Föräldrastödjande material

Äntligen här! Att bli och vara förälder - ett föräldrastödjande material för hbtqi-personer, skrivet av barnmorskor med hbtqi-kompetens. Materialet vänder sig både till dig som planerar för barn eller väntar barn, men också till dig som är nybliven förälder. 

Du kan hämta hem materialet Att bli och vara förälder (PDF öppnas i nytt fönster) och använda hemma på egen hand, eller tillsammans med eventuell medförälder/medföräldrar. I introduktionen finns förslag på hur du kan använda materialet.

Illustrationerna i materialet (PDF öppnas i nytt fönster) kan också laddas ner separat.

Om du väntar barn kan också be din barnmorska att ta del av materialet och/eller se om det kan användas i de föräldraförberedande aktiviteter som du erbjuds inom graviditetsvården.

Materialet är skapat av RFSL och framtaget av de barnmorskor som jobbar inom projektet Regnbågsfamiljer i väntan. Det utkommer under projektets sista år, 2021. Inom projektet har vi hållit barnmorskeledda föräldraförberedande grupper online för hbtqi-personer som väntar barn, med sammanlagt ett hundratal blivande familjer. Materialet kretsar kring erfarenheter och frågeställningar som lyfts i de föräldragrupperna, och tar upp olika teman som ger möjlighet att få reflektera kring sådant många regnbågsfamiljer möter, funderar på eller kanske oroar sig för att möta.

Vill du beställa materialet så finns ett beställningsformulär här. Vi har som mål att skicka ut en gång i veckan, då vi har begränsad tillgång till kontoret.