Svar på Sveriges rapport till FN:s kvinnokonvention

InternationelltRFSLFoto: Rebecka Rehn

RFSL, RFSU och Handikappförbunden har skrivit ett gemensamt svar på Sveriges officiella rapport till den kombinerade åttonde och nionde periodiska granskningen av Sveriges svar till CEDAW, FN:s kvinnokonvention. Frågor om SRHR, hbt och tillgänglighet går som en röd tråd genom svaren.

FN:s kvinnokonvention, CEDAW, har bett Sverige att svara på frågor rörande diskriminering av kvinnor i Sverige. RFSL, RFSU och Handikappförbunden har gett sina egna rekommendationer till Kvinnokonventionen om vad Sverige bör göra. Fyra av de tjugo rekommendationer som ges är bland annat:

  • att inkludera transpersoner i nationella insatser för jämställdhet, för att garantera jämlik icke-diskriminerande behandling av alla kvinnor (Rekommendation 1).
  • att det för att fokusera på implementering av lagar behövs intersektionella studier hur faktorer som kön, funktionsförmåga, etnisk bakgrund påverkar legitimiteten i kvinnors vittnesmål vid rättsfall (Rekommendation 2).
  • att det behövs mer kunskap om erfarenheterna som personer med nedsatt funktionsförmåga samt hbtq-personer har av våld i nära relationer (Rekommendation 12).
  • att Sverige säkerställer att romska kvinnor och flickor, liksom asylsökande och flyktingar har tillgång till information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (Rekommendation 18).

Läs alla rekommendationer i rapporten Svar på Sveriges rapport till CEDAW (PDF, öppnas i nytt fönster)