Valberedningens förslag 2023

KongressenRFSL

På denna sida presenteras valberedningens förslag till kongressen 2023 på kandidater till RFSL:s förbundsstyrelse. Presentationerna ger en sammanfattande bild av kandidaterna och är delvis skrivna av valberedningen, delvis av kandidaterna själva.

Peter Sidlund Ponkala

Förbundsordförande: (nyval)
Bostadsort: Stockholm
Pronomen: Han
Födelseår: 1980

Peter har en kombination av egenskaper och erfarenheter som gör att valberedningen vill rekommendera honom som nästa förbundsordförande. Förutom det faktum att han i egenskap av vice och tillförordnad ordförande har erfarenhet av uppdraget har han klivit fram och tagit ansvar i svåra perioder och visat både ambition och lojalitet. Hans yrkesmässiga erfarenheter som strateg kombinerat med föreningsvana och en lång bakgrund i rörelsen gör att han har den kompetens som uppdraget kräver och verktyg att genomföra det på ett hållbart sätt.
I samtalen med valberedningen har Peter lyft fram behovet av att fortsätta bygga rörelse genom att stärka avdelningarna i hela landet utifrån de lokala förutsättningarna, och stärka relationer mellan avdelningar och mellan förbund och avdelningar. Peter visar stor ödmjukhet i sitt ledarskap och vill nyttja den bredd av kompetenser som finns i avdelningar, på kansliet och i förbundsstyrelsen för att driva arbetet framåt. Han har en tydlig vision för hur RFSLs organisatoriska utmaningar kan angripas och ett driv att ta sig an det. Peter nominerades från flera håll inom vår rörelse, och valberedningen ser att det stödet bidrar till den stabilitet och kontinuitet som RFSL behöver.

Peter har ordet:

Jag är en tornedaling i Stockholm med lång erfarenhet av communityt, med över 20 år i RFSL och 10 år i Stockholm Pride. Jag kombinerar ett stort samhälls-, teknik- och kulturintresse med fritidsaktiviteter som brädspel, natur, resor och träning.
Jag kandiderar som förbundsordförande för RFSL för att jag brinner för att arbeta med mänskliga rättigheter och för att jag tycker att det vore en ära att få leda en viktig organisation som RFSL. Jag vill också fortsätta det viktiga förändringsarbetet som vi påbörjat under den gångna mandatperioden. Jag vill bidra till att bygga en stark rörelse för framtiden, där vi tillsammans arbetar för att på olika sätt för att säkerställa hbtqi-personers mänskliga rättigheter respekteras lika mycket som alla andras.

Petra Douhane

Vice förbundsordförande: (nyval) Bostadsort: Lund
Pronomen: Hon
Födelseår: 1981

Petra är en tydlig, transparent och inkluderande ledare. Petra är van att leda grupper i vilka medlemmarna har olika ansvar, roller och uppdrag liksom processer som leder till faktiska förbättringar för de personer vars rättigheter och intressen hon tillvaratar. Petras stora engagemang och kunskapsförråd i frågor om allas lika rättigheter och möjligheter i allmänhet och hbtqi-personers rättigheter i synnerhet går inte att ta miste på. Petra har även visat prov på detta inom Öppna Moderater där hon för närvarande är förbundets vice ordförande. I samtal med valberedningen har Petra visat prov på sin välutvecklade strategiska förmåga och sin goda förståelse för politiska beslutsprocesser och hur de kan påverkas. Allt detta i kombination med ett knivskarpt intellekt och en vältalighet utöver det vanliga gör att valberedningen är övertygad om att Petra kommer att bli ett mycket starkt och viktigt tillskott till förbundsstyrelsens arbete.

Petra har ordet:

Jag är en glad person med ett stort intresse för utveckling. Jag ser att min bakgrund, erfarenhet och kunskap kan komma förbundet och dess medlemmar till gagn i arbetet med HBTQI-personers rättigheter. Det är i RFSL som min drivkraft kan göra störst skillnad genom politiskt påverkansarbete, att driva medlemmarnas viktigaste frågor och att göra allt med strategi och målfokus. I det RFSL jag vill leda finns en tydlig inkludering och en stor gemenskap. Min hjärtefråga är transpersoners rättigheter, där förutsättningarna för stöd och vård med fokus på den personliga identifikationen är i centrum. Transpersoners livsvillkor är LIVSVIKTIGA– preventivt arbete med psykisk ohälsa och suicidprevention är en viktig del i detta arbete men också inom hela vårt community.

