Enkät sexhälsa och hivprevention

Hälsa, sex och hivRFSL

RFSL har tagit fram en enkät riktad till homo-, bisexuella och andra män som har sex med män med frågor som rör målgruppens kunskaper om och behov av insatser kopplade till sexhälsa och hivprevention. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att utveckla och stärka vårt arbete för att förbättra den sexuella hälsan bland män som har sex med män. Stort tack för ditt deltagande!

Du hittar enkäten här.