Starta en ny avdelning

Medlem och communityRFSL

Saknas RFSL på din ort? Är ni några stycken som vill börja jobba inom RFSL? Då finns en möjlighet att bilda en RFSL-avdelning. Det är några steg som måste tas innan ni officiellt kan kalla er "RFSL Er stad". Här kommer en genomgång av dessa steg. Förbundskansliet och förbundsstyrelsen hjälper väldigt gärna till när en ny avdelning bildas, så det första som ni bör göra är att kontakta RFSL:s föreningshandläggare för att få stöd och hjälp.

Ny avdelning

Om det inte redan finns en RFSL-avdelning i närheten av där ni bor, och ni är några stycken som vill börja jobba inom RFSL så finns en möjlighet att bilda en RFSL-avdelning. Det är några moment som måste gås igenom först innan ni officiellt kan kalla er RFSL “Er stad”. Här kommer en genomgång av detta, steg för steg. Förbundskansliet och förbundsstyrelsen hjälper väldigt gärna till när en ny avdelning bildas, så det första ni bör göra är att kontakta förbundet för att få stöd och hjälp.

1. Val av interimsstyrelse

Ni har ett möte där alla intresserade bjuds in där ni väljer en interimsstyrelse (en styrelse som får i uppdrag att bilda föreningen). Hör gärna av er till förbundet så kommer någon och deltar på mötet och kan hjälpa till vid behov.

Interimsstyrelsen får i uppdrag att:

  • kontakta förbundet angående eventuell delning av de medlemmar som redan finns mellan den nya avdelningen och angränsande avdelningar
  • göra förslag på stadgar för den nya föreningen (utgå från RFSL:s stadgar för en avdelning)
  • kalla alla RFSL-medlemmar i området och övriga intresserade till ett konstituerande årsmöte (på årsmötet har alla som vill rösträtt, eftersom stadgarnas skrivningar om medlemskap inte har börjat gälla ännu)
  • agera valberedning, dvs. se till att det finns kandidater till styrelse, revisorer och valberedning på årsmötet, samt personer som vill agera mötesordförande och mötessekreterare för årsmötet.

2. Kontakta förbundet angående medlemmar och upptagningsområde

Eftersom RFSL:s alla medlemmar är uppdelade på avdelningar så betyder födelsen av en ny avdelning att någon annan avdelning tappar medlemmar till den nya avdelningen och att upptagningsområdena för avdelningarna måste justeras. Detta kan förbundet hjälpa till med.

3. Konstituerande årsmöte

Anordna ett konstituerande årsmöte där ni väljer en ordförande, kassör och övrig styrelse för föreningen, valberedning och revisorer. (Se stadgarna för vilka punkter som bör ingå på årsmötet). På årsmötet antar ni även RFSL:s stadgar för avdelningar och beslutar om att ansöka om att bli upptagna i förbundet.

4. Konstituerande styrelsemöte

På det första styrelsemötet (konstituerande styrelsemötet) väljer ni poster inom styrelsen. Ni väljer vem som är vice ordförande, sekreterare, medlemsansvarig och hemsidesansvarig. Det viktigaste är att ni inte glömmer att välja firmatecknare för föreningen (läs mer om detta under avsnittet Ekonomisk hantering), av protokollet ska framgå personernas fullständiga namn, personnummer och telefonnummer. Se även till att det inte är de som väljs till firmatecknare som justerar protokollet.

5. Ansök om att bli upptagen i förbundet

Skriv ett brev till förbundsstyrelsen (FS) där ni ansöker om att bli upptagna i förbundet. Ni skickar med stadgarna och protokollet från årsmötet som bilagor. Tänk på att FS inte har möten mer än en gång i månaden, så det kan ta ett litet tag innan ni blir officiellt upptagna i förbundet. När ni blivit upptagna i förbundet får ni använda namnet RFSL “Er stad” och kan ansöka om organisationsnummer.

6. Ansök om ett organisationsnummer

Varje juridisk person (t.ex företag, förening etc) ska ha ett organisationsnummer. Detta kan man ansöka om hos Skatteverket. Organisationsnummer för ideella föreningar söks på en särskild blankett från Skatteverket. Till ansökan ska bifogas stadgar, protokoll på att föreningen bildats och att den valt en styrelse, vilka som sitter i styrelsen och protokoll på vilka som valts till firmatecknare.

Utan ett organisationsnummer kan man inte skaffa ett bankkonto, ansöka om bidrag, köpa saker på faktura och andra saker som en ideell förening ofta vill kunna göra.

7. Skaffa ett bankkonto

RFSL använder Swedbank för sina banktjänster, denna information gäller för Swedbank, men andra banker har säkert liknande förfarande för föreningar. För att öppna konto och tjänster i Swedbank behöver de få in behörighetshandlingar för föreningen, dvs stadgar, årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande styrelsemöte. De behöver också få information om vilka personer (namn och personnummer) som ska ha tillgång till internetbanken, liksom adress och kontaktpersoner för föreningen.

Så fort banken har fått allting hör de av sig till er och kommer överens om vilka konton och tjänster ni har behov av i banken, liksom om ni vill avsluta konton och tjänster i annan bank, flytt av bankgiro/autogiron/kort osv.

8. Skaffa någonstans att vara

En ny avdelning har inga pengar och har alltså svårt att hitta en egen lokal. Kolla runt hos studieförbund, skolor, andra föreningar och kommunen om det finns lokaler ni skulle kunna få vara i gratis i början. Man kan också anordna träffar på caféer eller andra kommersiella lokaler, men i längden är det bra att kunna vara på samma ställe en längre tid. Finns RFSU, Amnesty, Röda Korset eller någon annan förening som kan vara välvilligt inställt till RFSL på orten? De kanske kan hjälpa till. Om man inte vill arrangera fester med alkohol så har ofta nykterhetsrörelsen (t.ex. IOGT-NTO) ofta fina lokaler på olika orter, som man kanske kan få låna.

9. Medlemsvärva

En avdelning är ingen avdelning utan medlemmar. Nu är det dags att börja medlemsvärvningen på allvar, med medlemsaktiviteter, utåtriktad verksamhet, synlighet i media etc.