Förbundskansli

Om ossRFSL

Vill du skicka e-post till någon på förbundskansliet använd mallen fornamn.efternamn@rfsl.se 

Ledningsgrupp

Pär Viktorsson Harrby
Verksamhetschef
par.viktorsson.harrby@rfsl.se

Mikael Jonsson
Nationell chef 
mikael.jonsson@rfsl.se

Jenny Sundberg
Internationell chef
jenny.sundberg@rfsl.se

Catrin Nilsson
Tf ekonomichef
ekonomi@rfsl.se

Fredrik Nilsson
Insamlingschef
fredrik.nilsson@rfsl.se

Mathilda Piehl
Kommunikationschef
mathilda.piehl@rfsl.se

Karl Yves Vallin
Verkställande Direktör – RFSL Utbildning AB
karl.yves.vallin@rfsl.se


Insamling och verksamhetsstöd

Fredrik Nilsson
Insamlingschef
fredrik.nilsson@rfsl.se

Oskar Peterson
Marknadsförare
oskar.peterson@rfsl.se
 

Sara Privelius
Kansliansvarig
sara.privelius@rfsl.se


Ekonomi och administration

Catrin Nilsson
Tf ekonomichef
ekonomi@rfsl.se

Daniel Olsson
Projektcontroller
ekonomi@rfsl.se
 
Qing Wang Sjögren
Redovisningsekonom
ekonomi@rfsl.se
 
Mio Thalén
Löne- och ekonomiadministratör
ekonomi@rfsl.se

Internationellt arbete

Jenny Sundberg
Internationell chef
jenny.sundberg@rfsl.se

Natia Gvianishvili
Internationell projektledare
natia.gvianishvili@rfsl.se

Shakhawat Hossain
Internationell projektledare
shakhawat.rajeeb@rfsl.se

Rashima Kwatra
Internationellt sakkunnig
rashima.kwatra@rfsl.se

Niklas Martti
Internationell projektledare
niklas.martti@rfsl.se

Sati Sargsyan
Programansvarig och teamledare 
sati.sargsyan@rfsl.se

Hilarian Demio Buck Silva
Internationell projektledare
hilarian.demio@rfsl.se

Tony Snizhko
Internationelll projektledare
tony.snizhko@rfsl.se

Andrea Ayala
Internationell påverkansrådgivare
andrea.ayala@rfsl.se


Kommunikation 

För pressförfrågningar: press@rfsl.se

Mathilda Piehl
Kommunikationschef
mathilda.piehl@rfsl.se

Rebecka Ekholm
Visuell redaktör
rebecka.ekholm@rfsl.se

Malin Grundström
Social media manager
malin.grundstrom@rfsl.se

Lars Jonsson
Sakkunnig redaktör
lars.jonsson@rfsl.se

Levi Karvonen
Internationell kommunikaör
levi.karvonen@rfsl.se

Sofia Kuno
Pressansvarig och föreningsutvecklare
sofia.kuno@rfsl.se

Louise Myrseth
Internationell kommunikatör 
louise.myrseth@rfsl.se
För närvarande föräldraledig

Linnea Risinger Nathanson
Föreningsutvecklare avdelningsarbete
linnea.risinger@rfsl.se
Fö närvarande föräldraledig

Katja Sandström
Kommunikatör 
katja.sandstrom@rfsl.se

Sharon Wagiella
Översättare och korrekturläsare
sharon.wagiella@rfsl.se


RFSL Utbildning AB

Karl Yves Vallin
Verkställande direktör
karl.yves.vallin@rfsl.se
 
Alex Apelman
Teamleader och kundansvarig
alex.apelman@rfsl.se
 
Filippa Barfvestam
Digital marknadsförare
filippa.barfvestam@rfsl.se
 
Max Björkbom
Utbildare
max.bjorkbom@rfsl.se
 
Carlos Díaz
Utbildare
carlos.diaz@rfsl.se
 
Linn Gulbrandsen
Kvalité- och affärsutvecklingsansvarig
linn.gulbrandsen@rfsl.se
 
Klara Nygren
Utbildare
klara.nygren@rfsl.se
 
Pom Sandhagen
Utbildare
pom.sandhagen@rfsl.se
 
Sara Sjölander
Utbildare
sara.sjolander@rfsl.se
 
Alice Wahl
Utbildare
alice.wahl@rfsl.se
 
Åse Werner
Utbildare
ase.werner@rfsl.se
 

Nationell enhet

Mikael Jonsson
Nationell chef
mikael.jonsson@rfsl.se

Alice Armandsson
Projektmedarbetare
alice.armandsson@rfsl.se

Jasminé Astor
Sakkunnig asyl och migration
jasmine.astor@rfsl.se

Joachim Illena Ståhlgren Bouveng
Kurator
joachim-illena.stahlgren@rfsl.se

Vanja Braathen 
Föreningsutvecklare och projektledare
vanja.braathen@rfsl.se

Jon Gjønnes
Programmedarbetare hivprevention
jon.gjoennes@rfsl.se

Aino Gröndahl
Asylrättsjurist och utbildare, specialiserad i hbtqi-asylrätt
aino.grondahl@rfsl.se

Suzana Imam
Kurator
suzana.imam@rfsl.se

Jonas Jonsson
Teamledare Hälsa och sexualitet
jonas.jonsson@rfsl.se

Anna Nordqvist
Projektledare och sakkunnig familjefrågor
anna.nordqvist@rfsl.se

Cal Orre
Samhällspolitiskt ansvarig
cal.orre@rfsl.se

Therese Sandin
Projektmedarbetare 
therese.sandin@rfsl.se

Kina Sjöström
Teamledare Individ och stöd
kina.sjostrom@rfsl.se

Edward Summanen
Projektledare och sakkunnig transfrågor
edward.summanen@rfsl.se

Maria Tillquist
Kurator
maria.tillquist@rfsl.se