RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Hbtq och arbetsliv – hur skapas en inkluderande arbetsmiljö?

Välkommen till halvdagskurs i ”Inkluderande arbetsmiljö” Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!  Alla som arbetar påverkas av sin arbetsmiljö. Som arbetsgivare har du särskilda skyldigheter när det gäller arbetsmiljön men också olika möjligheter. Som medarbetare har du rätt att känna dig trygg och inkluderad på ditt arbete men du har också skyldigheter. Du är en del av dina kollegors arbetsmiljö och det finns mycket vi alla kan göra för att bidra till en arbetsmiljö där alla har samma möjligheter och kan delta på lika villkor. I den här kursen fokuserar vi på arbetsmiljö utifrån ett hbtq-perspektiv. Vi ger konkreta tips och idéer för en mer inkluderande arbetsmiljö och du får kunskap om hur normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet kan påverka arbetsplatsen och begränsa hbtq-personer. Kursen inleds med att…

Hbtq-certifiering

Alla verksamheter tjänar på att bli mer inkluderande, vare sig det rör sig om offentlig eller privat sektor. Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande.

Boka din utbildning

Fyll i formuläret och skicka in din intresseanmälan för att få reda på mer om RFSL:s utbildningar eller konsultuppdrag.

Webb-utbildning

RFSL:s webbutbildning ger en första inblick i hbtq-frågor, för dig som saknar förkunskaper eller har lite förkunskaper. I kursen lär du dig om arbetsmiljöfrågor, bemötande och hur normer påverkar oss.

Utbildning

RFSL har gedigen erfarenhet och bred kompetens inom en mängd olika områden. Vi skräddarsyr utbildningar för att passa verksamheter med olika typer av inriktningar.

RFSL har hbtq-certifierat i 10 år

RFSL startade konceptet hbtq-certifieringen 2008. Idag har över 400 verksamheter hbtq-certifierats, både inom offentlig och privat sektor. Certifieringen skickar en tydlig signal om verksamhetens ställningstagande för…

Skolinformation

Bjud in RFSL till er skola för att prata om normer och samhällsstrukturer! Skolinformation och utbildning till elever sköts av RFSL:s lokala avdelningar.

Priser

Priserna är ordinarie priser för RFSL:s olika utbildningar och hbtq-certifiering.

RFSL media & info AB

RFSL Media & Info AB är en del av RFSL. Företaget ägs av RFSL och består av försäljning av utbildningar, konsulttjänster och informationsverksamhet.