Alla transpersoner som behöver vård ska få det – RFSL kommenterar Uppdrag granskning

TransRFSL

Uppdrag Granskning har nu gjort en uppföljning av “Tranståget” om vård för unga transpersoner. RFSL och RFSL Ungdom är kritiska till bristen på berättelser från unga transpersoner och trycker på vikten av resurser till utredningsteamen, att alla som behöver vård ska få det och att vi måste få en ny lag på plats.

Idag 12 maj har Uppdrag Granskning publicerat sitt tredje reportage om “Tranståget” om vård för unga transpersoner. I detta och tidigare program har det framförts kritik kring hur vården för unga med könsdysfori är utformad och framför allt belyst situationen för några individer som har ångrat delar av eller hela sin behandling. 

Det är mycket olyckligt att det finns personer som är besvikna över delar eller hela sin behandling och inte känner att de kan vara öppna med det. Ingen ska behöva känna skam över detta. Det ska alltid vara välkommet att olika berättelser får komma fram. Programmet ignorerade dock helt röster från alla de personer som har fått vård som gjort deras liv lättare att leva.

– Det är väldigt olyckligt att Uppdrag granskning inte har pratat med en enda ung transperson och låtit de som berörs idag komma till tals. De vanligaste problemen som våra medlemmar berättar om är att de mår dåligt av de långa köerna till utredningsteamen och att man har svårt att få den vård man behöver, säger Jerân Rostam förbundsordförande RFSL Ungdom.

Den stora majoriteten transpersoner som fått vård mår också bättre efteråt. Därför har debatten som följt av de tidigare programmen varit problematisk. I dagens program lyfts bland annat att antalet remisser tillfälligt har minskat mycket sedan tidigare program sändes. Vi är oroade över att unga transpersoner drabbas genom att få sämre tillgång till vård, om personer som behöver få komma till ett utredningsteam inte får remiss.

– Vi kommer att fortsätta kämpa för att alla som behöver vård ska få vård och att utredningsteamen i hela landet ges resurser för att kunna möta upp varje individs behov. Det är livsviktigt, säger Deidre Palacios förbundsordförande RFSL. 

RFSL och många andra har länge drivit på för att könstillhörighetslagen ska ändras. Frågan har utretts under många år. Det handlar om att dela upp lagen i två delar, där den ena behandlar könsbekräftande vård och den andra om juridiskt kön. 

– Sveriges könstillhörighetslag ligger inte i linje med en modern syn på könsidentitet. Det är verkligen hög tid att inrätta en ny lag. Det handlar om transpersoners mänskliga rättigheter, säger Deidre Palacios.