Om könssjukdomar

Hälsa, sex och hivRFSLFoto: Caique Silvero

Här kan du läsa mer om olika könssjukdomar såsom klamydia, gonorré, syfilis, herpes, hepatiter och HPV. Vi förklarar hur de överförs och hur eventuell testning och behandling går till. Längst ned på sidan hittar du också lite kort info om bakteriell vaginos, urinvägsinfektion och svampinfektion - infektioner som inte klassas som könssjukdomar men som det kan vara bra att ha koll på.

Enligt smittskyddslagen har du rätt till gratis testning och behandling för klamydia, gonorré, syfilis, hepatit och hiv. Har du någon av de könssjukdomarna görs en smittspårning, vilket innebär att du behöver berätta vilka du legat med för att se vem du kan ha fått infektionen av och för att förhindra fortsatt spridning. Du behöver därför uppge vilka du haft sex med de senaste månaderna, men de kommer inte få reda på vem som uppgett deras namn.

Könssjukdomar ökar risken för överföring av hiv och andra könssjukdomar, så testa dig regelbundet!

Klamydia

Symptom

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige. En klamydiainfektion ger sällan några symptom och hälften av de som får klamydia märker det inte. Om du får symptom varierar de utifrån var infektionen sitter. Sitter det i könet kan man få flytningar och/eller smärta när man kissar. I röven kan man få flytningar. Klamydia i halsen kan ge liknande symptom som vid halsfluss och är svårt att föra vidare, och oftast läker den ut av sig själv.

Risk för överföring

Klamydia överförs lätt via slemhinnor och kroppsvätskor. Slemhinna finns på ollonet, i vagina, analen och i munnen, och där kan du alltså få klamydia. Klamydia överförs lättast vid vaginal- och analsex, men även vid oralsex med kuk. Risken att överföra klamydia till halsen vid oralsex med fitta eller röv är liten även utan skydd.

Det finns en liten risk att klamydia överförs via händer eller sexleksaker mellan olika personers kön och analer. Genom att undvika att överföra kroppsvätskor från en person till en annan, t ex genom att tvätta händerna och byta kondom på sexleksaker, minskas risken för detta.

Bästa skyddet mot överföring av klamydia är att använda kondom och glidmedel eller att ha sex utan penetration.

Testning

Testning bör göras på de ställena på kroppen där du haft sex. Test för klamydia i kuken tas oftast med urinprov, för personer med fitta kombineras urinprov med provtagning med tops (bomullspinne) i fittan. Prov i halsen och röven tas också med en tops. Provtagningen tar ett par sekunder. 

Det tar cirka en vecka från det att du senast hade sex som innebar risk för överföring innan du kan få ett säkert svar på ett klamydiatest.

Det finns hemtester du kan beställa på internet eller köpa på apotek. Med hemtesterna kan du bara testa könet. Läs och följ instruktionerna som kommer med testet. Personer med kuk skickar in ett urinprov. Personer med fitta tar urinprov och använder en tops i fittan. Proverna postas därefter till ett laboratorium för analys. Om du får ett positivt provsvar måste du uppsöka vård för att få behandling. Får du ett negativt svar kan du fortfarande ha klamydia i halsen eller analen, så har du haft oral- eller analsex behöver du gå till en testningsmottagning för att testa dig.

Behandling

Klamydia behandlas med en kur av antibiotikatabletter, oftast i nio dagar.

Bra att veta

En pågående klamydiainfektion utan symptom kan ge skador på äggledare eller bitestiklar vilket kan göra det svårare att få biologiska barn och kan öka risken för utomkvedshavandeskap.

LGV (Lymfogranuloma venereum)

Är en svårbehandlad variant av klamydia. Den är relativt ovanlig men har blivit vanligare på senare år, framför allt bland män som har sex med män och lever med hiv. Den överförs på samma sätt som vanlig klamydia men kan, utöver de vanliga symptomen på klamydia, ge sår på könet, i halsen eller röven och även ge svullna lymfkörtlar, blödningar och symptom från magen. Men den kan även vara symptomfri och ändå föras vidare. Har du testat positivt för klamydia och har ytterligare symptom kan du få diagnosen LGV. Inkubationstiden för LGV är ofta lång och det kan ta upp till en månad innan du får svullna lymfkörtlar. Sår kan du få tidigare. LGV behandlas med en dubbel antibiotikakur jämfört med vanlig klamydia.

