Mpox

Hälsa, sex och hivRFSL


Nya fall av mpox april 2024

Uppdaterad 13 maj 2023

Efter en längre tid utan spridning av mpox i Sverige har flera nya fall bekräftats under april 2024. I samtliga fall kan man se att spridningen ägt rum inom Sverige och att den skett via sexuell kontakt. Man kan även se att msm (män som har sex med män) är den grupp som främst berörts.

Tips att komma ihåg

  • var uppmärksam på symtom, även om du är vaccinerad
  • om du har symtom bör du kontakta sjukvården för bedömning och testning
    samt undvika sexuella kontakter med andra tills bedömningen är gjord och du
    fått provsvar
  • vaccinera dig, kontakta din närmsta STI-mottagning för mer information

Vad är mpox och hur sprids det?

Mpox är ett virus som kan spridas från djur till människa och mellan människor. Det är ett virus som inte sprids lätt mellan människor. Viruset överförs främst vid nära fysisk kontakt och sprids troligen via stora droppar från luftvägarna, via kroppsvätskor och vätska från blåsor.

Hur vanligt är det?

Totalt har 260 fall av mpox bekräftats i Sverige, huvudsakligen hos män i åldersgruppen 20-59 år. Flest fall har rapporterats från Region Stockholm.

Vilka är symtomen?

Vanliga symtom på mpox är hudutslag med blåsor och sår på könsorgan, analt, i ansiktet och runt munnen eller på andra delar av kroppen. Andra vanliga symtom är feber, huvud- och muskelvärk samt svullna lymfkörtlar.

Inkubationstiden för mpox, dvs. tiden det tar från att viruset kommer in i kroppen till du upplever symtom, är vanligtvis 6-13 dagar men kan variera mellan 5 och 21 dagar.

Hur farligt är det?

Symtomen är oftast milda, men kan orsaka smärta och obehag. Sjukdomen läker ofta av sig självt inom två till fyra veckor. Av de fall som bekräftats hittills är det väldigt få som blivit allvarligt sjuka. Det har förekommit fall då personer behövt ligga inne på sjukhus, då man haft svårt att äta på grund av smärtsamma blåsor i munnen.

Vad bör jag tänka på?

Det är bra att vara vaksam på symtom. Om du haft nya sexuella kontakter de senaste veckorna och upplever symtom bör du kontakta 1177 eller närmaste mottagning för sexuell hälsa för rådgivning.

Det går att förebygga smitta genom att undvika nära fysisk kontakt, inkl. sexuell kontakt, med personer som bär på viruset.

Vaccination

Vaccination erbjuds män som har sex med män med många sexuella kontakter. Exakt hur vaccineringen går till skiljer sig åt mellan olika regioner. Om du är intresserad av att få vaccin, kontakta infektions-/STI-mottagningen där du bor för att få reda på vad som gäller i just din region.

Läs mer om mpox och det pågående utbrottet på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Läs mer om hur RFSL arbetar med sexuell hälsa.

Läs mer om mpox: Sexperternas frågor till Finn Filén, överläkare på Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm.