FN:s högnivåmöte om de globala målen – en översikt för aktivister

InternationelltRFSL

Mellan den 6–15 juli samlas representanter från världens länder för att delta i FN:s högnivåmöte om de globala målen. Deras uppgift är att följa upp och granska genomförandet av Agenda 2030. I år deltar RFSL:s International Advocacy Advisor i den svenska delegationen som expert och rådgivare inom hbtqi-frågor.

FN:s högnivåmöte är en konferens som organiseras en gång per år under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Där samlas representanter från FN:s medlemsländer, civilsamhällesorganisationer, FN-organ och andra aktörer. Tillsammans har de till uppgift att se över hur det internationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen ser ut samt vilka framsteg som görs.

Det är olika teman varje år och årets tema är: hållbar och motståndskraftig återhämtning efter den globala Covid-19-pandemin i syfte att främja ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner av hållbar utveckling samt att skapa en inkluderande och effektiv väg för att uppnå Agenda 2030 under det närmsta årtiondet genom handling och resultat kopplat till hållbar utveckling.

Så kan du som aktivist engagera dig

Inför årets möte har vi, tillsammans med Outright Action International och COC Netherlands tagit fram en guide som introducerar aktivister och hbtqi-organisationer till FN:s högnivåmöte. Bland annat tar vi upp konkreta tips och råd om hur du kan få ut så mycket som möjligt av mötet.

Ladda ner hela guiden här (på engelska): The 2021 United Nations High Level Political Forum on Sustainable Development Goals Primer.

Intressegrupp för hbtqi-frågor organiserar sidoevent

Gruppen “LGBTI Stakeholder Group” består av globala, regionala och nationella organisationer och aktivister inom civilsamhället. Deras gemensamma fokus är att arbeta för att inkludera hbtqi-personer i arbetet för att nå målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Intressegruppen är en engagerad och erkänd aktör inom ramen för FN:s högnivåmöte. I år står gruppen värd för ett sidoevent som handlar om framsteg och bakslag för att uppnå hälsa och välmående för hbtqi-personer globalt.

Läs mer och anmäl dig här.

Taggar:

internationellt