Förbundskansli

Om ossRFSL

Vill du skicka e-post till någon på förbundskansliet använd mallen fornamn.efternamn@rfsl.se 

Ledningsgrupp

Pär Viktorsson Harrby
Verksamhetschef
par.viktorsson.harrby@rfsl.se

Josephine Bladh
T.f. utbildningschef
josephine.bladh@rfsl.se

Mikael Jonsson
Nationell chef 
mikael.jonsson@rfsl.se

Katerina Karlsson
Ekonomichef
ekonomi@rfsl.se

Marie Månson
Internationell chef
marie.manson@rfsl.se

Fredrik Nilsson
Insamlingschef
fredrik.nilsson@rfsl.se

Mathilda Piehl
Kommunikationschef
mathilda.piehl@rfsl.se


Insamling och verksamhetsstöd

Fredrik Nilsson
Insamlingschef
fredrik.nilsson@rfsl.se

Sara Privelius
Kansliansvarig
sara.privelius@rfsl.se

Oskar Peterson
Marknadsförare
oskar.peterson@rfsl.se

Ekonomi och administration

Katerina Karlsson
Ekonomichef
ekonomi@rfsl.se

Mio Thalén
Löne- och ekonomiadministratör
ekonomi@rfsl.se
 
Qing Wang Sjögren
Redovisningsekonom
ekonomi@rfsl.se
 
Daniell Olsson
Projektcontroller
ekonomi@rfsl.se
 

Internationellt arbete

Marie Månson
Internationell chef
marie.manson@rfsl.se

Sati Sargsyan
Teamledare och Partnership Program Manager
sati.sargsyan@rfsl.se

Severin Filonov
Internationell projektledare 
severin.filonov@rfsl.se

Natia Gvianishvili
Internationell projektledare
natia.gvianishvili@rfsl.se

Shakhawat Hossain
Internationell projektledare
shakhawat.rajeeb@rfsl.se

Rashima Kwatra
Internationellt sakkunnig
rashima.kwatra@rfsl.se

Niklas Martti
Internationell projektledare
niklas.martti@rfsl.se

Tony Snizhko
Internationell projektledare
tony.snizhko@rfsl.se

Jenny Sundberg
Sakkunnig internationell programutveckling och teamledare
jenny.sundberg@rfsl.se


Kommunikation 

För pressförfrågningar: press@rfsl.se

Mathilda Piehl
Kommunikationschef
mathilda.piehl@rfsl.se

Rebecka Ekholm
Visuell redaktör
rebecka.ekholm@rfsl.se

Malin Grundström
Redaktör sociala medier
malin.grundstrom@rfsl.se

Lars Jonsson
Sakkunnig redaktör
lars.jonsson@rfsl.se

Sofia Kuno
Pressansvarig och föreningsutvecklare
sofia.kuno@rfsl.se

Linnea Risinger Nathanson
Föreningsutvecklare avdelningsarbete
linnea.risinger@rfsl.se

Louise Myrseth
Internationell kommunikatör
louise.myrseth@rfsl.se

Katja Sandström
Kommunikatör 
katja.sandstrom@rfsl.se

Sharon Wagiella
Översättare och korrekturläsare
sharon.wagiella@rfsl.se


Utbildning

Josephine Bladh
T.f. utbildningschef
josephine.bladh@rfsl.se

Alex Apelman
Utbildningssamordnare och teamledare
alex.apelman@rfsl.se

Filippa Barfvestam
Utbildare, projektmedarbetare
filippa.barfvestam@rfsl.se

Carlos Díaz
Utbildare
carlos.diaz@rfsl.se

Linn Gulbrandsen
Utbildare, programmedarbetare
linn.gulbrandsen@rfsl.se

Alice Wahl
Utbildare
alice.wahl@rfsl.se

Åse Werner
Utbildare
ase.werner@rfsl.se


Nationell enhet

Mikael Jonsson
Nationell chef
mikael.jonsson@rfsl.se

Alice Armandsson
Projektmedarbetare
alice.armandsson@rfsl.se

Vanja Braathen 
Föreningsutvecklare och projektledare
vanja.braathen@rfsl.se

Jon Gjønnes
Programmedarbetare hivprevention
jon.gjoennes@rfsl.se

Aino Gröndahl
Asylrättsjurist och utbildare, specialiserad i hbtqi-asylrätt
aino.grondahl@rfsl.se

Ida Gulbrandsen
Teamledare Samhälle och community
ida.gulbrandsen@rfsl.se

Jonas Jonsson
Teamledare Hälsa och sexualitet
jonas.jonsson@rfsl.se

Sofia Klittmark
Projektmedarbetare 
sofia.klittmark@rfsl.se

Jasminé Astor
Föreningsutvecklare Newcomers  och sakkunnig asyl och migration
jasmine.astor@rfsl.se

Anna Nordqvist
Projektledare och sakkunnig familjefrågor
anna.nordqvist@rfsl.se

Cal Orre
Samhällspolitiskt ansvarig
cal.orre@rfsl.se

Therese Sandin
Projektmedarbetare 
therese.sandin@rfsl.se

Kina Sjöström
Teamledare Individ och stöd
kina.sjostrom@rfsl.se

Edward Summanen
Projektledare och sakkunnig transfrågor
edward.summanen@rfsl.se

Maria Tillquist
Kurator
maria.tillquist@rfsl.se