Certifierade verksamheter

Är du intresserad av vilka verksamheter som tidigare certifierats av RFSL? Här hittar du en komplett lista, sorterad efter ort eller kommun/län.

Ale

Ale kommun pedagognätverk verksamhetsområde funktionshinder

Allingsås

Gillis Edman Begravning och Familjejuridik

Arvika

Barnmorskemottagningen i Arvika

Ungdomsmottagningen i Arvika

Familjerådgivning i Arvika

Askim

Barnmorskemottagningen Askim

Barnavårdscentralen Askim

Fritid AFH

Botkyrka

Ungdomsmottagningen – Botkyrka kommun

Sektionen för nätverks- och familjevåldsarbete – Botkyrka kommun

Sektionen för förebyggande arbetet – Botkyrka kommun

Vuxenenheten – Botkyrka kommun

Boenheten – Botkyrka kommun

Botkyrka YAP

Dalarna

Dalarnas Ungdomsmottagningar

Danderyd

Djursholms fritidsgård “Pavven”

Fribergagården

Ungdomscentrum

Seniorcentrum

Enebybergs Bibliotek

Ekerö

Ekerö Resursteam

Enköping

Medicinmottagningen – Lasarettet i Enköping

Kirurgavdelningen – Lasarettet i Enköping

Rehabforum – Lasarettet i Enköping

Medicinavdelningen 1 – Lasarettet i Enköping

Medicinavdelningen 2 – Lasarettet i Enköping

Sjukhuschefens stab – Lasarettet i Enköping

Utvecklingsenheten – Lasarettet i Enköping

Ekonomienheten – Lasarettet i Enköping

Kirurgiskt centrum administration – Lasarettet i Enköping

Försörjningsenheten – Lasarettet i Enköping

Röntgenavdelningen – Lasarettet i Enköping

Kirurgmottagningen – Lasarettet i Enköping

Kirurgavdelningen – Lasarettet i Enköping

Medicinska sekreterare, Kirurgiskt centrum – Lasarettet i Enköping

Infocenter – Lasarettet i Enköping

Kommunikationsenheten – Lasarettet i Enköping

Gynekologmottagningen – Lasarettet i Enköping

HR-enheten – Lasarettet i Enköping

Lasarettansluten hemsjukvård/palliativa enheten – Lasarettet i Enköping

Intensivvårdsavdelningen – Lasarettet i Enköping

Operationsavdelningen – Lasarettet i Enköping

Steriltekniska enheten – Lasarettet i Enköping

Anestesienheten – Lasarettet i Enköping

Akutmottagningen – Lasarettet i Enköping

Kirurgiskt centrums läkare – Lasarettet i Enköping

Enköping Elevhälsa

Enköping Fritidsgårdar

Studievägledning och skolledning, Komvux

Eskilstuna

Barnmorskemottagningen Eskilstuna

Psykiatrisk mottagning Eskiilstuna

Gynekologi- och SESAM-mottagningen på Mälarsjukhuset – Eskilstuna

Familjerådgivningen – Eskilstuna

Ungdomsmottagningen – Eskilstuna

Barnahus – Eskilstuna

Vårdcentralen City – Eskilstuna

Eskilstuna Rekryteringsenhet, Eskilstuna kommun

Vårdcentralen Skiftinge

Arenor och Föreningsstöd, Kultur och Fritidsförvaltningen

Eslöv

Vård och Omsorg, Vasagatan, Eslöv kommun

Mötesplats Karidal, Eslöv kommun

Barn & Utbildning, Eslöv kommun

LSS Boende område 5, Eslöv kommun

Myndighetsenheten, Eslöv kommun

Område 4

Falkenberg

Ungdomsmottagningen Falkenberg

Falun

Skolhälsovården

