Föräldraförsäkring

Att bli och vara förälderVeronica Berg Hulthén

Den svenska föräldraförsäkringen består av: föräldrapenning, 10-dagar som kan tas ut i samband med ett barns födelse och tillfällig föräldrapenning (vård av barn, VAB) som kan tas ut när barnet är sjukt. RFSL får ofta frågor om föräldraförsäkringen. Vi har därför samlat de vanligaste frågorna och svaren på dessa här.

Om du är försäkrad i Sverige har du rätt att vara föräldraledig med ersättning när du blir förälder, det kallas för föräldrapenning. I samband med ett barns födelse har även en annan person (än den som burit barnet) rätt att vara ledig med ersättning i tio dagar i samband med barnets födelse, de dagarna kallas för 10-dagar.

När ditt barn går på förskola (eller annan typ av barnomsorg) och barnet blir sjukt, så att det behöver stanna hemma, då har du som är förälder eller någon annan närstående, rätt att vara ledig med ersättning för att stanna hemma och vårda barnet. Det kallas för tillfällig föräldrapenning eller vård av barn (VAB).

Under den här rubriken kan du läsa om föräldraförsäkringens olika delar.

10-dagar

I samband med ett barns födelse kan en förälder eller annan närstående som inte har burit barnet, få ersättning för 10 dagars ledighet från arbete i samband med att barnet föds.

Syftet med dagarna är att en annan förälder eller närstående ska ges möjlighet att vara med på förlossningen, lära känna barnet och/eller eventuellt ta hand om andra barn i familjen.

Om barnet har två juridiska föräldrar är 10-dagarna reserverade för den förälder som inte har burit barnet. Om den som burit barnet är barnets enda juridiska förälder (t.ex. om man är frivilligt ensamstående) så kan de 10-dagarna tas ut av vilken närstående person som helst, under förutsättning att personen har ett arbete.

Föräldrapenning

Föräldrapenning är en ersättning som du får för att vara hemma med ditt barn istället för att arbeta, söka arbete eller studera. RFSL får ofta frågor om föräldrapenning. Vi har därför samlat de vanligaste frågorna och svaren på dessa här.

Vilka får ta ut föräldrapenning?

För att få föräldrapenning måste du vara försäkrad i Sverige. För att få egna föräldradagar måste du vara juridisk förälder till barnet eller ha vårdnaden om barnet. Men även du som inte är juridisk förälder eller vårdnadshavare, men som är sambo med den som är det, kan vara föräldraledig och få föräldrapenning. En juridisk förälder kan nämligen överföra dagar till sin sambo.

Tidigare var det som juridisk förälder endast möjligt att överföra dagar till någon man var gift med eller hade gemensamma barn med sedan tidigare. Från den 1 juli 2019 gäller den möjligheten även föräldrar som är sambos, utan att vara gifta. Det betyder alltså att en förälders sambo numera likställs med en förälder.

Hur funkar det med föräldrapenning innan en närståendeadoption är klar?

Den som är juridisk förälder kan överföra dagar med föräldrapenning till den förälder som ska närståendeadoptera. Från den 1 juli 2019 gäller den möjligheten även föräldrar som är sambos, utan att vara gifta. Tidigare var kravet  att man var gifta eller hade gemensamma barn sedan tidigare för att få överlåta dagar.

Kan fler än två föräldrar vara föräldralediga med ett barn?

Ja. Den som är juridisk förälder kan överföra dagar med föräldrapenning till den förälder som inte är juridisk förälder. Om det finns två juridiska föräldrar kan båda avstå dagar. På så sätt kan alltså fyra föräldrar (två juridiska föräldrar och två föräldrar som inte är juridiska föräldrar) få föräldrapenning, under förutsättning att man vårdar barnet och avstår från arbete. Det är maximalt fyra personer som kan få föräldrapenning för ett barn. Det beror på att ett barn bara kan ha två juridiska föräldrar. Den som inte är juridisk förälder måste vara sambo med en juridisk förälder för att få ta del av dagar med föräldrapenning.

Hur funkar det med dubbeldagar om vi är fler än två föräldrar?

Det är bara två föräldrar som samtidigt kan ta ut dubbeldagar. Är ni till exempel fyra föräldrar kan ni turas om att ta ut dubbeldagar. Man kan som mest ta ut 30 dubbeldagar och dessa kan endast användas innan barnet fyller ett år. De 90 dagarna som är reserverade för vardera juridisk förälder kan inte användas som dubbeldagar.

Tillfällig föräldrapenning (Vård av barn, VAB)

Om du har behov av att stanna hemma från ditt jobb (eller avstår från att söka jobb) för att ta hand om ett sjukt barn kan du få ersättning för det. Det kallas för tillfällig föräldrapenning eller vård av barn (VAB). I dagligt tal brukar det kallas för att man vabbar.

Du som är förälder eller närstående till barnet kan få ersättning för VAB om barnet är mellan 8 månader och 12 år och om du har behov av att stanna hemma från ditt jobb (eller avstår från att söka arbete) för att ta hand om barnet när det är sjukt. Du kan även vabba om du behöver följa med barnet till exempelvis läkare, bvc eller tandläkare. Det är även möjligt att vabba om barnets ordinarie vårdare är sjuk och därför inte kan ta hand om barnet.

Faktagranskning

Linda Marklund , Verksamhetsutvecklare, avdelningen för barn och familj, Försäkringskassan.