Transpersoners, intersexuellas och ickebinäras organisering i Östra Afrika

InternationelltRFSL

Under 2018 inleder RFSL ett nytt samarbete med den nystartade regionala organisationen EATHAN, East Africa Trans Health & Advocacy Network.

EATHAN arbetar för att stärka transpersoners, intersexuellas och ickebinäras organisering och rättigheter i fem länder i Östra Afrika- Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi och Uganda.

EATHAN har sitt sekretariat i Nairobi, Kenya, men är en koalition av organisationer och aktivister som kämpar för att alla ska åtnjuta samma rättigheter och kunna leva fria liv utan våld och diskriminering, oavsett könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika.

Projektet, som drivs med stöd av Forum Syd, fokuserar på att skapa möjligheter för EATHAN att etablera sig som regional aktör, att utveckla strukturer för organisering, och hitta finansiering för sitt arbete.