Om situationen för hbtqi-personer i Ukraina och RFSL:s insamling

InternationelltRFSL

På den här sidan samlar vi vanliga frågor som vi får i samband med vår insamling till förmån för hbtqi-personer och hbtqi-organisationer i Ukraina. Om du inte får svar på din fråga här kan du mejla forbund@rfsl.se.

Hur har situationen för hbtqi-personer i Ukraina sett ut tidigare?

Den allmänna inställningen mot hbtqi-personer i landet har varit negativ, men det har ändå funnits möjlighet för communityt att använda sig av demokratiska rättigheter och hbtqi-organisationer kan verka utan att motarbetas av staten. 

Även om det i Ukraina finns en diskrimineringslag som inkluderar sexuell läggning och könsidentitet, och det inte finns några lagar som aktivt diskriminerar hbtqi-personer, är situationen för hbtqi-personer i landet svår. Rättsväsendet utreder sällan hatbrott. Hbtqi- organisationer i landet har utsatts för många attacker av högerextrema och nazistiska organisationer under de senaste åren. 

Varför fokuserar ni på hbtqi-personer?

Självklart drabbas många och på olika sätt av en sån här situation. Det är viktigt att alla behövande får hjälp, och vi är tacksamma över att se att det finns så många olika initiativ för att bidra med stöd. Hbtqi-personer är en särskilt utsatt grupp som sällan inkluderas i humanitära insatser. Därför är det viktigt med riktade insatser, därav fokuset på vår insamling.

Varför är hbtqi-personer särskilt utsatta vid krig?

Marginaliserade grupper är redan utsatta och den utsattheten ökar vid krig, väpnade konflikter och katastrofer. För hbtqi-personer kan det röra sig om att det till exempel kan vara svårt att hitta skydd som tar emot eller accepterar hbtqi-personer eller om att transpersoner kan ha svårt att fly på grund av sina ID-handlingar.

Är det sant att hbtqi-personer inte inkluderas i humanitära insatser?

Det finns flera vetenskapliga artiklar och flera rapporter om hur hbtqi-personer exkluderas vid humanitära insatser. UNHCR, FN:s flyktingorgan, har uppmärksammat detta i en egen rapport från 2021. Dessutom har RFSL också skrivit flera egna texter som ger exempel på hur hbtqi-personer exkluderas, exempelvis våra vägledande principer (engelska) och i policy briefs om de globala målen för hållbar utveckling. 

Här finns fler rapporter: 

Kan inte hbtqi-personer dölja sina identiteter tillfälligt?

Det är inte alltid möjligt att dölja sin identitet som hbtqi-person. Familjemedlemmar, partners, vänner och grannar kan avslöja eller råka avslöja hbtqi-personers identiteter. Även bilder eller meddelanden i mobiltelefoner och sociala medier kan användas för att identifiera hbtqi-personer. Dessutom kan transpersoner som har fel juridiskt kön i sina id-handlingar också bli outade mot sin vilja. 

Jag har inte swish men vill bidra för att förbättra situationen för hbtqi-personer i Ukraina, hur gör jag då?

RFSL Insamlingsstiftelse har 90-konto och lyder under svensk insamlingskontroll. Läs mer om insamlingsstiftelsen här

Insamlingsstiftelsens 90-konton, som donationer inbetalas till, är:

Bankgiro: 900-4086

Plusgiro: 900408-6

Swish: 123 900 40 86

Märk inbetalningen: Ukraina

Jag bor inte i Sverige, kan jag hjälpa till ändå? / I don’t live in Sweden, can I still help? 

Here is information on how you can donate money from outside Sweden, to support the evacuation of LGBTQI-people and support LGBTQI-organisations in Ukraine, please write “Ukraine” in the message with the payment:

Receiver: Insamlingsstiftelsen RFSL 

Iban: SE9050000000052031065009

Bic-kod: ESSESESS

Address of the bank:

SEB

106 40 Stockholm

Kan jag göra något annat för att hjälpa till med situationen för hbtqi-personer i Ukraina? 

Ja, du kan hjälpa oss att sprida information. Delningar i sociala medier hjälper oss att nå längre med vår information och det är väldigt värdefullt för oss.

Hur kan jag göra för att hjälpa till med flyktingmottagandet?

RFSL har tyvärr inte möjlighet att koordinera eller hänvisa hbtqi-personer till de många erbjudanden om boende som kommer från privatpersoner. I Sverige är det Migrationsverket som övergripande ansvarar för att personer som flytt från Ukraina erbjuds boende. EU har aktiverat massflyktsdirektivet för första gången. Det innebär att personer som flyr från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater (gäller inte Danmark och Irland). Det krävs ingen individuell prövning för att tilldelas detta uppehålls- och arbetstillstånd. Tillståndet är tidsbegränsat. En person som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan när som helst välja att även söka asyl och därmed få en individuell prövning av sitt skyddsbehov.