En värld för alla

De senaste 50 åren har situationen globalt sett förbättrats i många områden och länder i världen. Diskriminering på grund av sexuell läggning skyddas i allt fler länders lagstiftningar, hatbrottslagstiftning har tillkommit på en del ställen, liksom samkönade partnerskap och äktenskap. Transrörelsen har vunnit juridiska strider och hbtqi-personer har mobiliserats och organiseringen stärkts. Frågor kopplade till sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck kan ofta diskuteras mer öppet.

Samtidigt är situationen fortfarande mycket oroande i ett stort antal länder. Samkönade sexuella relationer är fortfarande brottsliga i över 70 länder och i åtta länder kan relationerna till och med leda till dödsstraff. Människor möts av diskriminering och våld i alla länder och framgångar som vunnits hotas nu på många platser.

Denna skrift har tagits fram av RFSL och vänder sig till organisationer och personer som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete eller annat globalt arbete. Den bygger på lärdomar från RFSL:s mångåriga arbete i Sverige och inom internationellt utvecklingssamarbete för hbtqi-personers rättigheter.

Vi vill ge en ökad förståelse för människors utmaningar och organisering globalt. Vi hoppas att skriften ska belysa hur frågor kring sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck kopplas till arbetet med de mänskliga rättigheterna och till de globala utvecklingsmålen.

Alla som arbetar för en hållbar utveckling bör se över om arbetet upprätthåller, eller till och med stärker, rådande normativa föreställningar om kön och sexuell läggning. Likaså måste alla ställa sig frågan om hbtqi-personer inkluderas i arbetet. Vill man bekämpa fattigdom och bidra till en hållbar utveckling blir de långsiktiga vinsterna större om alla inkluderas – både för individen och för samhället.

Läs hela handboken En värld för alla, (PDF öppnas i nytt fönster)

Marie Månson

Internationell chef, RFSL

En värld för alla

RFSL släpper i december 2017 en handbok för dig som vill inkludera frågor om sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika i ditt internationella arbete. Redan nu finns utdrag av texterna att läsa här.

En fråga om mänskliga rättigheter

De globala målen och Agenda 2030

En global rörelse

Jämställdhet

Ett västerländskt påfund

Lagen, motståndarnas vapen

Särskilda utmaningar

Vad är egentligen SOGIESC