Idrott för alla kroppar

Idrott och fritidRFSLFoto: Nathalie Ruejas

RFSL, i samarbete med Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbund, arbetar för en transinkluderande idrott. I det här projektet samlas policy, utbildning och empowerment.

Vi skapar bättre förutsättningar

Syftet med projektet Idrott för alla kroppar är att förbättra möjligheterna för transpersoner att ta del av idrotten. Detta sker genom att stärka transpersoner samt genom att ta fram policy och riktlinjer.

Det är ett projekt som finansieras av Postkodstiftelsen och där innehållet tas fram i samarbete med RiksidrottsförbundetSvenska fotbollsförbundet, Svenska Budo- och kampsportsförbundetSvenska Skridskoförbundet, Svenska Basketförbundet, Svenska Volleybollförbundet, Svenska innebandyförbundet och Svenska Livräddningssällskapet. Det är öppet för fler specialidrottsförbund att ansluta till projektet.

Policy och utbildning

Projektet löper mellan 2019 och 2020 och innehåller olika insatser och aktiviteter:

  • Framtagande av policy och riktlinjer för transpersoners idrottande.
  • Pedagogiskt metodmaterial för utbildning av ledare.
  • Utbildning av specialidrottsförbund.
  • Internutbildningar inom RFSL
T-shirt med projektnamn

Ingen ska lämnas utanför

Många transpersoner vittnar om att man inte vågar delta i förenings­idrott på grund av könsuppdelning, osäkerhet kring omklädningsrum och en oro för att inte bli bemött på ett respektfullt sätt. 

Agenda 2030 är en gemensam plan för FN:s medlemsländer som syftar till att utrota extrem fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen. De 17 delmålen syftar till att alla människor ska kunna leva sina liv till fullo och utnyttja sin fulla potential. Länderna som undertecknat avtalet har kommit överens om devisen “ingen ska lämnas utanför”, och insatser som fokuserar på att lyfta de som ligger längst efter ska prioriteras. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. I ett folkhälsoperspektiv tillhör transpersoner en grupp som ligger långt efter majo­ritetsbefolkningen: Transpersoner är mer stillasittande än andra i Sverige och har generellt en sämre psykisk och fysisk hälsa. 

“Idrottare med transerfarenhet ska kunna delta i idrotten.” 

RFSL vill med projektet Idrott för all kroppar skapa förutsättningar för att inkludera transpersoner i svensk idrott.

Vi har frågat 120 personer med transerfarenhet om deras relation till idrott. På så sätt får vi veta vad som oroar och vad som kan göras bättre. Men också vad som redan är bra och vad som motiverar till idrottande.

RFSL vill också ge några rekommendationer. Genom det här projektet får idrotten tips och råd, med särskilt fokus på att skapa vägledande riktlinjer för hur din förening eller ditt förbund kan hantera könsupp­delning och andra utmaningar som skapar hinder för transpersoners idrottande. 

”Idrotten är en viktig folkrörelse”

Idrotten är en viktig folkrörelse med möjlighet och mandat att skapa bättre förutsättningar för människor, särskilt barn och unga. Vår förhopp­ning är att idrottare med transerfarenhet ska kunna delta i idrotten genom hela livet och bli inkluderade i idrottens fantastiska värld.

Ett perspektiv som vi tycker är viktigt att hålla i minnet är att idrottsverksamheterna inte är serviceinrättningar, där man själv bara intar ett kundperspektiv. Man kan givetvis tänka att man vill se en förändring innan man deltar. Men det går också att tänka, enligt den gamla folkrörelseidén, att man engagerar sig för att förändra.

Läs mer i rapporten Trans och idrott: Ingen ska lämnas utanför

Läs mer i rapporten hbtq och idrott (pdf, öppnas i nytt fönster).