AIK/Hissen/Slussen + Fritidsgårdar

Fritidsgårdar, Kreativa coacher och Ungdomsstödjare

Gävle

Fjärran Höjderbadet

Gävle kommun – Kultur & Fritid

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

Gavle Drift & Service AB

Gävle Parkeringsservice

Göteborg

WeMind Psykiatri Göteborg

Psykologmottagningen SiS ungdomshem Björkbacken

Fritid i Centrum

Arena 29, SDF Centrums Ungdomssatsning

Actionpark

Guldhedens Bibliotek

Kulturhuset Kåken

Västra Hisingen Fritid

Gillis Edman Begravning och Familjejuridik

SiS ungdomshems Björkbacken

Ingrid Segerstedts Gymnasium

Göteborgs Universitet, Utbildningsenheten

Monki, huvudkontoret

Skyddsvärnet i Göteborg

Halmstad

STD-mottagning Halmstad

Studenthälsan Högskolan i Halmstad

Skolbibliotek

Elevhälsan/Elevhälsans medicinska insats

Eketånga Montessoriskola

Haninge

Handengeriatriken

Rudans vårdcentral

Bibloteken i Haninge

Helsingborg

Capio Familjecentral

Capio Olympia

Capio Mariastadens BVC

Capio Mariastadens Barnsmorskemottagning

Dunkers Kulturhus

Helsingborgs Kulturskola

Ensamkommande barn och ungdomar

Huddinge Kommun

Familjecentralen Skogås – Barnmorskemottagningen Skogås

Familjecentralen Skogås – Capio Barnavårdscentral Skogås

Familjecentralen Skogås – Socialtjänst, öppenvård/förebyggande

Familjecentralen Skogås – Trångsunds Barnavårdscentral

Familjecentralen Skogås – Öppna förskolan Skogås

Huddinge Ungdomsmottagning

Tallgårdens Äldreboende

Hyltebruk

Ungdomsmottagningen Hylte

Håbo

Kultur- och Livsmiljö, Håbo Kommun

Barn- och elevhälsoenheten, Håbo Kommun

Hälsoäventyret i Håbo, Håbo Kommun

Järfälla

Järfälla gymnasium

Förebyggargruppen, Järfälla kommun

Kalmar

Elevhälsan

Barnhälsan på förskolan Djurängen

Barnhälsan på förskolan Smedby

Barnhälsan på förskolan Ljusstaden

Öppen förskola och socialtjänst inom familjecentral

Nätverksutvecklare Jämställdhet/Måmgfald

Södermöre för alla

Ung i Kalmar

Team Familjehem Daisy

Team Familjehem Småland AB

Kalmar Simhall

Karlshamn

Elevhälsan, Vägga Gymnasieskola

Kurator och skolsköterska, Norrevångskolan

Kurator och skolsköterska, Österslättskolan

Skolsköterska, Möllegårdens skola

Skolsköterska, Karlshamns Waldorfskola

Skolsköterska, Karlshamns Montessoriskola

Skolsköterska, Karl-Oskarskolan

Skolsköterska, Stenbackaskolan

Skolsköterska, Mörrums skola

Skolsköterska, Bolsgårdens skola

Skolsköterska, Hästaryds skola

Skolsköterska, Korpadalsskolan

Skolsköterska, Klockebacksskolan

Skolsköterska, Åryds friskola

Skolsköterska, Hällaryds skola

Skolsköterska, Sternöskolan

Skolsköterska, Bodestorpsskolan

Skolsköterska, Prästslättskolan

Region Blekinge, Kvinnohälsomottagningar & Gynmottagningar

Karlskoga

Karlskoga Bibliotek

Centralt skolstöd

Karlskrona

Elevhälsan, Karlskrona Kommun

Värdegrund- och mångfaldsinstruktörerna vid äldreförvaltningen, Karlskrona Kommun