Vix Herjeryd

Förbundskassör (nyval)
Bostadsort: Stockholm
Pronomen: hen/den
Födelseår: 1984

I Vix får förbundet en målmedveten och såväl strukturerad som visionär förbundskassör som brinner för mänskliga rättigheter. Med en gedigen erfarenhet med sig i bagaget från rollerna som ordförande respektive kassör för Stockholm Pride, från politiken och från sitt yrkesliv har Vix den kompetens och genomförandeförmåga som krävs för att kunna bidra till goda, långsiktiga och hållbara ekonomiska förutsättningar för förbundets verksamhet. I samtalen med Vix har det blivit uppenbart för oss i valberedningen att Vix har både visioner och verktyg som räcker för att inte bara slå vakt om det som uppnåtts hittills utan även att flytta fram positionerna i förbundets viktiga kamp för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

Vix har ordet:

Jag bara måste engagera mig mer för en starkare regnbågsrörelse utifrån de senaste årens oroande utveckling runt oss. Som kassör vill jag fördjupa mig i ökade fria medel. Ökad stabilitet, trygghet och strategiskt tänk möjliggör det enormt viktiga arbete som kommer krävas av oss en lång tid framöver. Jag brinner särskilt för transfrågor, familjefrågor och internationell solidaritet. Inom RFSL har jag bl.a. varit aktiv inom Newcomers och projektet ”Idrott för alla kroppar”. Till vardags är jag funktionschef inom IT-drift, nu föräldraledig 75%, och tacksam för lagen som gjort det möjligt för mig att bli förälder på egen hand.

Adam Alian

Ledamot (nyval)
Bostadsort: Göteborg
Pronomen: Önskar ej att uppge
Födelseår: Önskar ej att uppge

I Adam får förbundsstyrelsen en lojal, driven och lösningsfokuserad ledamot och hbtqi-communityt en stark och stadig röst för jämställdhet, jämlikhet och integration.
Adam har en imponerande styrelseerfarenhet, bland annat har Adam varit ordförande för såväl RFSL Göteborg som Amnesty Göteborg. Adam har dessutom arbetat på RFSL Göteborg och RFSL Ungdom, liksom med Newcomers. Adam kommer att bidra med viktig intersektionell och antirasistisk kompetens i förbundsstyrelsens arbete.

Adam har ordet:

Jag är utbildad journalist. Med härkomst från Libanon och uppväxt i Sverige. Jag är en driven person som brinner för mänskliga rättigheter. Har så länge jag kommer ihåg kämpat för allas lika värde och fri- och rättigheter. Jag som person drivs av rättighetsbaserat arbete, jag gillar att göra handling av ord, trivs med att göra skillnad, och trivs i en vi-gemenskap. Har varit engagerad inom olika organisationer med mångfacetterade arbeten och uppdrag. Jag har en hel del erfarenheter inom migration och asylprocesser. Genom mitt arbete inom asyl och min bakgrund som flykting, och rasifierad person, kan jag bidra med ett intersektionellt perspektiv. För mig är det viktigt med representation inom hbtq-communityt. Jag vill vara med och bygga och skapa en hbtqi-rörelse med delaktighet från alla röster. Jag har som mål att bidra med insatser kring segregation, antirasism, utanförskap och jämställdhet som jag har gjort under mina senaste år inom olika sammanhang.

Nicklas Axelsson

Ledamot (nyval)
Bostadsort: Göteborg
Pronomen: Han, cis-bög.
Födelseår: 1978

Vi i valberedningen är mycket glada att kunna föreslå att Nicklas ska göra come-back i förbundsstyrelsen som han tidigare var en del av mellan 2016 och 2018. Nicklas har varit en viktig del av RFSL:s verksamhet sedan mitten på 00-talet, bland annat som skol- och hbtqi-informatör och ledamot i såväl RFSL Göteborgs styrelse som förbundsstyrelsen. Nicklas ingår dessutom i Göteborgs stads hbtqi-råd som ska ta fram en hbtqi-plan för hur livet kan förbättras för hbtqi-personer i Göteborg.
Nicklas är expert på metod- och kompetensutveckling och tar med sig ett brinnande intresse för och engagemang i funkisfrågor, tillgänglighet och seniorfrågor in i förbundsstyrelsens arbete. Nicklas ser fram emot att bidra i det strategiska arbetet gällande förbundsstyrelsens förutsättningsskapande stöd till avdelningarna.

