Ekonomisk kompensation till tvångssteriliserade

TransRFSLFoto: Eveline Johnsson

Här finns information till dig som vill veta mer om lagen som ger rätt till ersättning för den som steriliserats för att kunna få byta juridiskt kön med stöd av könstillhörighetslagen.

Onsdagen den 21 mars 2018 tog riksdagen beslut om att stifta en lag som innebär rätt till ersättning för den som steriliserats för att kunna få sitt byta juridiskt kön med stöd av könstillhörighetslagen.

Ersättningen är 225 000 kr för de som har bytt juridiskt kön med stöd av könstillhörighetslagen innan juli 2013. Den som är drabbad kan själv ansöka till Kammarkollegiet om ersättningen från och med den 1 maj 2018 till den 1 maj 2020.

RFSL anser att det är en historisk seger att regeringen tar ansvar för det inträffade och ger individer som tvångssteriliserats ekonomisk kompensation. Ekonomisk ersättning kan naturligtvis inte helt kompensera för den grova kränkning som tvångssteriliseringarna inneburit. Men en ekonomisk kompensation på regeringens initiativ är ett offentligt erkännande av att det som hänt de här individerna var fel. RFSL har dock kritiserat att beloppet är för lågt samt också ansett att även de få personer som har genomgått sterilisering för att kunna ansöka om juridiskt könsbyte, men fått avslag på ansökan, också ska kunna få ta del av ersättningen. RFSL hade velat att ersättningen skulle ges ut på ett sätt som innebär en ursäkt från statens sida, men så verkar inte bli fallet.

Riksdagens beslut om ersättning på riksdagens hemsida.

Kammarkollegiets pressmeddelande om statlig ersättning till tvångssteriliserad transpersoner. 

 

Kort bakgrund

Från och med januari 2013 får tvångssteriliseringar inte längre ske i Sverige. De strider mot regeringsformen, mot Europakonventionen och är diskriminerande, konstaterade Kammarrätten i Stockholm i en dom från december 2012. Då hade tvångssteriliseringarna av personer som ville byta juridiskt kön pågått sedan 1972.

Sommaren 2013 upphävdes också själva kravet i lagtexten av riksdagen. Efter det lämnade cirka 160 personer in ett ersättningsanspråk till Justitiekanslern för att de blivit tvångssteriliserade. RFSL, tillsammans med RFSL Ungdom, Transföreningen FPES, KIM och Diskrimineringsbyrån i Uppsala, stod bakom ansökan som juristen Kerstin Burman arbetat med. Justitiekanslern avslog ansökan sommaren 2014 och menade, tvärtemot kammarrätten, att det inte alls handlade om tvångssterilisering.

Efter avslaget fattade organisationerna beslutet att stämma staten för det fall regeringen inte självmant skulle betala ut ersättning för den kränkning som skett. RFSL träffade Gabriel Wikström vintern 2015 för att framföra kravet om kompensation och upprättelse och sedan dess har kontakterna i frågan fortsatt.

Eftersom den politiska processen varit långdragen har dock Kerstin Burman arbetat på en stämningsansökan med åtta pilotfall för att stämma staten om ett politiskt initiativ inte skulle komma. Men den 27 april 2017 meddelade folkhälsominister Gabriel Wikström (S) att regeringen beslutat om att ta initiativ till en ny lag som ska möjliggöra ekonomisk kompensation till de personer som tvångssteriliserats till följd av tidigare krav i könstillhörighetslagen.

Kerstin Burman

Foto: Frida Jacobsen Zellinger

Ekonomisk ersättning kan naturligtvis inte helt kompensera för den grova kränkning som tvångssteriliseringarna inneburit. Men en ekonomisk kompensation på regeringens initiativ blir ett offentligt erkännande av att det som hänt de här individerna var fel – så här får en stat inte behandla sina medborgare. På 1970-talet upphävdes de lagar som möjliggjorde tvångssterilisering av andra grupper och år 2000 beslutade regeringen att be om ursäkt och betala ut ekonomisk kompensation till de som tidigare tvångssteriliserats.

 

Maria Sundin

– Nu får vi samma upprättelse som de andra tvångssteriliserade, det känns som ett oerhört erkännande av regeringen av att staten har gjort fel. När jag har pengarna i handen så kommer jag fira, sade Maria Sundin om beskedet i april 2017, dåvarande ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse och en av de som varit med i processen för att få ekonomisk kompensation.