FN:s generalsekreterare träffade organisationer från civilsamhället

InternationelltRFSL

FN:s årliga kvinnokommission (CSW) äger rum i New York. Det är det främsta mellanstatliga organet som arbetar med jämställdhet mellan könen och kvinnors mänskliga rättigheter. I år träffade FN:s nyligen tillsatte generalsekreterare Antonio Guterres över 1000 representanter från olika organisationer från civilsamhället för att lyssna på punkterna på deras dagordning och även svara på några frågor. RFSL var på plats.

FN:s årliga kvinnokommission (CSW) äger rum i New York. Det är det främsta mellanstatliga organet som arbetar med jämställdhet mellan könen och kvinnors mänskliga rättigheter.

I år träffade FN:s nyligen tillsatte generalsekreterare Antonio Guterres över 1000 representanter från olika organisationer från civilsamhället för att lyssna på punkterna på deras dagordning och även svara på några frågor.

RFSL var på mötet som en del av LBTI Caucus, som är en grupp icke-statliga organisationer och förespråkare som arbetar på nationell, regional och internationell nivå och träffas en gång om året för att förespråka att lesbiskas, bisexuella kvinnors, trans- och intersexpersoners inkluderas i kvinnokommissionen.

Micah Grzywnowicz, RFSL:s internationella sakkunnig, hade äran och förmånen att hålla ett uttalande och ställa en fråga till generalsekreteraren å LBTI Caucus vägnar. Vänligen se videon för att se uttalandet och även Antonio Guterres svar.

Som ni ser är generalsekreteraren engagerad i att arbeta mot skyddandet av hbtq personers rättigheter. Det präglar hans första officiella uttalande i ämnet sedan han tillträdde som generalsekreterare. Vi hoppas på en konstruktiv dialog och arbete med generalsekreteraren för att vidare säkra inbegripandet av hbti-frågor inom FN.

 

Hela uttalandet:

Tack fru biträdande generalsekreterare Mlambo-Ngcuka och generalsekreterare Gutierrez.

Mänskliga rättigheter är avgörande för att uppnå jämställdhet mellan könen på alla nivåer inom FN:s politik, i planering och anställning. Det krävs ett starkt ledarskap och mod att försvara även grundläggande mänskliga rättigheter inom FN. Kulturella och traditionella värderingar används ofta för att försvara brott mot mänskliga rättigheter, och som en ursäkt för våld mot kvinnor och homosexuella kvinnor, bisexuella, trans- och intersexpersoner.

Herr generalsekreterare Gutierrez, du har tidigare ombett regeringar och samhällen att bygga en värld där ingen ska behöva vara rädd på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet.

Hur ska din tjänst stödja de mänskliga rättigheterna för människor som utsätts för våld och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller för att de är intersex, och vilket löfte kommer du att göra för att säkerställa att kvinnor eller alla människor inte nekas viktiga tjänster och information rörande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter?

Tack.