Mykoplasma genitalium

Är en relativt ovanlig könssjukdom som liknar klamydia, ger samma symptom och överförs på samma sätt. Om du har symptom som passar för klamydia men ändå testar negativt för klamydia kan du även testas för mykoplasma. Mykoplasma behandlas med antibiotika, men ingår inte i smittskyddslagen.

Gonorré

Symptom

Gonorré ger oftare symptom än klamydia, men alla som har gonorré får inte symptom. Symptomen kommer oftast inom en vecka. De vanligaste symptomen är flytningar från urinröret och sveda när du kissar. Infektion i röven kan leda till sveda och blödningar. Gonorré som sitter i halsen märks oftast inte alls.

Risk för överföring

Infektionen överförs via slemhinna och kroppsvätskor och kan sätta sig i kön, röv, ögon eller hals. Gonorré överförs lättast vid vaginal- och analsex. 

Säkrare sex

Det bästa sättet att minska risk för överföring är att använda kondom vid anal- och vaginalsex, eller att ha andra typer av sex än penetrerande samlag. Gonorré kan även överföras vid oralsex med kuk och för att minska den risken kan kondom användas. Både den som suger och den som blir avsugen riskerar att få gonorré.

Testning

Test för gonorré tas med tops i svalg, urinrör, livmoderhals, anal och på insidan av ögonlocket beroende på var infektionen kan ha hamnat. Gonorré i urinröret kan även testas med urinprov vilket är smidigare än topsprov som i urinröret kan upplevas som smärtsamt. Om urinprovet visar att gonorré finns i urinröret måste man dock följa upp med ett topstest för att säkerställa vilken typ av gonorré det handlar om för att kunna sätta in rätt behandling.

Män som har sex med män har ofta gonorré i hals eller anal, vilket gör det extra viktigt med testning där.

Det tar cirka en vecka från det att du senast hade sex som innebar risk för överföring innan du kan få ett säkert svar på ett gonorrétest.

Behandling

Gonorré behandlas antingen med en spruta med en engångsdos antibiotika i en muskel, oftast i lår eller skinka, eller med tabletter. Behandlingen kan se lite olika ut beroende på var på kroppen bakterien befinner sig och om bakterien är resistent mot vissa typer av läkemedel. Antibiotikaresistent gonorré är ett ökande problem, därför görs alltid en uppföljning för att se att behandlingen har fungerat.

Syfilis

Syfilis är en allvarlig bakteriesjukdom som länge var nästan försvunnen från Sverige. På senare år har dock antalet fall av syfilis ökat, särskilt bland män som har sex med män, även om det fortfarande är få som får sjukdomen.

Under 2022 rapporterades 537 fall av syfilis i Sverige, de allra flesta bland gruppen män som har sex med män.

Symptom

Syfilis har olika stadier. Det första stadiet varar mellan tre veckor och tre månader. Då kan du ibland se ett kraterliknande sår som inte gör ont och som har hårda kanter på det ställe där syfilisbakterien tog sig in i kroppen. Såret kan sitta på ett ställe där det inte går att se, som i analslemhinna. Svullna lymfkörtlar är vanligt. Såret läker oftast av sig självt inom fyra till åtta veckor, oavsett om du fått behandling eller inte.

Efter sju till tio veckor börjar det andra stadiet av syfilisinfektionen. Då får du oftast feber, svullna lymfkörtlar och utslag på kroppen. Symptomen kan variera väldigt mycket och kan ”imitera” en mängd olika sjukdomar. Vissa får inga symptom alls eller så lindriga besvär att de inte lägger märke till dem.

Om en syfilis inte upptäcks och behandlas, så kommer man efter några år in i det tredje stadiet som i värsta fall ger permanenta skador på nervsystemet och kroppens inre organ.

