Föreläsning om familjejuridik

Hur fungerar familjelagstiftningen för hbtq-personer som blir föräldrar? Vem blir förälder enligt lagens mening? Varför är reglerna ofta så krångliga för barn i regnbågsfamiljer/hbtq-familjer?

Om föreläsningen

Regnbågsfamiljer i väntan arrangerade i april 2020 en föreläsning med frågestund som skedde digitalt och som spelades in. Juristen Erik Mägi redde ut hur reglerna för föräldraskap fungerar för olika familjer och olika sätt ett barn kommer till.

Vem är Erik Mägi?

Erik Mägi är jurist och doktorand vid Göteborgs Universitet. Han är tillsammans med Lina-lena Zimmerman författare till boken Stjärnfamiljejuridik: Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv. 2016 tilldelades de Jörn Svensson-priset för sitt arbete med hbtq-personers rättigheter.

Föreläsningen i text

Föreläsningen transkriberades med några små justeringar.