RFSL:s vision, uppdrag och grundprinciper

Fastställda av RFSL:s kongress, oktober 2021.

Ladda ner RFSL:s vision, uppdrag och grundprinciper som pdf

RFSL:s vision

En jämlik värld där alla hbtqi-personers mänskliga rättigheter respekteras och ingen lämnas utanför.

RFSL:s uppdrag

– Vi samlar en demokratisk medlemsrörelse och agerar som en plattform för organisering. Vårt förbund bygger på ideellt engagemang, som ska vara enkelt, hållbart och utgå från individens egna förutsättningar.

– Vi arbetar intersektionellt och normkritiskt för att förändra maktordningar och föreställningar som leder till diskriminering.

– Vi arbetar lokalt, nationellt och globalt för att uppnå jämlikhet för alla hbtqi-personer genom politiskt påverkansarbete, förebyggande hälsoarbete, utbildning och samarbete med allierade organisationer. 

– Vi samarbetar på alla nivåer och jobbar nära vår närmaste samarbetspartner, vårt ungdomsförbund RFSL Ungdom.

– Vi stöttar vårt community, och hbtqi-organisering, i landsbygder och i städer. Vi skapar trygga rum, stärker andra att agera och hjälper fler röster att höras. Vi ger stöd till utsatta hbtqi-personer. 

– Vi är Sveriges viktigaste källa till kunskap om hbtqi-personers livsvillkor och arbetar för sprida vår expertis till andra aktörer.

– Vi står alltid upp för våra målgrupper och kämpar för jämlikhet, demokrati och det civila samhällets utrymme oavsett hur vindarna blåser.

RFSL:s grundprinciper

– RFSL utgår från varje individs rätt till självidentifikation för sin sexualitet och könsidentitet, rätt till sin kropp och fulla delaktighet i samhället.

– RFSL är en demokratisk organisation, som bygger på principer om medlemmarnas delaktighet, eget ägandeskap och ett lustdrivet, meningsfullt, engagemang. 

– RFSL är en normkritisk organisation

– RFSL är en feministisk organisation.

– RFSL är en antirasistisk organisation.

– RFSL arbetar för att inkludera alla oavsett ålder och funktionsvariation.

– RFSL är religiöst och partipolitiskt obundet.