Seminarium om RFSL:s internationella arbete

KongressenRFSL

Idag höll Natia Gvianishvili från RFSL:s internationella enhet ett seminarium för alla kongressdeltagare.

Natia gav en överblick över positiva och negativa trender gällande hbtqi-personers rättigheter i världen och pratade även om hur RFSL arbetar internationellt. Bland annat tog Natia upp i vilka delar av världen RFSL har verksamhet samt vilka internationella mekanismer organisationen arbetar med för att driva förändring för hbtqi-personer globalt.

I RFSL:s internationella strategi beskrivs riktningen för RFSL:s internationella arbete för perioden 2019-2021. Den täcker det internationella arbete som RFSL utför inom ramen för svenskt och internationellt utvecklingssamarbete.

Vill du veta mer om RFSL:s internationella arbete? Besök den här sidan för mer information, nyheter och länkar.