Inför förlossningen

Att bli och vara förälderTherese Sandin, leg barnmorska

Den här texten riktar sig till dig som snart ska bli förälder och tar upp strategier du kan använda för att förbereda dig inför förlossningen. Familjer ser olika ut, en del blir förälder på egen hand, medan vissa familjer har fler än två föräldrar. Vi har valt att skriva texten i du-form för att inte förvirra dig som läsare. Längst ner på sidan finns en mall på ett förlossningsbrev och en packlista inför förlossningen.

Behöver jag förbereda mig särskilt som hbtqi-person?

Egentligen inte, men vi vet att hbtqi-personer har en ökad förekomst av psykisk ohälsa och därför drar sig för att söka sjukvård och kan därför behöva stöd för att våga känna tillit till sjukvården. 

Hbtqi-personer, personer som utsätts för rasism och personer som lever med funktionsvariationer tillhör minoritetsgrupper. Man lever ibland därför med en oro över att utsättas för diskriminering, hot, hat och våld. Detta gör att man är på sin vakt i nya möten, då det inte går att förutspå var i samhället homo-, bi- och transfobi kan yttra sig. Detta leder till en inre stress, som hos vissa är så stor att den kan jämföras med en kronisk stress. Många är inte medvetna om att de påverkas av minoritetsstress förrän man blir uppmärksammad på det eller får veta mer om begreppet, men man kan då känna att det är som att saker och ting faller på plats. Här kan du se en film vi gjort om minoritetsstress. 

Inför nya möten kan personer som påverkas av minoritetsstress därför ha mer eller mindre medvetet skapat strategier för att kunna hantera sin minoritetsstress.  

Strategier för att möta omgivningen

Vissa använder sig av strategier som att komma ut direkt för sin omgivning för att slippa heteronormativa eller cisnormativa antaganden, medan andra istället låter bli att berätta om sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Vissa av oss använder humor för att behålla god stämning, medan andra sätter på sig pedagogkepsen och förklarar hur det är att vara hbtqi-person och hur normbrytande familjebildning fungerar. Oavsett om du har en strategi eller inte, kan det vara bra att påminna sig om att man inte måste ta ett kollektivt ansvar att utbilda andra. Du måste tänka på dig själv och när du känner att dina gränser passerats. 

Strategier för att möta sjukvården

I samband med graviditet och förlossning behöver man besöka vården regelbundet för att göra graviditetskontroller. Man kanske aldrig har varit på ett sjukhus tidigare. Vissa har kanske fått ett ökat eller minskat förtroende för sjukvården i samband med kontakt med fertilitetsvård eller vid andra vårdmöten. Även i mötet med sjukvården kan det vara bra att påminna sig om att du som patient inte har något ansvar i att utbilda personal i hbtq-kompetens. Efterfrågar personalen kunskap, hänvisa till vårt kunskapsstöd Hbtq-kompetens – för dig som möter blivande och nyblivna föräldrar, som finns här för nedladdning. 

Här är lite tips till dig som känner en oro inför att möta förlossningsvården: 

 • Många söker sig till barnmorskemottagning och sjukhus där man vet att de är vana att möta hbtqi-personer eller som är hbtqi-certifierade. Fler och fler förlossningsavdelningar och BB-avdelningar tar dock eget ansvar för att öka hbtqi-kompetensen hos personalen och ansvaret för att kunskapen finns ligger hos barnmorskorna, men framförallt hos deras arbetsgivare. 
 • Du har rätt att byta barnmorska om du inte känner dig trygg hos den barnmorska du blivit tilldelad.
 • Var gärna tydlig redan vid inskrivning på barnmorskemottagningen om du vill att barnmorskan ska veta om ditt pronomen, din könsidentitet, din sexuella läggning eller annat. Då kan hen skriva i journalen för att minska risken för att något blir fel under resten av vårdtiden. 
 • Inför förlossningen skriver du tillsammans med barnmorskan en sammanfattning om graviditeten och om vad du har för tankar inför förlossningen. Där kan ni också skriva med om det är något du känner stor oro kring. 

Förlossningsförberedelse

Här kommer lite tips på saker som kan vara bra att fundera på inför förlossningen