Nicklas har ordet

Mitt namn är Nicklas Axelsson och jag jobbar som metodutvecklare inom Förvaltningen för Funktionsstöd inom Daglig Verksamhet. Utbildning och kompetensutveckling är det som främst fyller min vardag. Jag föreläser i ämnen som bland annat Normmedvetet Arbetssätt och Våld
i Nära Relation med ett funkisperspektiv, i personal och brukargrupper. Jag har varit aktiv inom RFSL sedan hösten 2006. Inledningsvis som skolinformatör men även i RFSL Göteborgs styrelse 2015-2018 och i förbundsstyrelsen 2016-2018. Gillar att vara en del av en rörelse, ett behov i mig som fylls genom mitt engagemang i RFSL. Frågor jag brinner lite mer för är funkisfrågor, utbildning och tillgänglighet.

Maria Bergqvist

Ledamot (nyval)
Bostadsort: Norrköping
Pronomen: Hon
Födelseår: 1980

Maria tillför förbundsstyrelsen en viktig kompetens om och en tydlig, verklighets-förankrad och modig röst för unga hbtqi-ungdomars villkor och rättigheter. Som grundare av East Pride och med styrelsevana från Vänsterpartiet i Norrköping har Maria erfarenhet av strategiskt styrelse arbete som politiskt påverkansarbete. Utöver psykisk ohälsa bland hbtqi-personer och transvård slår Marias hjärta lite extra hårt för frågor om asyl och migration. I Maria får förbundsstyrelsen en ny ledamot som förmår att jobba strategiskt med såväl verksamhets- som aktivist- och medlemsperspektiv.

Maria har ordet:

Jag är en orädd organisatör och skolkurator som bor på landet med fru och barn. Jag brinner för hbtqia-personers psykiska hälsa och tror att jag kan bidra i arbetet med att bredda och stärka förbundet ytterligare, även utanför storstadsregionerna. Jag vill ingå i förbundsstyrelsen för att det, i en tid där våra rättigheter hotas, globalt såväl som nationellt, inte finns något annat val än att utgöra ett motstånd mot de krafterna. Centralt för mig är att RFSL fortsätter vara en modig politisk kraft på alla de arenor där vi verkar, och på de arenor där vi ännu inte gör det.

Pär Brubäcken

Ledamot (omval)
Bostadsort: Skellefteå
Pronomen han/honom
Födelseår: 1969

Valberedningen föreslår att Pär får förnyat förtroende som förbundsstyrelseledamot. Pär brinner särskilt för frågor som berör samarbetet mellan förbundsstyrelsen och avdelningarna, ett av de allra viktigaste fundamenten för ett framgångsrikt RFSL. Pär har varit avdelningsaktiv sedan millennieskiftet och har axlat olika roller som bland annat ledamot, kassör och revisor. Pär har suttit i förbundsstyrelsen i två kongressperioder och kommer i och med detta även att kunna bidra till den stabilitet och kontinuitet som det är valberedningens bedömning att förbundet behöver. Utöver styrelseerfarenhet från RFSL-sfären har Pär även varit aktiv i lokalpolitiken och Sveriges lärare (och tidigare Lärarförbundet). Utöver avdelningsfrågorna slår Pärs hjärta lite extra taktfast för familjefrågor, säkert sexfrågor och internationell solidaritet.

Pär har ordet:

Mina viktigaste frågor är avdelningarna och hur förbundsstyrelsen kan jobba tillsammans med avdelningarna, det är de som bygger RFSL. Jag vill även jobba för medlemmarna och hitta ännu mer medlemsnytta.

Fredrik Engström

Ledamot (omval)
Bostadsort: Göteborg
Pronomen: han/honom
Ålder: 43

Fredrik har en mycket bred och djup kompetens när det kommer till styrelsearbete från ett flertal organisationer, liksom erfarenhet av att bygga såväl föreningar som bolag från grunden. Hans fokus på organisation och struktur är en nyckel i de pågående processerna kring att bygga ett långsiktigt hållbart förbund på alla nivåer. Hans närmast unika kompetenser inom föreningsjuridik är också ett ovärderligt tillskott till organisationen, liksom hans kompetens inom arbetsrätt och hans breda nätverk i civilsamhället. Utöver formell kompetens har Fredrik tydliga visioner om ett RFSL med fler medlemmar, färre men starkare avdelningar och ett tydligare fokus på tematisk organisering.

