Engagera dig

Medlem och communityRFSLFoto: Fredrik Nilsson

Det finns många möjligheter att engagera sig i RFSL. Våra avdelningar finns över hela landet, och anordnar bland annat cafékvällar, samtalsgrupper, biokvällar, manifestationer, föreläsningar och after work. Allt bygger på ett ideellt engagemang. Har du idéer finns det gott om möjligheter att genomföra dem! Som medlem får du dessutom ofta rabatt på olika arrangemang och exklusiva inbjudningar.

Om du vill göra mer kan du engagera sig i någon av RFSL:s avdelningar och verksamheter. Avdelningarna jobbar ständigt med hbtqi-politiska frågor. Du kan delta aktivt i arbetet eller vara med i sociala aktiviteter.

Som medlem i RFSL kan du vara med i olika medlemsgrupper. Här finns allt ifrån transfrågegrupper till Newcomers, Seniorverksamheter, Idrottsgrupper, Stolta Föräldrar och studiecirklar. Saknar du någon verksamhet på din ort? Erbjud dig att dra igång den! Många avdelningar har regnbågsmysiga lokaler som kan rymma många sorters verksamheter.

På förbundsnivå finns forum som kongress och förtroenderåd, kurser och konferenser där du som medlem kan delta via din avdelning. Du kan också gå kurser för skolinformatörer och kurser i hiv-prevention.

Du kan vara med i RFSL Ungdom tills du blir 30 år. Ungdomsförbundet anordnar medlemsträffar och har fantastiska projekt som Transformering och Pegasus. Du blir automatiskt medlem i RFSL Ungdom om du inte har fyllt 26. Är man mellan 27-30 år kan man välja att bli medlem i RFSL Ungdom. RFSL har flera verksamheter speciellt för unga hbtqi-personer, så ta reda på vad din avdelning har att erbjuda!

Behöver du eller din avdelning hjälp med det lokala arbetet? Tveka inte att kontakta RFSL:s föreningsutvecklare på avdelningsstod@rfsl.se. På RFSL finns en medlemsenhet med föreningsutvecklare och en grupp för avdelningsfrågor finns under Förbundsstyrelsen för att stötta avdelningarna i deras arbete. Avdelningarna har också ett eget intranät med massor med matnyttig information på www.rfsl.se/avdelningssidan.