Film: Minoritetsstress

RFSL har inom ramen för projektet Regnbågsfamiljer i väntan, producerat en film om minoritetsstress. Den riktar sig såväl till professionella, som till hbtqi-personer själva.


Den stress många hbtqi-personer upplever i sin vardag, brukar kallas minoritetsstress. I den här filmen förklaras detta begrepp närmare.

Att vara del av en minoritetsgrupp innebär en risk att bli utsatt för diskriminering, trakasserier och våld. Det kan också handla om mer subtila händelser som man kan bli utsatt för bara genom att vara sig själv och sticka ut från det som förväntas. Det kan till exempel handla om blickar och oförstående kommentarer, som kan skapa en psykosocial stress.

Det är också kopplat till normer kring sexualitet, könsidentitet och könsuttyck, om att rasifieras som icke-vit och utsättas för rasism, eller om funkofobi utifrån normer om funktionalitet.

Filmen är gjord inom ramen för RFSL:s projekt ”Regnbågsfamiljer i väntan”, finansierat av Arvsfonden.

Filmen är faktagranskad av bland annat Tove Lundberg.

Läs gärna mer om våra bemötandetips kopplat till minoritetsstress.

Lästips för professionella:
HBTQ+ Psykologiska perspektiv och bemötande