RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Hbtqi

Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

FAQ: Könsdysfori som diagnos

RFSL får många frågor kring diagnoser och diagnoskoder kopplat till könsdysfori och könsbekräftande vård. Här reds ut vad som gäller idag och vad som diskuteras inför framtiden.

Könsneutrala omklädningsrum och toaletter

Många har frågor om omklädningsrum och toaletter, framförallt hur man kan göra dessa rum tillgängliga för transpersoner eller skapa könsneutrala utrymmen. Här har vi samlat information och olika lösningar att inspireras av.

Äktenskap

Äktenskapet i Sverige blev könsneutralt från den 1 maj 2009. Sedan dess kan samkönade par ingå äktenskap på samma villkor som olikkönade par.