Risk för överföring

Syfilis överförs oftast vid kontakt mellan slemhinnor, men infektionen kan även överföras via enbart hudkontakt på områden med utslag orsakade av syfilisbakterien. Överföringen sker lätt vid anal- och vaginalsex utan kondom och vid oralsex med kuk, fitta eller anal. Risken att föra syfilis vidare är störst precis i början av en infektion. När längre tid har gått minskar risken för överföring. Syfilis är en systemisk infektion, vilket innebär att infektionen finns i hela kroppen.

Säkrare sex

Ett bra sätt att minska risken för överföring är att använda kondom. Eftersom syfilis har så stor överföringsrisk i början av infektionen, är risken stor att du kan få syfilis när du har andra sorters sex eller nära kontakt. Därför är det viktigt med regelbunden testning, särskilt om du tillhör gruppen män som har sex med män, så att en syfilisinfektion kan upptäckas och behandlas i tid.

Testning

Syfilistest görs främst genom blodprov men du kan också göra ett test med tops från ingångssåret, om du har ett sådant. Testning genom blodprov kan ske från armvecket eller genom ett litet stick i fingret.

Det kan dröja upp till tolv veckor efter senaste risktillfälle innan du får ett säkert svar på ett syfilistest.

Behandling

Syfilis botas med antibiotika. Oftast får man penicillin med en spruta i låret/skinkan vid två tillfällen med en vecka emellan. Beroende på hur långt infektionen har gått och om du är allergisk mot penicillin finns även andra behandlingsalternativ.

Herpes

Herpes är ett virus som infekterar nervbanorna i kroppen. Herpes är vanligt och en stor del av befolkningen bär på viruset men inte alla får symptom. När man har herpesblåsor ökar risken för att andra könssjukdomar och hiv överförs.

Symptom

Det vanligaste symptomet är att man får blåsor runt mun eller på könet. Blåsorna är inte farliga, men kan göra ont och vara besvärande. Vanligen kommer blåsorna i skov vilket innebär att man får blåsor som försvinner och sedan är symptomfri en tid och senare får nya blåsor. Mellan skoven finns viruset vilande i nerverna i slemhinnorna. Blåsorna kan komma ofta eller sällan och vissa får aldrig några blåsor eller får det bara vid något enstaka tillfälle. För många kommer blåsorna oftast när man är förkyld, stressad eller har nedsatt immunförsvar. 

Det händer att personer som får herpes får en primärinfektion som de blir sjuka av med feber, smärta och svullna lymfkörtlar. Efterföljande skov brukar bli mildare.  I sällsynta fall kan viruset angripa även andra delar av kroppen som kräver annan vård och behandling.

Risk för överföring

Herpes överförs via kontakt mellan slemhinnor, slemhinna och hud, samt via saliv och andra kroppsvätskor. Herpes kan överföras även när du inte har några blåsor men då är risken mindre. Utslagen sitter oftast på och runt könet, analen och/eller munnen, på eller nära gränsen mellan slemhinna och vanlig hud. 

Har du ett herpesskov när du ska föda barn kan herpes överföras till  barnet, och därför är det bra att prata med sin barnmorska under graviditeten om man har herpes.

Säkrare sex

Det viktigaste sättet att minska risken för att herpesviruset överförs är att inte låta den infekterade slemhinnan komma i kontakt med andra slemhinnor när du har eller känner att du håller på att få blåsor. Innan blåsorna bryter ut brukar man känna att det sticker eller kliar där de senare dyker upp. Undvik till exempel att ge oralsex när du har munsår. Kondom vid anal- och vaginalsex minskar överföringsrisken.

Testning

För att se om någon har herpes tittar man efter blåsor. Därför är det bäst att gå till en testningsmottagning när du har blåsor. Det går även att testa för antikroppar i blodet men det görs sällan. Tiden från sex tills man märker av att man har herpes är mellan två och 20 dagar.

Herpes är en livslång infektion och skov med blåsor kommer och går.

