Trans och jämställdhet

TransRFSL

RFSL får ibland frågor om hur arbetet för jämställdhet kan inkludera transpersoner. 

Vår utgångspunkt är att jämställdhet och transpersoners rättigheter inte ska ställas emot varandra. Istället tror vi att de kan stärka och fördjupa arbetet för ett samhälle där alla människor, oavsett kön, har samma rättigheter, möjligheter och livsvillkor. 

Därför har RFSL utvecklat konkreta metoder i handboken Oavsett kön? (PDF öppnas i nytt fönster)

Handboken innehåller:

  • Kunskap om trans, transpersoners livsvillkor och om vad en verksamhet kan göra för att inkludera transpersoner. 
  • Arbetssätt för inkludering av transpersoner i jämställdhetsarbetet genom chefers agerande, mål & policyarbete, kommunikation, könsuppdelad verksamhet, rekrytering och finansiering. 
  • Modeller för hur det går att arbeta med makt- och behovsanalyser utifrån en flerdimensionell syn på kön.
  • Arbetssätt för kartläggande arbete som enkätundersökningar, dialoggrupper, könsfördelning, lönekartläggning och resursfördelning.

Arbetssätten togs fram i samarbete med nyckelaktörer inom fälten, en enkät som spreds till målgruppen samt metodutvecklande workshops med personer som arbetar med jämställdhets- och/eller transfrågor. Metoderna riktar sig framförallt till anställda inom kommun, myndighet eller region men kan även användas av andra.  

Handboken är resultatet av det ettåriga nationella projektet Metoder för transinkluderande jämställdhetsarbete som drevs av RFSL under 2019 och finansierades av Jämställdhetsmyndigheten. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om projektet eller få kompetenshöjning i hur det går att arbeta transinkluderande med jämställdhet.

Läs mer om RFSL:s utbildningskoncept eller hör av dig på utbildning@rfsl.se