RFSL:s årsrapporter

På denna sida hittar du RFSL:s årsrapporter. I rapporterna kan du läsa om allt från hur förbundet har arbetat med familjefrågor till hivprevention. De innehåller även flera intressanta artiklar som intervjuer med engagerade eller RFSL:s partnerorganisationer runt om i världen.

Årsrapport 2023

I RFSL:s årsrapport från 2023 framgår att RFSL under året arbetade intensivt för en ny könstillhörighetslag där ändring av juridiskt kön utgår från individens självbestämmande. RFSL släppte också en uppmärksammad rapport om stora brister i rättssäkerheten i asylprocessen för asylsökande hbtqi-personer. Årsrapporten ger i övrigt en god översiktlig bild av RFSL:s breda arbete på en rad olika verksamhetsområden, som det omfattande internationella arbetet, hiv- och STI-prevention och utbildningsverksamhet, samt innehåller bl.a. en rapport från RFSL:s kongress i oktober 2023, där Peter Sidlund Ponkala valdes till ny förbundsordförande.

Årsrapport 2022

Årsrapport 2022 – engelsk version

I RFSL:s årsrapport från 2022 kan du bl.a. läsa om RFSL:s omfattande arbete för att stödja hbtqi-personer och hbtqi-rörelsen i Ukraina efter Rysslands fullskaliga invasion. Året präglades också av valrörelsen i Sverige och den valrörelsekampanj som RFSL bedrev beskrivs i årsrapporten. Transfrågor har varit ett av RFSL:s prioriterade områden under 2022, vilket märks i den satsning som görs på att arbeta med transpersoners hälsa och förbättring av transpersoners rättigheter. Årsrapporten ger också en god översiktlig bild av RFSL:s breda arbete på en rad andra olika verksamhetsområden, som asyl och migration, hiv- och STI-prevention och familjefrågor. Årsrapporten för 2022 finns även i en, några sidor kortare, engelsk version.

Årsrapport 2021

RFSL:s årsrapport från 2021 har ett internationellt fokus. I den kan du bland annat läsa om vårt påverkansarbete i FN, transaktivism i Kenya och även se en karta med internationella aktiviteter från verksamhetsåret. Årsrapporten har dock inte bara internationella artiklar utan också berättelser från vårt seniorarbete och Newcomers-verksamhet.

Årsrapport 2020

I årsrapporten från 2020 syns spåren av coronapandemin och hur det har påverkat RFSL. Bland annat kan du läsa om en rundringningskampanj som förbundet genomförde för att nå ut till äldre medlemmar, som var mer isolerade under pandemin. Under 2020 firade RFSL även 70 år, och rapporten innehåller en artikel om förbundets historia.

Årsrapport 2019

Ett stort framsteg under 2019 var att kongressen fastställde att RFSL även ska arbeta för intersexpersoners rättigheter. I RFSL:s årsrapport från 2019 kan du även läsa om organisationens antirasistiska arbete och projektet med idrott för alla kroppar.

Årsrapport 2018

2018 uppmärksammades alla förbundets avdelningar, och i årsrapporten från det året hittar du en komplett lista. En stor nyhet från året var att transpersoner som blivit tvångssteriliserade äntligen fick ersättning från staten.

Årsrapport 2017

I RFSL:s årsrapport från 2017 kan du läsa en intervju med RFSL:s dåvarande asylrättsjurister, och även höra från medlemmar i RFSL Newcomers – förbundets nätverk för asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtqi-personer i Sverige. 2017 genomfördes även en medlemsundersökning, och resultaten från denna är med i rapporten.

Årsrapport 2016

I rapporten från 2016 kan du läsa om arbetet med hbtqi-certifieringar men också om RFSL:s arbete med hiv-prevention och vårt Funkisprojekt, som syftade till att uppmärksamma hbtqi-personer med funktionsvariationer.