Kunskapsstöd: Hbtq-kompetens

Regnbågsfamiljer i väntanRFSLFoto: Bitte Andersson

Äntligen har vi släppt vårt kunskapsstöd “Hbtq-kompetens – för dig som arbetar med blivande och nyblivna föräldrar”. I det får du som vårdpersonal information om förutsättningar hbtq-personer har för familjebildande och vilka särskilda behov de har utifrån detta. Vi vet att hbtq-personer är en utsatt grupp i samhället med ökad sårbarhet och att sjukvården i dagsläget bygger på normer som kan upplevas exkluderande för regnbågsfamiljer. 

Utifrån den forskning som finns och våra erfarenheter från möten med regnbågsfamiljer i våra digitala föräldraförberedande grupper, enskilda möten, mail och telefonkontakt med familjer har vi kunnat se återkommande teman kring var bemötandet i vårdmötet kan brista. 

I kunskapsstödet får du tips kring hur du kan tänka i mötet med en familj och du kan med hjälp av öppna frågor och ett inkluderande språk få ökade möjligheter till att utforma en individanpassad och familjecentrerad vård. Du får även tips kring dokumentation och hur du kan ge amningsfrämjande rådgivning till familjen, samt en checklista för att inventera er verksamhet och på så sätt skapa en mer inkluderande vårdmiljö. 

Materialet finns i ett begränsat antal tryckta exemplar, dessa kan beställas här

Och här hittar du det i digitalt format för utskrift: