Prioriterade områden 2023

Om RFSL

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL är en demokratisk medlemsrörelse som arbetar lokalt, nationellt och internationellt med omkring 8000 medlemmar och 34 avdelningar spridda över Sverige. Vår vision är en jämlik värld där alla hbtqi-personers mänskliga rättigheter respekteras och ingen lämnas utanför. 

Våra prioriterade områden 2023

En ny könstillhörighetslag

Efter att Finland nyligen beslutade att individen själv ska kunna ändra sitt juridiska kön är Sverige nu sist i Norden med en modern könstillhörighetslag som bygger på självbestämmande. 

Regeringen har meddelat att den ska lägga fram en proposition till riksdagen om en ny könstillhörighetslag den 21 februari 2023. RFSL vill att det införs en ny könstillhörighetslag där ändring av juridiskt kön blir en enkel administrativ process som utgår från självbestämmande och självidentifikation. Det skulle förbättra livsvillkoren för många transpersoner i Sverige.

Läs mer om varför det behövs en modern könstillhörighetslag här: https://www.rfsl.se/verksamhet/trans/konstillhorighetslagen/

Förbud av omvändelseförsök 

Omvändelseförsök eller omvändelseterapi är när någon genom tvång eller påtryckningar uppmanas ändra sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Omvändelseförsök kan leda till såväl fysiska som psykiska skador, och FN har likställt det med tortyr. 

Det finns förbud mot tvång, hot och våld i svensk lagstiftning idag. Även behandling inom hälso- och sjukvård som inte utgår från vetenskap eller beprövad erfarenhet är förbjudet. Trots det sker omvändelseförsök och omvändelseterapi i Sverige.

RFSL vill att en utredning tillsätts för att dels klargöra hur befintlig lagstiftning kan användas för att motverka omvändelseförsök, dels utreda om hur omvändelseförsök kan kriminaliseras i Sverige.

Läs mer om varför det behövs ett förbud av omvändelseförsök här: https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/vad-ar-omvandelseforsok/