RFSL och dina personuppgifter

Medlem och communityRFSL

I dataskyddsförordningen (GDPR) finns regler om hur, när och varför en får behandla personuppgifter. Som medlem i RFSL och RFSL Ungdom hanteras dina personuppgifter i RFSLs medlemsregister i enlighet med dessa. RFSL arbetar löpande för att möta högt ställda krav från medlemmar, revisorer, bidragsgivare och våra avdelningar.

Vilka personuppgifter registreras för medlemmar och givare?

När du blir medlem eller ger en gåva ger du oss rätt att registrera namn, adress, telefon, mobil, e-post, personnummer eller födelsedatum, ev könsidentitet, avdelningstillhörighet och betalning av medlemsavgift. Information om förtroendeuppdrag och genomförda utbildningar finns i vissa fall, likaså information om givna gåvor i de fall du är månadsgivare eller gett gåvor till RFSL. Om du som medlem väljer att avsluta ditt medlemskap rensas dina personuppgifter bort men medlemsnummer, postnummer/postort och avdelning sparas för statistisk och ekonomisk redovisning.

Syfte

Uppgifter från medlemsregistret används endast inom ramen för RFSL:s verksamhet på lokal och nationell nivå, till RFSL Insamlingsstiftelsen samt via av RFSL anlitade aktörer för distribution av information och förfrågan om gåvor. Exempelvis till: medlemsbrev, årsmöteskallelser, medlemstidningar, sändlistor för e-post och SMS. RFSL lämnar inte inte vidare uppgifter från medlemsregistret till tredje part.

Den som anser att RFSL inte har vidtagit begärda åtgärder med sina personuppgifter har rätt att lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Att du lämnar efterfrågade personuppgifter till RFSL är ett krav för att du ska beviljas, eller tillåtas förlänga medlemskap i, RFSL. Den som inte lämnar efterfrågade personuppgifter löper risken att ansökan om, eller förlängning av, medlemskap inte kan beviljas.

Uppdaterat medlemsregister

Medlemmar i RFSL (ej RFSL Ungdom) får vid behov sina adressuppgifter uppdaterade. Årligen gör RFSL och våra avdelningar annars tusentals utskick till inaktuella adresser, vilket innebär onödiga kostnader, ett stort merarbete och att du som medlem inte får den information du önskar. Självklart kommer du som valt att inte få post skickad till dig ej få det även om din adress är uppdaterad.

För att så många som möjligt ska känna sig trygga i och få en korrekt och god service av medle msregistret kommer RFSL inte ändra eller uppdatera förnamn. Uppgifter som däremot kommer uppdateras är adress och efternamn. Uppdateringen av förnamn är en central fråga då många av RFSL:s medlemmar inte använder det förnamn som finns registrerat i folkbokföringen och det är för RFSL centralt att våra medlemmar tilltalas på önskat sätt, är det. Blir något fel vid kommande utskick önskar vi att du kontaktar oss så att vi kan åtgärda detta.

Vem har åtkomst till medlemsregistret?

Personer med ansvar för medelshantering på nationell nivå administrerar medlemsregistret på nationell nivå, medlemsansvarig på avdelningsnivå har ett begränsat ansvar att administrera medlemsregister i aktuell avdelning. Samtliga administratörer som har tillgång till medlemsregistret har skrivit på sekretessavtal och får inte lämna vidare information om medlemsregistrets innehåll. Åtkomsten är strikt begränsad till det område som ansvaret gäller för. Ibland behöver vi hjälp med utveckling eller andra tjänster, då arbetar dessa under samma typ av sekretess som är beskriven ovan – dina uppgifter ska vara trygga hos oss.

Andra personuppgifter som vi hanterar

Utöver anställda och medlemmar har vi genom RFSL:s föreningsverksamhet en mängd olika personer som vi har en kontakt med, det kan vara personer som kontaktar oss för frågor eller stöd, personer som söker anställning hos RFSL, personer som på något annat sätt är en del av vår föreningsverksamhet eller deltar på våra arrangemang.

Vi har för hantering av detta interna rutiner och policys för att hålla så hög säkerhet som möjligt och vi har tex policy som säger att vi inte sparar personuppgifter som inte krävs för ändamålet. Då RFSL har tvååriga kongressperioder har vi en rutin att personuppgifter gallras 3 år efter avslutad relation om personuppgifterna inte är nödvändiga för att vi ska följa en annan lag. Har du frågor om detta; kontakta forbund@rfsl.se så hjälper vi dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att hos RFSL begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Det finns vidare möjlighet till begränsning av behandling (markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden) för dina personuppgifter och att invända mot behandling.

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit RFSL i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig om du så önskar.

Kontakta oss om du har frågor

Personuppgiftsansvarig är RFSL. Företrädare i personuppgiftsfrågor hos RFSL är verksamhetschefen. Dataskyddsombud hos RFSL kommer eventuellt utses, detta kommer då presenteras här.