Behandling

Herpesblåsor kan behandlas med virusdämpande salva och för den som har stora problem med återkommande skov med blåsor finns även virusdämpande tabletter.

Hepatit

Symptom

Ibland blir huden och ögonvitorna gula vid en hepatitinfektion men inte alltid. Andra symptom kan vara feber, trötthet och illamående. 

Hepatit, även kallat gulsot, är en familj av virus. Hepatit finns i flera olika varianter. Hepatit A, B och C är de vanligaste. De olika typerna av hepatit överförs på lite olika sätt och de är olika svåra att få.

Testning för hepatit görs via blodprov.

Hepatit A

Hepatit A överförs via avföring och kan i vissa fall överföras vid sex, t ex oralsex i och kring analen (rimming), men vanligast är att det överförs via förorenad mat och vatten och därför räknas den oftast inte som en könssjukdom. Det finns vaccin mot hepatit A. Hepatit A läker oftast ut av sig själv inom 3 månader och ingen särskild behandling sätts in. Om du en gång haft hepatit A är du immun mot hepatit A resten av livet. Infektionen är särskilt vanligt bland män som har sex med män, och tillhör du den gruppen, är det därför bra att vaccinera sig. Efter två sprutor med ca sex månader emellan har kroppen ett skydd mot hepatit A i 30 år.

Hepatit B

Hepatit B överförs via blod eller vid sex på samma sätt som hiv. Hepatit B leder till en infektion i levern. Om du har hepatit B finns viruset i hela kroppen, i blod, sperma och lubrikation. Det mest effektiva sättet att minska risken för överföring av hepatit B är att använda kondom vid vaginal- och analsex och att undvika sperma i munnen. Du kan även använda kondom vid oralsex för att minska risken ytterligare. Precis som för hepatit A finns det vaccin även mot hepatit B.

Drygt hälften av alla som får hepatit B får inga symptom. De vanligaste symptomen är illamående, diarré, kräkningar och ont i magen. Du kan också få ont i muskler och leder. Efter ett tag kan urinen bli mörkare, avföringen ljusare och huden och ögonvitorna kan bli gula. Hepatit B läker oftast ut av sig självt men cirka fem procent får en kronisk leverinflammation vilket kan leda till levercancer. Om du en gång haft hepatit B som läkt ut är du immun mot hepatit B resten av livet.

Män som har sex med män får vaccin mot Hepatit B kostnadsfritt.

Vaccination innebär att du får tre sprutor med en tid emellan för att få fullt skydd. Det finns ett kombinationsvaccin som skyddar mot både hepatit A och B. Mer information om, och tillgång till, vaccination mot hepatit A och B kan du få hos en vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Alla barn som föds i Sverige vaccineras mot hepatit B inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Man måste dock ta påfyllningsdoser för att skyddet ska vara fullständigt.

Hepatit C

Hepatit C överförs via blod, exempelvis om du delar sprutor med andra. Hepatit C kan också överföras sexuellt men risken är liten.

Hepatit C ger oftast inga symptom. Vid akut hepatit C kan du få gulfärgad hud, illamående och magsmärtor. Cirka hälften av alla fall av hepatit C leder till kronisk leverinflammation och kan leda till skrumplever och levercancer.

Det finns effektiv behandling mot hepatit C. Kostnaderna för läkemedlen är dock höga och alla patienter med hepatit C får inte tillgång till behandling.

HPV (humant papillomvirus)

HPV finns i många varianter och är vanligt förekommande. Många typer av HPV läker ut av sig själv utan att lämna några spår efter sig. En majoritet av alla med ett aktivt sexliv kommer någon gång i livet att få HPV. Vissa typer av HPV kan leda till könsvårtor som också kallas kondylom.

HPV kan ge cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer, peniscancer och cancer i analen.

Symptom

HPV överförs vid sex och kroppskontakt. Det finns över 150 olika sorters HPV och cirka 30 av dem kan infektera könet, analen och halsmandlarna. Om du får kondylom och har kuk brukar vårtorna sitta på förhuden, ollonet eller skaftet men de kan också finnas i urinrörsmynningen. Om du har fitta kan vårtor sitta på blygdläpparna, omkring urinröret och i slidöppningen. De kan också sitta längre in i slidan och på livmodertappen och kan då vara svåra att upptäcka. Du kan även få kondylom i och runt analen. HPV kan också överföras till munnen och halsen. Vårtorna kan göra ont men oftast känner du inte av dem.

