RFSL Seniors vänmatchning

ÄldrefrågorRFSL

RFSL Senior hade under 2020-2021 ett vänmatchningsprogram, i syfte att bryta ofrivillig isolering under coronapandemin. Vänmatchningen är just nu på paus då projektet som den var en del av är avslutat. Om du har frågor om vänmatchningen går det bra att kontakta senior@rfsl.se.