Nationellt hbtqi-nätverk för barnmorskor

Nu bildar vi ett nationellt hbtqi-nätverk för barnmorskor med kunskap om, erfarenhet av och/eller intresse för hbtqi-frågor, oberoende av arbetsplats och arbetsfält. Förhoppningen är att nätverket kan bidra med kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att öka hbtqi-kompetensen bland barnmorskor, och öka förutsättningarna för positiva vårdmöten för hbtqi-personer.

Vi hoppas särskilt få kontakt med er barnmorskor som arbetar inom graviditets- och förlossningsvården, för att kunna tillvarata era tankar och idéer, som vi vet kommer vara värdefulla för oss i arbetet med att producera inkluderande informationsmaterial och bemötandetips.

Vår förhoppning är också att detta nätverk kommer att växa och utvecklas utifrån de barnmorskor som kommer med, och vad era olika intresseområden är, och så småningom spänna över hela SRHR-området.

Vårt forum för kontakt blir till en början en sluten facebook-grupp, där du kan bli medlem: https://www.facebook.com/groups/2650506401842411/

Där kan vi diskutera olika frågor och ta kontakt med varandra utefter behov och intresse. Om du inte kan eller vill vara en del av facebook, hör gärna av dig till oss med förslag på annat forum att kunna kommunicera smidigt i. Du som inte är med på facebook kan få mailutskick. Maila oss på regnbagsfamiljer@rfsl.se.

Följ gärna också projektets gillasida på facebook, “RFSL Regnbågsfamiljer”, där lägger vi ut information kontinuerligt.

Varmt välkommen att komma med i nätverket!