 1. Förlossningsbrev: Inför förlossningen, skriv gärna ett födelse-/förlossningsbrev till personalen du/ni kommer möta. Där kan du/ni med egna ord komplettera det som står i sammanfattningen i journalen och förtydliga något om det behövs. Där har ni möjlighet att skriva mer om hur familjen runt barnet kommer att se ut, och vilka personerna som är med under förlossningen är, för att slippa känna oro över att ev medföräldern ska antas vara en vän eller liknande. Där kan ni även skriva om era tankar om smärthantering, smärtlindring och andra önskemål kring själva förlossningen. Här finns en mall du kan använda som stöd när du skriver brevet. 
 2. Är du en person som helst tar saker som de kommer, eller tycker du om att veta så mycket som möjligt om allt inför förlossningen? Här finns en föreläsningsserie med 4 filmer du kan ta del av som tar upp olika delar av förlossningen. Det handlar bland annat om hur förlossningen kan starta, om smärtlindring och vad som händer när barnet föds. Där tar vi även upp kort om komplikationer som kan uppstå under en förlossning, och det går jättebra att låta bli att se den delen om du har en del oro eller rädsla inför förlossningen. 
 3. Här finns tre filmer om förlossningen där vi följer Johanna och Sara som väntar sitt första barn. 
 4. Det är bra att redan innan barnet föds fundera och prata om hur ni vill att barnet ska matas. Här finns tre filmer om amning, flaskmatning och närhet. Och här kan du läsa mer om amning och matning. 
 5. Andra förlossningsförberedande kurser: Vissa vill gå så många olika förlossningsförberedande kurser som möjligt. Det finns bland annat kurser i profylaxandning, FUR (Föda utan rädsla) och gravidyoga. Olika kurser är olika aktuella för olika familjer och det går alldeles utmärkt att föda barn även utan att ha gått kurser. 
 6. Doula: Vissa som ska föda barn vill ha med en person till förlossningen utöver ev medförälder, familjemedlem eller vän. En del upplever att det är skönt att ha med en stödperson som har erfarenhet av att närvara under förlossning och stötta blivande föräldrar. Ni kanske vill ha med en doula, som är en person som utbildat sig kring förlossning, andning, avslappning, smärthantering och liknande. Det finns fler doulanätverk du kan hitta på nätet, bland annat ett nätverk som består av doulor med hbtqi-erfarenhet/kompetens. De kan du hitta här. 
 7. Hemfödsel: För att få möjlighet att föda sitt barn hemma planerat, finns ofta kriterier vården vill ska vara uppfyllda för att det ska bli aktuellt. Ofta handlar det om att du som ska föda bör vara frisk, ha haft en normal graviditet utan komplikationer, ha ett normalt BMI och gärna genomgått en okomplicerad förlossning tidigare (själv fött barn tidigare). En del regioner står ej för de kostnader som är aktuella vid en hemfödsel, utan du som föder kan behöva betala själv. Det är framförallt för barnmorskans arbete man betalar då, men till viss del även för eventuella läkemedel och material. 

Är du förlossningsrädd?

 • Är du förlossningsrädd? Be barnmorskan att skicka en remiss till en samtalsbarnmorska, så du får en chans att prata inför förlossningen och kan vara med och påverka hur förlossningen kan bli. Att få en samtalskontakt kan också vara bra för dig med könsdysfori eller oro kring bemötande.
 • Sök information på informationssidor framtagna av vårdpersonal eller sakkunniga, som 1177.se t.ex. Undvik forum eller facebook-grupper där folk mer än gärna delar med sig av sina negativa erfarenheter. 
 • Har du personer i din omgivning som gärna vill prata om sin förlossningsupplevelse är det okej att säga att du inte vill höra, men att ni kanske kan prata om det efter att du själv fött barn istället. Eller att bara säga att du är rädd och inte vill höra alls. Du bestämmer själv var du drar gränsen gentemot din omgivning. 
 • Försök identifiera vad som väcker oro och rädsla i dig. Är du rädd för att vara på sjukhus, för smärta, blod, nålar, för att något allvarligt ska hända dig eller barnet, eller för att bli illa bemött/diskriminerad? Det är lättare för din omgivning och din barnmorska att veta hur hen ska stötta dig om du har kunnat lista ut specifikt vad du är rädd för. 
 • Det är inget konstigt eller skamligt med att vara förlossningsrädd. Svår förlossningsrädsla finns hos ungefär 20% av alla hbtqi-personer som väntar barn, och stöd finns att få. 
 • Har du tidigare erfarenheter av depression, ångestsyndrom eller liknande? Hur har du mått under graviditeten? Har man behövt ändra din medicinering? Har du en samtalskontakt eller liknande du kan söka dig till om dina symtom förvärras? För personer med tidigare depressioner finns det en viss ökad risk för en postpartumdepression, alltså en depression som uppstår efter förlossningen, vilket kan vara bra att vara förberedd inför. Det går att tillsammans med en samtalsbarnmorska göra upp en plan för att minska risken för en depression, ex genom att ni kan erbjudas förlängd vårdtid på BB efter förlossningen, med fokus på att du ska kunna få återhämta dig genom sömn. 
 • En samtalsbarnmorska gör tillsammans med dig upp en plan för hur personalen bäst kan stötta dig under förlossningen och det kan handla om att man planerar en igångsättning, gör upp en tydlig plan för vilka smärtlindringsmetoder som ska användas och när. Det går t.ex. att få en epiduralkateter insatt tidigt i förlossningsskedet och att man aktiverar den då du börjar komma in i ett aktivt värkarbete. Känns det omöjligt att föda barn på något annat sätt än genom kejsarsnitt kommer du bli lyssnad på och få träffa en läkare för förlossningsplanering. 
 • En del som har svår förlossningsrädsla blir hjälpta av att ha med sig en doula under förlossningen, eller att gå kurs i föda utan rädsla eller gravidyoga. Du behöver själv fundera på om det finns något du tror kan underlätta för dig under förlossningen. 