De flesta typerna av HPV-virus ger inga synliga vårtor. Dessa typer av HPV kan orsaka cellförändringar på och i livmoderhalsen, i analen och i halsen, som i förlängningen kan leda till cancer.

Säkrare sex

För att minska risken för överföring av HPV är det bra att använda kondom vid anala och vaginala samlag. Om du har synliga kondylomvårtor bör du undvika att ha sex där partnern kommer i kontakt med vårtorna. Det är dock svårt att minska risken för överföring av HPV.

Testning

För det mesta sker testning för HPV genom att man tittar efter eventuella vårtor. HPV som inte ger kondylom är svåra att testa för. Däremot kallas alla som har kvinnligt personnummer och är mellan 23 och 60 år regelbundet på cellprovtagning. Cellprov innebär att man tar ett prov med en liten borste från livmodertappen längst in i slidan som sedan analyseras för att man ska kunna upptäcka och behandla eventuella cellförändringar i tid innan de utvecklas till cancer.

Behandling

Kondylomvårtor försvinner vanligen av sig själva efter några månader och behöver oftast inte behandlas. Om de orsakar besvär kan man ibland behandla dem med en lösning eller kräm som stryks på vårtorna. Vårtorna kan också tas bort på kirurgisk väg.

Bra att veta

Det finns vaccin mot de HPV-typer som kan ge cellförändringar och de som orsakar kondylom. Vaccin erbjuds sedan 2020 alla barn i årskurs 5 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinet är mest effektivt om du får det innan du börjar ha sex med andra.

HPV-virus kan överföras från fitta till fitta. Därför är det viktigt att alla med fitta, även de som aldrig har haft sex med personer med kuk, går på regelbundna cellprovskontroller. Om du har fitta men är juridisk man får du inte kallelser till cellprovtagning och du måste därför själv komma ihåg att boka tid för detta.

Bakteriell vaginos

Bakteriell vaginos innebär illaluktande flytningar från slidan på grund av förändrad bakterieflora. Flytningarna är ofta rinniga och luktar illa. Det kan svida och klia, men är ofta ofarligt. Bakteriell vaginos är väldigt vanligt, de flesta som har en fitta får det någon gång i livet och många får det flera gånger.

Bakteriell vaginos är inte en könssjukdom, men kan komma efter att man haft sex.

Oftast får man det utan att ha haft sex. Bakteriefloran i slidan förändras när du har mens, om du har sex eller av andra anledningar. Det finns studier som visar att bakteriell vaginos kan överföras sexuellt mellan fittor. Om du har bakteriell vaginos och har en fast partner som också har fitta kan det därför vara en bra idé att din partner också går till gynekologen och kollar sig så att ni kan få behandling samtidigt. Bakteriell vaginos behandlas med antibiotika.

Svampinfektion

En svampinfektion i underlivet innebär att den naturliga jästsvamp som finns i fittan har förökat sig för mycket och ger klåda och irritation. Ibland kan du få en vit kesoliknande flytning. Svampinfektioner är ofarliga men irriterande. De flesta som har en fitta får svamp någon gång, vissa får det många gånger. Behandling finns både receptfritt på apotek och receptbelagt. Svampinfektion är ovanligt bland personer med kuk.

Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion är vanligt hos personer som har fitta. Det behandlas med antibiotika. Personer med kuk får sällan urinvägsinfektion eftersom de vanligtvis har längre urinrör och bakterier inte kan ta sig upp till urinblåsan. Det vanligaste symptomet vid urinvägsinfektion är att det svider och gör ont när du kissar. Urinvägsinfektion är inte en könssjukdom men du kan få urinvägsinfektion efter att ha haft sex eftersom friktion mot urinrörets mynning kan göra det lättare för bakterier att komma in där.