Förbundskansli

Om ossRFSL

Vill du skicka e-post till någon på förbundskansliet använd mallen fornamn.efternamn@rfsl.se 

Ledningsgrupp

Pär Viktorsson Harrby
Verksamhetschef
par.viktorsson.harrby@rfsl.se

Josephine Bladh
T.f. utbildningschef
josephine.bladh@rfsl.se

Mikael Jonsson
Chef hälsa och hivprevention
mikael.jonsson@rfsl.se

Marie Månson
Internationell chef
marie.manson@rfsl.se

Fredrik Nilsson
Medlemschef
fredrik.nilsson@rfsl.se


Medlemsenhet

Fredrik Nilsson
Medlemschef
fredrik.nilsson@rfsl.se

Vanja Braathen 
Föreningsutvecklare
vanja.braathen@rfsl.se

Rebecka Ekholm
Projektmedarbetare
rebecka.ekholm@rfsl.se

Rafaela Stålbalk Klose
Projektmedarbetare
rafaela.stalbalk.klose@rfsl.se

Jasminé Mehho
Föreningsutvecklare Newcomers  och sakkunnig asyl och migration
jasmine.mehho@rfsl.se

Mireya Echeverria Quezada
Projektmedarbetare
mireya.echeverria.quezada@rfsl.se

Linnea Risinger Nathanson
Föreningsutvecklare  avdelningsarbete
linnea.risinger@rfsl.se

Kristina Ullgren
Projektledare
kristina.ullgren@rfsl.se


Ekonomi och administration

Katerina Karlsson
Ekonom och t.f. ekonomichef
ekonomi@rfsl.se

Kristin Nilsson
Redovisningsekonom
ekonomi@rfsl.se

Sara Privelius
Administratör
sara.privelius@rfsl.se

Osmel Rodriguez
Controller
osmel.rodriguez@rfsl.se

Qing Wang Sjögren
Ekonomiassistent
qing.wang.sjogren@rfsl.se


Internationellt arbete

Marie Månson
Internationell chef
marie.manson@rfsl.se

Severin Filonov
Internationell projektmedarbetare
severin.filonov@rfsl.se

Micah Grzywnowicz
Internationellt sakkunnig
micah.grzywnowicz@rfsl.se

Natia Gvianishvili
Internationell projektledare
natia.gvianishvili@rfsl.se

Shakhawat Hossain
Internationell projektledare
shakhawat.rajeeb@rfsl.se

Rashima Kwatra
Internationellt sakkunnig
rashima.kwatra@rfsl.se

Niklas Martti
Internationell projektledare
niklas.martti@rfsl.se

Tony Snizhko
Internationell projektmedarbetare
tony.snizhko@rfsl.se

Katarina Stenkvist
Internationell projektledare (tjänstledig t.o.m. jan 2021)
katarina.stenkvist@rfsl.se

Jenny Sundberg
Sakkunnig internationell programutveckling
jenny.sundberg@rfsl.se


Kommunikation och påverkan

För pressförfrågningar: press@rfsl.se

Malin Grundström
Kommunikatör sociala medier
malin.grundstrom@rfsl.se

Lars Jonsson
Politiskt sakkunnig
lars.jonsson@rfsl.se

Sofia Kuno
Kommunikationssamordnare
sofia.kuno@rfsl.se

Katja Sandström
Kommunikatör
katja.sandstrom@rfsl.se

Sharon Wagiella
Översättare och korrekturläsare
sharon.wagiella@rfsl.se


Hbtq-certifiering och utbildning

Josephine Bladh
T.f. utbildningschef
josephine.bladh@rfsl.se

Alex Apelman
Utbildningssamordnare (föräldraledig 75 % t.o.m. september 2020)
alex.apelman@rfsl.se

Filippa Barfvestam
Utbildare
filippa.barfvestam@rfsl.se

Carlos Díaz
Utbildare
carlos.diaz@rfsl.se

Ida Gulbrandsen
Utbildare
ida.gulbrandsen@rfsl.se

Linn Gulbrandsen
Utbildare
linn.gulbrandsen@rfsl.se

Emelie Karinsdotter
Utbildare
emelie.karinsdotter@rfsl.se

Ida Ali Lindqvist
Utbildare
ida.ali.lindqvist@rfsl.se

Alice Wahl
Utbildare
alice.wahl@rfsl.se

Åse Werner
Utbildare
ase.werner@rfsl.se


Hälsa och hiv

Mikael Jonsson
Chef hälsa och hivprevention
mikael.jonsson@rfsl.se

Alice Armandsson
Projektmedarbetare
alice.armandsson@rfsl.se

Jon Gjønnes
Programmedarbetare hivprevention
jon.gjoennes@rfsl.se

Jonas Jonsson
Programansvarig hivprevention
jonas.jonsson@rfsl.se

Sofia Klittmark
Projektmedarbetare
sofia.klittmark@rfsl.se

Anna Nordqvist
Projektledare och sakkunnig familjefrågor
anna.nordqvist@rfsl.se

Cal Orre
Sakkunnig hälsa och hivprevention
cal.orre@rfsl.se

Mathilda Piehl
Projektledare och sakkunnig idrottsfrågor
mathilda.piehl@rfsl.se

Edward Summanen
Projektledare och sakkunnig transfrågor
edward.summanen@rfsl.se


Klientstöd och asyl

Aino Gröndahl
Asyljurist och offentligt biträde för asylsökande hbtq-personer
aino.grondahl@rfsl.se

Stig-Åke Petersson
Flyktinghandläggare
stig-ake.petersson@rfsl.se

Kina Sjöström
Samordnare och kurator
kina.sjostrom@rfsl.se

Maria Tillquist
Kurator
maria.tillquist@rfsl.se
Carina Wrangebo
Kurator
carina.wrangebo@rfsl.se