Packlista

Majoriteten av de som kommer in till förlossningen har väldigt mycket mer packning med sig än de kommer att ha nytta av. Så många resväskor, tunga bagar och stora otympliga saker har passerat entrédörren till förlossningsavdelningarna i landet. Därför kommer här en liten packlista på vad som är det viktigaste att faktiskt få med sig. 

 • legitimation på den som ska föda (till skillnad från fertilitetsklinikerna behövs inte legitimation på den som inte bär barnet, då journalen skrivs på bärarens personnummer)
 • Tandborste, tandkräm, borste, deo eller annat som gör att ni kan känna er som människor. 
 • Ombyte, bekväma, mjuka kläder, och amningsvänliga kläder (om man planerar amma)/kläder som kan underlätta hud-mot-hudkontakt. Om du inte planerar att amma kan du ta med en sport-topp som sitter åt, för att hämma mjölkbildningen. 
 • Inomhustofflor
 • Högtalare eller liknande. Många upplever att det kan vara skönt att ha på musik under förlossningen som distraktion eller stämningshöjare. Har man en bärbar liten högtalare kan man ta med en sån. 
 • Mobilladdare! 
 • Favorit-snacks, godis, frukt eller vad som kan tänkas locka under förlossningen men också sånt man brukar bli sugen på under tiden på BB.
 • Mat till den som inte föder, de flesta sjukhus erbjuder den som fött barn mat, medan den/de andra får ordna egen mat. De flesta sjukhus har någon kiosk, men de är inte alltid öppna just det tillfälle man kommer på att man är hungrig. 
 • Babynest, vissa sjukhus har egna att låna ut, men det är ingen garanti. Det går även att göra ett babynest av en bebismadrass (ur baljan), ett örngott och en stor handduk. 
 • Babyskydd. Ska ni åka taxi eller egen bil hem från sjukhuset kan det vara bra att komma ihåg babyskyddet. Taxibolag har inte alltid babyskydd för nyfödda. 
 • Kläder barnet kan ha på sig när ni åker hem. Ofta är barnen inte påklädda hela tiden under BB-tiden, då man uppmuntrar till mycket hud mot hud. Beroende av årstid och temperatur i rummet kan barnet behöva ha på sig en body för att inte bli kall. Nyfödda barn behöver generellt inte ha mössa efter förlossningen om de inte är väldigt små, för tidigt födda, har mycket hår som är blött av fostervatten direkt efter födseln eller om de upplevs kalla. Det är svårt att veta innan barnet föds vilket klädstorlek som passar, men ingen bebis har någonsin mått dåligt av för stora eller aningen för små kläder. Glöm inte att tvätta nyköpta plagg innan ni packar väskan. 
 • Nappflaska. Om ni planerar att flaskmata barnet redan från början kan det vara bra att ha med de nappflaskor ni köpt, då napparna kan se olika ut på olika flaskor. Därför kan det vara bra att ha med det som barnet ska vänja sig vid. Har ni glömt eller bestämmer er på sjukhuset för att ni behöver flaska finns det flaskor att låna. 
 • Ni behöver inte ha med blöjor eller bindor till dig som fött. Under tiden på sjukhus får ni sånt, men se gärna till att det finns hemma så ni slipper köpa det på vägen hem. 
 • Har ni barn sedan tidigare – prata ihop er med en barnvakt som kan vara tillgänglig även nattetid ifall ni behöver åka in till sjukhuset. Ha gärna en back-up också. 
 • Har ni husdjur kan det vara bra att ordna djurvakt. 

Bor ni relativt nära sjukhuset kan den som inte fött alltid åka hem och hämta om ni glömt något. Packa hellre för lite än för mycket. Åk in till sjukhuset i bekväma kläder, och tänk att ni kanske har de kläderna på er tills efter barnet fötts. Du som föder erbjuds en patientskjorta på förlossningen, och nätbyxor, så om vattnet går behöver du inte offra egna underkläder. Efter förlossningen får man duscha om man vill och kan då sätta på sig egna kläder igen för att känna sig lite mer som en människa. Om allt gått bra och alla mår bra brukar man stanna ungefär 2 nätter med första barnet, 1 natt om man fött barn tidigare. 

Ladda ner mall

Här kan du ladda ner en mall på ett förlossningsbrev och en packlista inför förlossningen.

Se våra filmer om förlossningsförberedelser

Vi har tagit fram tre kortare filmer med titlarna före förlossningen, under förlossningen samt efter förlossningen samt en föreläsning om förlossningsförberedelser i fyra delar. Du hittar alla filmerna här.