Vill du veta vilka personuppgifter vi har sparade på dig som medlem kan du kontakta forbund@rfsl.se för vidare instruktioner. Vill du avsluta ditt medlemskap och att vi tar bort dina personuppgifter ur vårt medlemssystem så kontaktar du medlemskap@rfsl.se. Är några uppgifter ofullständiga, missvisande eller felaktiga ändrar vi dem gärna åt dig, kontakta oss så hjälper vi dig!

Köpvillkor för kortbetalning

Kortbetalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod. Betalningsmetoden tillhandahålls av Mondido tillsammans med samarbetspartners. Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt. 

Pris och leverans

Beloppen anges i svenska kronor och det finns inga dolda ytterligare avgifter eller någon frakt. Medlemskapet gäller direkt från betalningstillfället.

Ångerrätt och återbetalning

Du har alltid rätt att säga upp dittl medlemskap. Kontakta medlemskap@rfsl.se om det är aktuellt. Du har också rätt att utnyttja ångerrätt vid digitala köp inom 14 dagar. Om du vill utnyttja din ångerrätt betalar vi tillbaka hela beloppet snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog meddelandet. Det är helt kostnadsfritt. Se även konsumentverket eller distanshandelslagen.

Cookiepolicy

Vad är cookies?

Cookies (kakor) är små textfiler som innehåller en rad tecken som kan placeras på din dator eller mobilenhet som unikt identifierar din webbläsare eller enhet.

Vad används cookies för?

Cookies tillåter en webbplats eller tjänster att veta om din dator eller enhet har besökt den webbplatsen eller tjänsten innan. Cookies kan sedan användas för att förstå hur webbplatsen eller tjänsten används, hjälper dig att navigera effektivt mellan sidorna, hjälpa till att komma ihåg dina inställningar och förbättra din webbläsarupplevelse i allmänhet. Cookies kan också bidra till att marknadsföring du ser online är mer relevant för dig och dina intressen.

Vilka typer av cookies finns det på rfsl.se?

Det finns generellt fyra kategorier av cookies: ”Strängt Nödvändigt”, ” Prestanda”, ”Funktionalitet” och ”Målriktning.” OSB Du kan när som helst ändra ditt samtycke till användning av kakor (i slutet av sidan).

Du kan läsa mer om varje cookie kategori nedan.

Strängt nödvändiga kakor

Strängt nödvändiga kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och använda sina tjänster och funktioner. Inaktivering av dessa kakor kommer att begränsa webbplatsens prestanda och kan göra vissa tjänster och funktioner otillgängliga.

Prestanda

Dessa cookies samlar in information om hur du har använt webbplatsen. Dessa cookies kan inte användas för att direkt identifiera en viss besökare.

Målriktning

Målinriktningscookies används för att identifiera besökare mellan olika webbplatser, t.ex. innehållspartners, bannernätverk. Dessa cookies kan användas av företag för att skapa en profil över besökarnas intressen eller visa relevanta annonser på andra webbplatser.

Funktionalitet

Funktionella kakor används för att komma ihåg besökarinformation på webbplatsen senare, t.ex. språk, tidszon, förbättrat innehåll.

Oklassificerade kakor

Oklassificerade cookies är cookies som inte tillhör någon annan kategori eller som kategoriseras.

Hur länge kommer cookies kvar på min enhet?

Hur länge en cookie kommer att vara kvar på din dator eller mobilenhet beror på om det är en ”persistent” eller ”session” cookie. Sessionskakor kommer bara att vara kvar på din enhet tills du slutar surfa. Persistenta cookies stannar kvar på din dator eller mobilenhet tills de upphör eller raderas.

Första och tredje part cookies

Cookies från första parten är cookies som tillhör rfsl.se, cookies från tredje part är cookies som en annan part placerar på din enhet via vår tjänst. Cookies från tredje part kan placeras på din enhet av någon som tillhandahåller en tjänst för rfsl.se, till exempel för att hjälpa oss att förstå hur vår tjänst används. Cookies från tredje part kan också placeras på din enhet av våra affärspartners, så att de kan använda dem för att annonsera produkter och tjänster till dig på andra håll på Internet.

Hur man kontrollerar och raderar cookies

Om du vill radera cookies kan du rensa webbläsarens cookies. Om du vill inaktivera din webbläsare från att ta emot cookies kan du inaktivera cookies i din webbläsare. Observera att om du ställer in webbläsaren för att inaktivera cookies kan det hända att du inte kan komma åt vissa delar av vår service och andra delar av vår tjänst kanske inte fungerar korrekt. Du kan läsa mer information om cookie-inställningar på tredjeparts informationssidor, till exempel www.allaboutcookies.org.

Här kan du när som helst deklarera och ändra cookieinställningar för rfsl.se.

Cookie Settings