Fredrik har ordet:

Jag arbetar som advokat med inriktning på folkrörelser, vilket gör att jag i förbundsstyrelsen bidrar med kompetens kring många juridiska och ekonomiska frågor som rör RFSL. Jag tror också att jag, genom många engagemang som förtroendevald inom civilsamhället, bidrar med kompetens och erfarenhet kring strategisk ledning, verksamhetsplanering och resultatstyrning.
I det nya politiska landskap som vi nu befinner oss i är RFSL som organisation viktigare än på länge. För att växa och klara vårt uppdrag behöver vi stärka våra interna strukturer och tydliggöra var och hur beslut ska fattas. Dessa frågor ser jag fram emot att arbeta med under mandatperioden.

Johanna Eriksson

Ledamot (nyval)
Bostadsort: Västerås
Pronomen: Hon/henne
Födelseår: 1983

Johanna har lång erfarenhet av det politiska hantverket från partipolitiken, liksom den organisations- och styrelsevana och de nätverk som kommer av det. Hon har erfarenhet av ledarskap från bland annat ordföranderoller och räds inte att kliva fram och ta ansvar när det behövs. Hennes yrkesbana som socionom och föreläsare ger henne också kunskaper och perspektiv som kommer gynna RFSL:s arbete. Johannas driv och kunskap kring familjepolitik kommer särskilt bidra till RFSL och förbundsstyrelsen.

Johanna har ordet:

Jag drivs av ett starkt engagemang för rättvisa. I tonåren förde mitt antirasistiska engagemang mig in i det parti som jag var engagerad i under 20 år. Mitt engagemang förde mig också till mitt yrke som socionom. Jag arbetar inom socialtjänsten och vid sidan av det föreläser jag om våld i nära relation med specialkompetens kring strukturellt sårbara grupper. När jag inte arbetar spenderar jag tiden tillsammans med mitt barn som jag är soloförälder till. Jag kandiderar till förbundsstyrelsen därför att för första gången i mitt liv känns det som att de framgångar vi har nått i Sverige när det gäller våra rättigheter är hotade och jag känner starkt att alla som kan bidra behövs nu.

Lea Larsson

Ledamot (omval)
Bostadsort: Stockholm
Pronomen: Hon/henne
Födelseår: 1981

Lea är certifierad normingenjör och arbetar som föreläsare och konsult inom området jämställdhet/inkludering/normförändring. Lea är ledamot i den nuvarande styrelsen – ett förtroende som vi i valberedningen rekommenderar kongressen att förnya. Lea tar ett stort ansvar och bidrar till att skapa ett gott samtals- och samarbetsklimat i förbundsstyrelsen. Hon är dessutom förbundsstyrelsens representant i RFSL Utbildning AB. Leas hjärtefrågor är transfrågor, utbildningsfrågor och hederskultur. Leas långa erfarenhet från communityt, inklusive levd erfarenhet av diverse backlashar, kommer att berika förbundsstyrelsens arbete med ett lugn, en stabilitet och en enträgenhet som behövs nog så väl i en turbulent tid.

Lea har ordet:

Jag heter Lea och är normingenjör, musiker och ljudtekniker. Jag brinner för att skapa ett rättvist och inkluderande samhälle. Just nu bor jag deltid i Peking med min fru som är Asien-korrespondent. Den föregående mandatperioden har varit otroligt lärorik och vi har jobbat hårt med att få till en bra styrelse och bra rutiner där vi kan jobba framåt och långsiktigt. Vi har kommit långt och jag ser fram emot att fortsätta det arbetet även nästa år om så önskas av Er medlemmar. Jag vill även fortsätta sprida glädje och energi även kommande mandatperiod. Min hjärtefråga är transfrågor då jag själv var en av de första i Sverige att genomgå vårdprocessen och vet hur viktig och samtidigt undermålig trans vården är. Det av media påhittade ”transkriget” som nu (inte) pågår samman fattar på något sätt vår samtid och vår kamp där det bara finns en utväg: att kämpa ännu hårdare.

Pell Uno Larsson

Ledamot (omval)
Bostadsort: Örebro
Pronomen: Han
Födelseår: 1941

Uno är en urkraft i den svenska hbtqi-rörelsen. Hans långa erfarenhet av arbete med hbtqi-personers rättigheter i Sverige och världen inom hans olika professioner har gett honom en bred kunskap som kombinerat med hans starka engagemang bidrar med framåtdrift och ett jävlaranamma i förbundsstyrelsen. Han har även gedigen ledarskapserfarenhet och stark föreningskompetens. Uno har särskilt lyft behovet av fokus på seniorfrågorna, folkbildning kring hbtqi, samverkan med forskarvärlden och starka avdelningar.

