Skapa en hbtq-kompetent arbetsplats!

Regnbågsfamiljer i väntanTherese Sandin, leg barnmorskaFoto: Rebecka Ekholm

Kunskap ger trygghet. Din trygghet kan ge regnbågsfamiljer trygghet. Trygga föräldrar ger i sin tur trygga barn. Du har, genom att ta del av denna text, tagit ansvar för att höja din hbtq-kompetens. Dela gärna med dig av dessa kunskaper till dina kollegor och använd dig av checklistan nedan för att inventera er arbetsplats. Vad kan ni göra för att era patienter ska känna sig inkluderade och trygga, oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionalitet, religion och etnisk bakgrund?

Att utvecklas i sin yrkesroll är en ständigt pågående process och ingen är någonsin fullärd. Det är troligen också något du älskar med att vara barnmorska. Vi behöver ständigt påminna oss om att varje individ vi har framför oss har en unik historia bakom sig, och vi får kanske bara se en glimt av allt det i vårt möte med personen. Att arbeta individanpassat och familjecentrerat är ett effektivt sätt att undvika att någon känner sig förbisedd oavsett om man är den som bär barnet eller inte. Med de arbetsvillkor barnmorskor och annan vårdpersonal har att förhålla sig till är det inte alltid lätt. Var snäll mot dig själv och ge dig själv den roliga utmaningen att utvecklas! Ta chansen att reflektera för dig själv eller tillsammans med kollegor eller vänner. Om du är en heterosexuell cisperson som vill reflektera tillsammans med en hbtq-person i din närhet, fråga om lov. Alla hbtq-personer är inte bekväma med att bli “representanter” för en hel minoritetsgrupp. Det kan även vara bra att påminna sig vid samtal om detta, att det på din arbetsplats kan finnas personer som är hbtq, men som valt att inte vara öppna med det.

Hur kan vi minska minoritetsstress? Här är några tips att ta med dig i ditt yrkesliv.

 • Använd öppna frågor – “Hur ser din familj ut?” Backa från antaganden kring hur en familj ser ut och ställ öppna frågor i mötet med blivande föräldrar 
 • Bekräfta genom språket – “Vilka ord vill du att jag använder?” Fråga efter pronomen och föräldraord och använd genomgående de ord som den gravida/familjen själva använder. Få med i journalen! 
 • Var medveten om könsdysfori – “Finns det ord som du vill att jag undviker?” Fråga patienten om det finns ord kopplat till kroppen, graviditet eller förlossning som den är obekväm med att använda. Vid behov, använd bilder för att förklara förlossningsförlopp eller förändringar under graviditeten. 
 • Bekräfta alla föräldrar som viktiga och självklara – oavsett genetiska eller juridiska band. 
 • Erbjud ett normmedvetet amningsstöd Inkludera normer och känslor kring amning i samtal om amning. Försök att backa från antaganden, som till exempel att alla som föder vill amma, eller att endast den som föder vill amma.
 • Använd ett inkluderande språk Pratar du generellt och vill inkludera alla familjer kan ord som den gravida, den bärande, den födande, förälder, medförälder/ medföräldrar, icke-bärande, partner/s och stödperson under förlossningen vara bra termer att använda. Kom ihåg att situationen avgör vilket ord som är bra att använda – partner är till exempel ett ord för att beskriva en relation mellan vuxna men är inte ett föräldraord. 
 • Dokumentera normkreativt! När heteronormen begränsar – skriv om familjen i journaltext istället, exempelvis under sökordet “socialt”. Fråga även familjen vad de vill ska stå i sammanfattningen för att möjliggöra ett så bra bemötande som möjligt i övergången till förlossningen.
 • Ställ endast relevanta frågor om vägen till graviditet, kropp, sexualitet eller identitet! Innan du ställer en fråga, fundera på varför och hur. Använd 3-stegmetoden: 1. Nu kommer jag att ställa frågor om… 2. Jag ställer frågorna för att … 3. [frågan ställs]
 • Välkomna till förlossningen! Bekräfta familjen redan i entrén, visa att ni ser dem som den blivande familjen. Vet ni att familjen är på väg in, informera personalen som tar emot dem om hur familjen ser ut för att minska risken för felaktigt bemötande. Ställ frågor så att en eventuell icke-födande förälder också får möjlighet att svara.
 • Signalera trygghet: Ett sätt att inge trygghet med din hbtq-kompetens är att ha ett nyckelband eller en namnskylt i regnbågens färger. 
 • Korrigera felsägningar: Be om ursäkt och korrigera om du råkar säga fel – gör det inte till en stor grej!
 • Ta ansvar för kunskapsluckor: Din kompetenshöjning är din (och din arbetsgivares) ansvar och aldrig din patients.
 • Jobba med dina egna föreställningar: Fundera på hur normer kan påverka dig i din yrkesroll och vilka konsekvenser de kan få i mötet med patienter. Reflektera över om din egen position i relation till normerna kan påverka din syn på hbtq-frågor.
 • Erkänn misstag, ta hjälp av varandra och var snäll mot dig själv i processen! Ingen kan allt. Alla påverkas av och handlar utifrån begränsande normer ibland. Att granska sig själv kan kännas jobbigt – men det är en viktig del i förändringsarbete. 

För att kunna påbörja ett förändringsarbete på din arbetsplats behöver ni i personalstyrkan öka er hbtq-kompetens. Det kan ni göra genom att ta del av vårt kunskapsstöd Hbtq-kompetens – för dig som arbetar med blivande och nyblivna föräldrar. Det går att ladda ner eller beställa ett tryckt exemplar via länken. Kunskapsstödet ger grundläggande information om hbtqi-personers vägar till graviditet och vilka särskilda behov av stöd som kan behövas inom gruppen. Du får även handfasta tips i hur du kan tänka inför mötet med normbrytande familjer, med alltifrån öppna frågor, inkluderande språk, normbrytande amning/matning, dokumentation osv.

På vissa arbetsplatser upplever de anställda att det är svårt att få ledningen/chefen att prioritera arbetet för en inkluderande vård och då kan du använda denna checklista som stöd för att påvisa hur exkluderande er arbetsplats kan upplevas av patienterna ni möter.