Starta en ny avdelning

Medlem och communityRFSL

Saknas RFSL på din ort? Är ni några stycken som vill börja jobba inom RFSL? Då finns en möjlighet att bilda en RFSL-avdelning. Det är några steg som måste tas innan ni officiellt kan kalla er "RFSL Er stad". Här kommer en genomgång av dessa steg. Förbundet hjälper väldigt gärna till när en ny avdelning bildas, så det första ni bör göra är att kontakta förbundet på avdelningsstod@rfsl.se för att få stöd och hjälp.

1. Konstituerande årsmöte

Anordna ett konstituerande möte där ni beslutar om att starta föreningen, väljer en interrimstyrelse med ordförande, kassör och övrig styrelse för föreningen, och gärna valberedning och revisorer.  På årsmötet antar ni RFSL:s avdelningsstadgar med valfria tillägg och beslutar om att ansöka om att bli upptagna i förbundet.

2. Konstituerande styrelsemöte

Håll sedan ett kort styrelsemöte. På det första styrelsemötet (konstituerande styrelsemötet) väljer ni poster inom styrelsen. Ni väljer vem som är vice ordförande, sekreterare, medlemsansvarig och hemsidesansvarig. Det viktigaste är att ni inte glömmer att välja firmatecknare för föreningen, av protokollet ska framgå personernas fullständiga namn och personnummer.

3. Ansök om att bli upptagen i förbundet

Skriv ett mail till avdelningsstod@rfsl.se där ni ansöker om att bli upptagna i förbundet. Ni skickar med stadgarna och protokollet från uppstartsmötet och det konstituerande styrelsemötet som bilagor. Tänk på att förbundsstyrelsen inte har möten mer än en gång i kvartalet, så det kan ta ett litet tag innan ni blir officiellt upptagna i förbundet. Förbundet ser också till att upptagningsområdena för medlemmar uppdateras runt den nya avdelningen. När ni blivit upptagna i förbundet får ni använda namnet RFSL ”Er stad” och kan ansöka om organisationsnummer.

4. Ansök om ett organisationsnummer

Varje juridisk person (t.ex företag, förening etc) ska ha ett organisationsnummer. Detta kan man ansöka om hos Skatteverket. Organisationsnummer för ideella föreningar söks på en särskild blankett från Skatteverket. Till ansökan ska bifogas stadgar, protokoll på att föreningen bildats och att den valt en styrelse, vilka som sitter i styrelsen och protokoll på vilka som valts till firmatecknare.

Utan ett organisationsnummer kan man inte skaffa ett bankkonto, ansöka om bidrag, köpa saker på faktura och andra saker som en ideell förening ofta vill kunna göra.

5. Skaffa ett bankkonto

För att öppna konto och tjänster i de flesta banker behöver de få in behörighetshandlingar för föreningen, dvs stadgar, årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande styrelsemöte. De behöver också få information om vilka personer (namn och personnummer) som ska ha tillgång till internetbanken, liksom adress och kontaktpersoner för föreningen. Fråga din lokala bank vad de behöver för uppgifter.

Så fort banken har fått allting hör de av sig till er och kommer överens om vilka konton och tjänster ni har behov av i banken, liksom om ni vill avsluta konton och tjänster i annan bank, flytt av bankgiro/autogiron/kort osv.

6. Skaffa någonstans att vara

En ny avdelning har inga pengar och har alltså svårt att hitta en egen lokal. Kolla runt hos studieförbund, skolor, andra föreningar och kommunen om det finns lokaler ni skulle kunna få vara i gratis i början. Man kan också anordna träffar på caféer eller andra kommersiella lokaler, men i längden är det bra att kunna vara på samma ställe en längre tid. Finns RFSU, Amnesty, Röda Korset eller någon annan förening som kan vara välvilligt inställt till RFSL på orten? De kanske kan hjälpa till. Om man inte vill arrangera fester med alkohol så har ofta nykterhetsrörelsen (t.ex. IOGT-NTO) ofta fina lokaler på olika orter, som man kanske kan få låna.

7. Medlemsvärva

En avdelning är ingen avdelning utan medlemmar. Nu är det dags att börja medlemsvärvningen på allvar, med medlemsaktiviteter, utåtriktad verksamhet, synlighet i media etc. Sprid gärna blimedlem.rfsl.se på olika sätt! Förbundet kan också hjälpa er med gratis tryckmaterial och digitala bilder!