Vad du behöver veta om apkoppor

Hälsa, sex och hivRFSL

Apkoppor är ett virus som kan spridas från djur till människa men också mellan människor. Den senaste tiden har ovanligt många fall av apkoppor bekräftats i flera länder. Överföring verkar framför allt ha skett via sex mellan män som har sex med män men en del är fortfarande osäkert vad gäller överföringsvägar. RFSL har här sammanställt en lista med svar på vanliga frågor om apkoppor.

Vad är apkoppor och hur sprids det?

Apkoppor är ett virus som kan spridas från djur till människa och mellan människor. Det är ett virus som inte sprids lätt mellan människor. Viruset överförs främst vid nära fysisk kontakt och sprids troligen via stora droppar från luftvägarna, via kroppsvätskor och vätska från blåsor. Enligt Folkhälsomyndigheten är inte alla smittvägar kartlagda.

Hur vanligt är det?

I EU har knappt 3000 fall bekräftats hittills under det pågående utbrottet. Enligt ECDC, europeiska smittskyddsmyndigheten, verkar överföring vad gäller fall i Europa främst ha skett via sexuella kontakter mellan män som har sex med män. I nuläget finns det ingen allmän spridning av fall bland män som har sex med män i Sverige.

Vilka är symtomen?

Enligt ECDC är det för de bekräftade fallen just nu vanligast med hudutslag med blåsor och sår på könsorgan, analt eller runt munnen vilket tyder på en sexuellt överförd smitta. Övriga symtom kan vara feber, huvud- och muskelvärk samt svullna lymfkörtlar.

Inkubationstiden för apkoppor, dvs. tiden det tar från att viruset kommer in i kroppen till du upplever symtom, är vanligtvis 6-13 dagar men kan variera mellan 5 och 21 dagar.

Hur farligt är det?

Symtomen är oftast milda och läker ofta av sig själva. Av de fall som bekräftats hittills är det väldigt få som blivit allvarligt sjuka och inga har hittills dött under det här utbrottet.

Vad bör jag tänka på?

Det är bra att vara vaksam på symtom. Om du haft nya sexuella kontakter de senaste veckorna och har hudutslag med blåsor och sår på könsorgan, analt eller runt munnen bör du kontakta 1177 eller närmaste mottagning för sexuell hälsa för rådgivning.

Det går att förebygga smitta genom att undvika nära fysisk kontakt, inkl. sexuell kontakt, med personer som bär på viruset. 

Sexperterna gjorde en intervju med Finn Filén, överläkare på Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm, om apkoppor. Läs den på Sexperterna hemsida: https://sexperterna.org/fragor-om-apkoppor-med-finn-filen/.

Läs mer om hur RFSL arbetar med sexuell hälsa.