1 januari 2019.