Region Blekinge, Kvinnohälsomottagningar & Gynmottagningar

Karlstad

Seniorernas Hus

Karlstad ungdomsmottagning Druvan

Mottagningen för hud- och könssjukdomar – Landstinget i Värmland

Elevhälsan inom gymnasieskolan – Karlstad kommun

Elevhälsan, Barn och ungdomsförvaltningen, Karlstad kommun

Kvinnosjukvården – Region Värmland

Ungdomsmottagningen Druvan 

Kiruna

Granitens hälsocentral

Kiruna IF

Kramfors

Ådalsskolan

Allmänpsykiatriska mottagningen Kramfors

Kristianstad

Kulturhuset Barbacka

Ungdomsvården & Maria Skåne Nordost

Nytida Målet Kristianstad

Kristinehamn

Familjekällan

Våld i nära relationer/Fristaden

Kungsbacka

Ungdomsmottagningen Kungsbacka

Gillis Edman Begravning och Familjejuridik

Kungsängen

Kungsgården äldreboende

Kungälv

Trygga Ungdomsmiljöer

Laholm

Ungdomsmottagningen Laholm

Lidköping

Barn- och elevhälsan

Linköping

Fritidsgården Ekholmen

Ungdomskulturhuset Arbis

Fritidsgården Berga

Fritidsgården Lambohov

Fritidsgården Sturefors

Fritidsgården Malmslätt

Fritidsgården Tallboda

Fritidsgården Vikingstad

Fritidsgården Linghem

Diva

Liquid

Novahuset

Luleå

Porsöns vårdcentral

D.I.O.R – Delaktighet och inflytande i det offenliga rummet

PeKa Luleå – Pengar till Kreativa Arrangemang

Tuna fritidsgård

Örnäsets fritidsgård

Gammelstads fritidsgård

Bergvikens fritidsgård

Uddens förskola

Luleå brottsofferjour

FREDA-mottagning mot våld

Porsöskolan

Socialförvaltningen Luleå kommun

Personalenheten socialförvaltningen

Mobilt stödteam

Länsklinik Obstetrik och Gynekologi vid Norrbottens läns landsting

Lund

Högevall

Folkbiblioteken

Länsstyrelsen Gävleborg

Ledningsgruppen

Funktionerna för Folkhälsa, kommunikation och personal

Stab

Natur och viltenheten

Enheten för Landsbygd & Tillväxt

Integrationsfunktionen

Kulturmiljö

Rättsfunktionen

Enheten för miljö

Funktionen för samhällsplanering

Malmö

Stadsbiblioteket

Attendo Bunkeflogården

MKB Fastighets AB

Vårdboendet Rönnbäret

Missbrukssektionen, Stadsområdesförvaltning Väster

Enheten för vuxna, Stadsområdesförvaltning Innerstaden

Oxiebiblioteket

Lindängenbiblioteket

Möteplats för seniorer

Grundskoleförvaltningen Malmö Obligatoriska Elevhälsa

Studieförbundet Vuxenskolan Malmö

Elevhälsan, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad

Balanshem AB –  HVB Kryddgården

Balanshem AB – Integro program

Nytida Steget 

Nytida Målet Malmö

Sektion Mottag och ungdom, Enheten för barn och familj, Socialtjänst Väster

Sektion Unga vuxna, Enheten för ekonomiskt bistånd, Socialtjänst Väster

Spångatans LSS-boende 

LSS boende Påskliljegatan 19

Öppenvårdshuset Gustav

Motala

Ungdomshälsa

MiniMaria

Kommunal Mölndal

Munka

Munka konst och fotoskola

Munka-Ljungby

Familjens Hus

Mölndal

Bosgårdens förskolor

Nacka

Nacka kommun – Utbildningsenheten

Nacka kommun – Arbets- och karriärverksamheten

Norrköping

Skepparegatan 26

Ljuragatan 12

Norrtälje

Anstalten Norrtälje, ledningsgruppen

Barn och ungdomsmedicinsk mottagning, TioHundra

Verksamhetsområdet Barn, ungdom, familj, psykiatri och habilitering, TioHundra

Ung Fritid, Norrtälje kommun

Håsta Förskola, Norrtälje kommun

Badhusen, Norrtälje kommun

HR-avdelningen, Norrtälje kommun

Öppenvårdsenheten & Familjerättsenheten, Norrtälje kommun

Öppenvården för barn och unga, Norrtälje kommun

Kultur- och fritidskontoret, Centrala administrationen, Norrtälje kommun

Rimbo Bibliotek

Edsbro Bibliotek

Hallstavik Bibliotek

Herräng Bibliotek

Rånäs Bibliotek

Väddö Bibliotek

Nyköping

Arnö familjecentral

Brandkärrs familjecentral

Familjefridsmottagningen – Barnahus och Cumulus

Familjestöd

Ungdomsteamet

Trosa Ungdomsmottagning

Gnesta Ungdomsmottagning

Nyköpings Ungdomsmottagning

Vårdcentralen Bagaregatan

Nynäshamn

Ung Fritid Nynäshamn

Osby

Biblioteket

Fritidsgården Pulsen

Fritidsgården Bulten

Simhallen Lönsboda

Simhallen Osby

Ishallen

Kultur och fritid

Oxelösund

Vårdcentralen Oxelösund

Oxelösund Ungdomsmottagning

Koordinaten

Region Gävleborg

Region Gävleborg – Ungdomsmottagningar

Region Gävleborg – Kulturutveckling

Region Gävleborg – Folkhälsa och Hållbarhet

BUP Bollnäs

Företagshälsan

Koncernledningen

Avdelning strategisk kommunikation

Barn och ungdomspsykiatriska behandlingsenheten Gula Villan

Västerbergs Folkhögskola

Forsa Folkhögskola

Bollnäs Folkhögskola

BUP Södertull

KTC – Kliniskt Träningscentrum

Utbildningsrådet

Avdelning Arbetsmarknad och kompetens

Projektkontoret

Barnmorskemottagningar

Region Jämtland Härjedalen

Ungdomsmottagningarna

Psykiatrin

Salem

Salems arnmorskemottagning

Salems ungdomsmottagning

Simrishamn

Nytida Friaborg HVB

Skellefteå

Förvaltningsstaben SKK

Skellefteå Kraft, likabehandlingsgruppen

Skövde

Nyeports verksamhetsområde

Sollentuna

Biblioteken i Sollentuna

Sollentuna ungdomsmottagning

Rudbecks bibliotek

Fritidsgården Northside

Fritidsgården Arena Satelliten

Sollentuna International School

Utbildningskontoret

Solna

Solna Stadsbibliotek

Staffanstorp

Familjecentralen Paletten

Stenungsund

Elevhälsan

Stockholm

Behandlingsenheten – Socialförvaltningen StockholmJärva mansmottagning – Stockholm

Attendo Individ och Familj: Konsulenterna inom Jour- och familjehemsverksamheten (rikstäckande)

