Så arbetar RFSL med hälsa och hivprevention

Hälsa, sex och hivRFSL

Nedan kan du läsa om några av de saker vi arbetar med på enheten för hälsa och hivprevention.

Sexuell hälsa och hivprevention

RFSL har arbetat med frågor som rör hiv och sexualitet sedan hivpandemin startade i Sverige 1982. RFSL arbetar med en sexpositiv hivprevention som riktar sig till de grupper som är mest påverkade av hiv och könssjukdomar, vilket bl. a. är bögar och bikillar, transpersoner och nyanlända hbtqi-personer.

RFSL:s arbete har bidragit till att det idag finns en högre kunskap om hiv och könssjukdomar hos våra målgrupper än hos befolkningen i stort. Vi jobbar bland annat med hiv- och syflistestning, säkrare sex-workshops riktade till nyanlända hbtqi-personer, uppsökande arbete kring hiv och säkrare sex riktat till bögar och bikillar och transseparatistiska workshops med fokus på sex, lust och njutning. Vi bedriver hivpolitiskt påverkansarbete och genomför informationskampanjer för att sprida kunskap och motverka hivstigma.

Verksamheten bedrivs i hela landet; dels genom att stödja RFSL:s avdelningar i deras hivpreventiva arbete, dels genom att hålla kampanjer, föreläsningar och debatter nationellt. Din närmaste RFSL-avdelning hittar du på den här sidan.

En viktig del av RFSL:s arbete med hälsa och hivprevention är Sexperterna Chatt. Sexperterna Chatt drivs av RFSL Stockholm på uppdrag av RFSL, med medel från Folkhälsomyndighetens verksamhetsbidrag för hivprevention. Målgrupperna är framför allt transpersoner och män som har sex med män. Sexperterna Chatt finns online på Qruiser, Instagram och Facebook två-tre kvällar i veckan, samt på hemsidan sexperterna.org. Här kan personer från målgrupperna få svar på sina frågor och beställa hem gratis kondomer och glid.

Psykisk hälsa och suicidprevention

Hbtqi-personer har mer psykisk ohälsa och har oftare självmordstankar än heterosexuella cispersoner. RFSL arbetar för att myndigheter, hälso- och sjukvården och samhället i övrigt ska få upp ögonen för detta. Vi utför även specifika insatser för att förbättra situationen för hbtqi-personer, till exempel erbjuder vi stöd till transpersoner via vår stöd- och infomejl. Vi arbetar även med att höja kunskapen inom RFSL så att fler som är aktiva inom vår organisation ska ha kunskap om suicidprevention och vad som främjar psykisk hälsa.