Nationellt nätverk för regnbågsfamiljer

RFSL Regnbågsfamiljer är ett nationellt nätverk för och av hbtqi-personer som är eller vill bli föräldrar samt deras barn. Att träffa andra som har en familj som liknar ens egen, kan vara viktigt både för vuxna och barn som är en del av en regnbågsfamilj. Igenkänning, möjligheten att dela erfarenheter och att få "känna sig som norm" för en stund kan vara både stärkande och befriande, och ibland rent av livsviktigt.

RFSL Regnbågsfamiljer samlar representanter från de lokalavdelningar inom RFSL som arrangerar eller tidigare arrangerat aktiviteter för regnbågsfamiljer. Även avdelningar, enskilda medlemmar samt nya potentiella medlemmar som skulle vilja dra igång aktiviteter för regnbågsfamiljer är välkomna att vara med i nätverket.

Med regnbågsfamilj menar vi i detta sammanhang en familj där en eller flera av de vuxna (om familjen består av fler än en vuxen) identifierar sig som hbtqi-person. I nätverket är även allierade, det vill säga personer som inte själva identifierar sig som hbtqi-personer men som gärna arrangerar aktiviteter för regnbågsfamiljer, varmt välkomna.

Syftet med nätverket är att stärka de initiativ som finns, genom att samla dessa under en gemensam flagg för erfarenhetsutbyte, men också att försöka knyta till sig fler engagerade runt om i landet.

Nätverket har dragit igång som en del av det nationella projektet Regnbågsfamiljer i väntan, som drivs av RFSL och finansieras av Arvsfonden. Projektet pågår mellan 2019-2021 och under projektåren finns medel för att 2 gånger per år ses för nätverksträffar.

Vill du vara en del av nätverket, gå med i gruppen RFSL Regnbågsfamiljer – nationellt nätverk på Facebook, eller maila regnbagsfamiljer@rfsl.se