Attendo Individ och Familj: Katarina ungdomshem – Stockholm

Attendo Individ och Familj: KrisTina Skyddat boende – Stockholm

Förskolan Nicolaigården – Stockholm

Förskolan Egalia – Stockholm

Krica behandling & utbildning – Stockholm

RFSU-kliniken – Stockholm

Abrahamsbergs vårdcentral – Bromma

Vita Bergen, Pysslingen Förskolor

Björngården, Pysslingen Förskolor

Fältarna i Bromma

Fältarna i Sundbyberg

Socialförvaltningen, Boende- och Behandlingsenheten, Hvilan

Socialförvaltningen, Boende- och Behandlingsenheten, Lönnen

Fertilitetscentrum Stockholm

Union to Union

Tullgårdsskolan

Zinkens förskola Pysslingen

Förskoleavdelningen, Utbildningsförvaltningen

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet

Farsta Grundskola

Vasa Real

Kriminalvårdens Kompetensförsörjningsenhet

CO-Pilot Bygg och projektledning

Mälarhöjdens skola

Attendo Smedshagens korttidsboende

C MORE Sportredaktion

Kungsholmens Grundskola 7-9

Eriksdalsskolan

Tallgården 2

Attendo Petrejusvägens Gruppbostad & Ljusnevägens Gruppbostad

Skanska Sverige HR Linjestöd

Affektiv mottagning Globen

Mottagning för unga vuxna Globen

S:t Eriks gymnasium

RgRh Stockholm

Stockholms konstnärliga högskola, ledningsgruppen & lika villkors-gruppen

Statens institutions styrelse SiS, placeringsenheten 

KPA Pension

Stödboende Lönnen

Hvilans akut- och planeringsboende

Aleris Närsjukvård, Dalengeriatriken

Familjestödsenheten, Farsta stadsdelsförvaltning

Strängnäs

Familjecentralen Strängnäs

Vårdcentralen Strängnäs

Sundbyberg

Dagverksamheten Höjdpunkten + Anhörigstöd – Sundbybergs Äldreförvaltning

Dagverksamheten Solbacken + Anhörigstöd – Sundbybergs Äldreförvaltning

Biståndsenheten – Sundbybergs Äldreförvaltning

Bibliotek Sundbyberg

Sundbybergs Simhall

Sundbyberg Elevhälsa

Sundbybergs Utbildningsförvaltning

Sundsvall

Barn- elevhälsa och Stödteam

Psykiatriska Jourmottagningen Sundsvall

Psykiatriska LARO-mottagningen Sundsvall

Skolsköterskorna 

Servicecenter HR, Sundsvalls kommun 

Fritidsgårdarna i Sundsvall 

Unga Magasinet 

Sundsvalls bibliotek 

Svalöv

IFO-Vuxenstöd

IFO-Administration

Öppna insatser

AME och försörjningsstöd

Familjecentralen Guldkornet

Centrala Elevhälsan

Stödboende Nova

Ungkraft

Söderhamn

Turism- och informationsavdelningen

Faxepark

Näringslivsenheten

Kommunikationsenheten

Södertälje

Södertälje ungdomsmottagning

Kommunikationsavdelningen & Kontaktcenter, Södertälje Kommun

HR-Avdelningen

AntiVåld 

Fältassistenterna

Vuxenutbildningen

Ung Fritid

Telge Bostäder

Sölvesborg

Skofabriken & Fritan, Mjällby

Tierp 

Vård och omsorg Biståndsenheten 

Individ-och familjeomsorg (IFO) Barn- och unga

