Idrott för alla kroppar

Idrott och fritidRFSL

RFSL, i samarbete med Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbund, arbetar för en transinkluderande idrott. I det här projektet samlas policy, utbildning och empowerment.

Transpersoner idrottar lite

Transpersoner som vill idrotta begränsas av att idrott i stor utsträckning är könsuppdelad genom regelverk, omklädningsrum, jargong och normer.

På grund av detta slutar många att idrotta. Transpersoner som grupp deltar i lägre utsträckning i fysiska aktiviteter än vad befolkningen i stort gör.

Vi vet att motion och idrott förbättrar såväl fysisk som psykisk hälsa. Vilket i sin tur leder till bättre skolresultat, bättre prestationer i arbetslivet, högre inkomst och ett mer självständigt liv.

Idrott ger fysiska, sociala och psykiska fördelar. Därför är det avgörande att alla har möjlighet att delta i idrott, oavsett kön eller könsidentitet.

Idag saknas det riktlinjer för inkludering av idrottande transpersoner, det saknas aktiva förebilder samtidigt som det finns berättelser om utanförskap och uteslutningsmekanismer

Läs mer i rapporten hbtq och idrott (pdf, öppnas i nytt fönster).

Vi skapar bättre förutsättnignar

Syftet med projektet Idrott för alla kroppar är att förbättra möjligheterna för transpersoner att ta del av idrotten. Detta sker genom att stärka transpersoner samt genom att ta fram policy och riktlinjer.

Det är ett projekt som finansieras av Postkodstiftelsen och där innehållet tas fram i samarbete med RiksidrottsförbundetSvenska fotbollsförbundet, Svenska Budo- och kampsportsförbundetSvenska Skridskoförbundet, Svenska Basketförbundet, Svenska Volleybollförbundet och Svenska Livräddningssällskapet. Det är öppet för fler specialidrottsförbund att ansluta till projektet.

Policy och utbildning

Projektet kommer att löpa över två år och innehålla en rad olika insatser och aktiviteter:

  • Framtagande av policy och riktlinjer för transpersoners idrottande.
  • Pedagogiskt metodmaterial för utbildning av ledare.
  • Utbildning av specialidrottsförbund.
  • Internutbildningar inom RFSL