Vägledande principer om utvecklingsarbete och Agenda 2030

InternationelltRFSL

RFSL lanserar materialet “Guiding Principles on the Inclusion of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex (LGBTI) People in Development Policy and Programs.”  Principerna riktar sig till alla aktörer som arbetar med Agenda 2030 och utvecklingsarbete. De är tänkta att ge vägledning och verktyg för att inkludera hbtqi-personer i arbetet med att uppfylla de globala målen.

RFSL stöttar hbtqi-personers organisering runt om i världen, med stöd från Sida, och arbetar sedan flera år tillbaka med påverkansarbete inom FN. Principerna grundar sig i vår långa erfarenhet av att arbeta med hbtqi-frågor internationellt, de har arbetats fram i dialog med olika experter och representanter från civilsamhället.

Om de vägledande principerna

Principerna ger övergripande rekommendationer för hur utvecklingsarbete och påverkansarbete kan planeras, utföras och följas upp:

  • Princip 1–4 tar upp grundläggande frågor om hbtqi-personers verklighet och levda erfarenhet. Principerna bemöter missuppfattningar och fördomar som ofta används som argument för att exkludera hbtqi-personer inom utvecklingsarbete.
  • Princip 5-8 tar upp hbtqi-communityts och det civila samhällets roll i utvecklingsarbetet.
  • Princip 9–13 rör arbetet hos institutioner och individer som arbetar med utvecklingsinsatser.

Ladda ner de vägledande principerna på engelska (pdf öppnas i ny flik).

Ladda ner ”For All” om de globala målen och hbtqi-personer på engelska (pdf öppnas i ny flik)