Individ-och familjeomsorg (IFO) Vuxenenheten

Individ-och familjeomsorg (IFO) Ekonomiskt bistånd

Individ-och familjeomsorg (IFO) Administrativt center

Tierps fritidsgård

Örbyhus fritidsgård

Vendelbadet

Aspenbadet

Örbyhus skola och fritids

Vendels skola och fritids

Tranås

Attendo Asyl/Put Tranås

Trelleborg

Trelleborgs bibliotek

Trollhättan

ASF-Familjestöd: VIN-enheten, Familjerätten, Fältenheten, Familjerådgivningen

Beroendestödteamet

NU-sjukvården Kvinnosjukvården, Gynekologisk mottagning & Obsterisk mottagning

Trollhättans Stad Mottagningsgruppen

Trollhättans Stad Kortboende

Täby

Attundaskolan

Familjegruppen

Alternativ till våld (ATV)

Resursteamet

Mini-Maria

Stödcentrum för unga brottsutsatta och medlingsverksamheten, Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker

Barnahus Södra Roslagen

Hägernäs familjecentrum

Familjerådgivningen

Hermelinen

Ungdomscentret

Oasen

Gribbygård

Myran

Tyresö

Centrum för arbetsmarknad och integration

Uddevalla

Elevhälsan – Uddevalla Gymnasieskola

Umeå

Migrationsverket

Karlsson & Novak Medical AB

Upplands-Väsby

Praktikertjänst N.Ä.R.A. – Löwetgeriatriken

Uppsala

Folktandvården i Uppsala län

Tiangruppen

Grillska Gymnasiet

Uppsala Fritidsgårdar

Uppsala Konstmuseum

Grillska Gymnasiet

Tiangruppen

Varberg

Ungdomsmottagningen Varberg

Vallentuna

Vallentuna Elevhälsa

Vingåker

Vingåkers kommun – Individ och familjeomsorgen

Värmdö

Värmdö Bibliotek

Ungkulturhuset Gurraberg

Västerås

Inklueringsteam

Widénska Gymnasiet

Tiundaskolan

Västmanlands län

Ungdomsmottagningen i Sala

Ungdomsmottagningen i Surahammar

Ungdomsmottagningen i Västerås

Växjö

Skanska Sverige AB, Region Hus Sydost, Ledningsgrupp och arbetstagarrepresentanter

Åkersberga

Åkersberga UM

Österåker Bibliotek

Fritidsgårdsenheten Österåker

Ängelholm

Capio Ängelholm

Familjens hus Nya torg 

Åre

Årebiblioteken

Åre kommuns turistinformation

Örebro län

Ungdomsmottagningen i Örebro län: Hallsberg

Ungdomsmottagningen i Örebro län: Karlskoga

Ungdomsmottagningen i Örebro län: Knuffen i Örebro

Ungdomsmottagningen i Örebro län: Lindesberg

STD-mottagningen på Universitetssjukhuset Örebro

Ängens vårdcentral

Örnsköldsvik

Personalavdelningen, kommunledningsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun

Tillväxtavdelningens ledningsgrupp och projektutvecklaransvarig, Örnsköldsviks kommun

Kommunledningsförvaltningens projektutvecklingsansvarig, Örnsköldviks kommun

Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen

Elevhälsan

Östersund

Östersunds bibliotek

Elevhälsan

Östersunds FK

Östersunds kommun, HR & Kommunikation

Storsjöskolan

Österåker

Skolförvaltningen, Österåkers kommun