Uno har ordet:

Jag har flera utbildningar med mig – sjuksköterskeexamen 1965, lärarexamen 1973, och ett stort antal fördjupningskurser inom ledarskap, medicin och arbetsmiljö. Yrkesarbetat inom akutsjukvård, rektor på vårdhögskola och universitetsadjunkt med ledande tjänster på Örebro universitet där jag också var huvudskyddsombud i 10 år. Jag har också arbetat internationellt i FN-tjänst med undervisning vid universitet i Indien, Mocambique, Ryssland, och byggt upp en särskola i Indien. Jag har varit engagerad i ett antal styrelser och föreningar, inklusive ordförande i RFSL Örebro i 6 år där jag nu är ledamot. Ledamot i RFSLs förbundsstyrelse i 6 år där jag fokuserat på arbete med avdelningar. Politisk påverkan, utbildning, ungdoms- och seniorverksamhet är viktigt. Samtliga människovårdande yrkesutbildningar ska innehålla hbtqi+kunskap!

Tuomas Laulajainen

Ledamot (nyval)
Bostadsort: Stockholm
Pronomen: Han/honom
Födelseår: 1992

Tuomas har en gedigen erfarenhet från styrelsearbete i RFSL Stockholm, där han har visat prov på förmåga att både hantera löpande verksamhet och kriser. Hans främsta drivkraft i styrelsearbete är att skapa en stark och tydlig organisation som möjliggör och underlättar engagemang för alla aktivister. Tuomas har en stark lojalitet till rörelsen och sina uppdrag, och hans frustration över läget för hbtqi-personer skapar driv att göra skillnad på riktigt. Valberedningen ser också att hans erfarenhet från marknad och kommunikation kan bidra till RFSL:s arbete med att bygga varumärke.

Tuomas har ordet:

Jag arbetar som marknadschef och har varit boende i Stockholm i 11 år, men jag har mina starka rötter i Norrbotten. Mitt liv är fyllt av musik, konst och kultur, samt diskussioner om de orättvisor (och icke-orättvisor) vi möter. Jag vill hitta nya sätt att skapa förändring och återuppliva den jävlar anamma vi en gång hade. Dessutom är jag fast besluten att fortsätta bidra till den kultur där vi bygger fler broar mellan människor och organisationer vi bör samarbeta med. Min hjärtefråga är att se till att varenda unge känner till att communityt har plats för dem alla.

Linda W Snecker

Ersättare (omval)
Bostadsort: Norrköping
Pronomen: Hon
Födelseår: 1983

Linda har en gedigen erfarenhet av politiskt och organisatorisk arbete, stora nätverk och god insyn i den nationella politiska arenan, och har bidragit med strategisk höjd i styrelsens arbete under föregående mandatperiod. Lindas kunskap om och insyn i riksdagens arbete är en ovärderlig resurs för förbundsstyrelsen.

Linda har ordet:

Jag heter Linda Snecker, är en 40-årig riksdagsledamot för Vänsterpartiet som bor i Norrköping. Jag arbetar främst med transportpolitiska frågor i Trafikutskottet, men har alltid brunnit för hbtqi-frågorna. Jag är medlem i riksdagens hbtqi-nätverk och har en mycket stor vana av styrelsearbete i ideella organisationer. Jag bidrar främst med kunskap om organisationers behov av styrning och ledning, jag finns för att stötta och bidra med ett perspektiv från politiken, dock ej ett partipolitiskt perspektiv. Jag är en erfaren opinionsbildare och kommunikatör och tackar med glädje ja till ytterligare en period som ersättare i styrelsen.

Kandidater utanför valberedningens förslag

Pell Uno Larsson

Vice förbundsordförande
Bostadsort: Örebro
Pronomen: Han
Födelseår: 1941

Se presentation och bild ovan. Av valberedningen nominerad som ledamot.

Philipp´ Marra

Ersättare
Bostadsort: Malmö
Pronomen: Han/den //he //él
Födelseår: Senior/pensionerad

Jag har varit i kampen för HBT-rättigheter i 51 år, och har inte för avsikt att gå i pension förrän alla är fria. Under de senaste 15 åren har jag valts till och arbetat i flera roller inom RFSL avdelningar i Skåne, vilket har gett mig gedigen kunskap om RFSL och föreningsvana.

Jag har en stark önskan att ge tillbaka lite av det jag själv har fått nytta av genom att göra samhället bättre. En av mina hjärtefrågor är att arbeta med människor genom att stödja och stärka lokala avdelningar ute i landet.