Förbundskansli

Om ossRFSLFoto: Personalfoto: Anna Åberg

Vill du skicka e-post till någon på förbundskansliet använd mallen fornamn.efternamn@rfsl.se 

Ledningsgrupp

Alexander
Alexander Clemenson
Verksamhetschef
+46 735 072 561
alexander.clemenson@rfsl.se

Ivonne Silfverstolpe Broberger
Kommunikationschef
+46 76 010 35 91
Ivonne.broberger@rfsl.se

Gustaf Hedman
Gustaf Hedman
Utbildningschef
+46 76 318 78 54
gustaf.hedman@rfsl.se


Marie Månson
Internationell chef
+46 70 989 60 10
marie.manson@rfsl.se

Mikael Jonsson
Mikael Jonsson
Chef hälsa och hivprevention
+46 73 660 32 62
mikael.jonsson@rfsl.se

Fredrik Nilsson
Fredrik Nilsson
Medlemschef
+46 73 660 75 05
fredrik.nilsson@rfsl.se

Catrin Nilsson
Catrin Nilsson
Ekonomichef
+46 70 605 78 50
catrin.nilsson@rfsl.se


Medlemsenhet

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson
Medlemschef
+46 73 660 75 05
fredrik.nilsson@rfsl.se

Vanja_Braathen

Vanja Braathen 
Föreningsutvecklare – Newcomers
+46 72 205 83 19
vanja.braathen@rfsl.se

Jasmine Mehho

Jasminé Mehho
Föreningsutvecklare – Nationell samordnare Newcomers
+46 73 509 17 27
jasmine.mehho@rfsl.se

Linnea Risinger

Linnea Risinger
Föreningsutvecklare
Kontaktperson mellan förbundet och dess avdelningar
+46 73 890 76 10
linnea.risinger@rfsl.se

Kajsa Robin

Kajsa Robin
Föreningsutvecklare – Pride, event och insamling
+46 73 660 32 63
kajsa.robin@rfsl.se


Ekonomi och administration

Catrin Nilsson

Catrin Nilsson
Ekonomichef
+46 70 605 78 50
catrin.nilsson@rfsl.se

Alice Armandsson
Ekonomiassistent
+46 73 520 97 90
alice.armandsson@rfsl.se

Katerina Karlsson
Redovisningsekonom
+46 73 503 81 22
ekonomi@rfsl.se

Kristin Nilsson

Kristin Nilsson
Redovisningsekonom
+46 73 506 13 55
ekonomi@rfsl.se

Sara Privelius

Sara Privelius
Administratör
+46 73 660 32 44
sara.privelius@rfsl.se


Internationellt arbete

Marie Månson
Internationell chef
+46 70 989 60 10
marie.manson@rfsl.se

Severin Filonov
Internationell projektmedarbetare
severin.filonov@rfsl.se

Micah Grzywnowicz
Internationellt sakkunnig
micah.grzywnowicz@rfsl.se

Natia Gvianishvili
Internationell projektledare
natia.gvianishvili@rfsl.se

Shakhawat Hossain
Internationell projektledare
shakhawat.rajeeb@rfsl.se

Satenik Sargsyan
Internationell projektledare
satenik.sargsyan@rfsl.se

Tony Snizhko
Internationell projektmedarbetare
tony.snizhko@rfsl.se

 

Katarina Stenkvist
Internationell projektledare
katarina.stenkvist@rfsl.se

 

Jenny Sundberg
Sakkunnig internationell programutveckling
jenny.sundberg@rfsl.se


Kommunikation och påverkan

För pressförfrågningar: press@rfsl.se

Ivonne Silfverstolpe Broberger
Kommunikationschef
+46 76 010 35 91
ivonne.broberger@rfsl.se

Lars Jonsson
Politiskt sakkunnig
Förbundsstyrelsens handläggare och sakkunnig allmänpolitik
+46 73 660 32 46
lars.jonsson@rfsl.se

asa_lifbom

Åsa Lifbom 
Insamlingsansvarig
+46 73 521 40 82
asa.lifbom@rfsl.se

Anna Nordqvist
Sakkunnig familjefrågor (föräldraledig t.o.m. januari 2019)
+46 72 335 89 76
anna.nordqvist@rfsl.se

Katja Sandström
Kommunikatör
+46 73 687 35 72
katja.sandstrom@rfsl.se

Julia Sundqvist
Kommunikatör
+46 (0)720 03 90 47
julia.sundqvist@rfsl.se

Kristina Ullgren

Kristina Ullgren
Kommunikatör utbildning och certifiering
+46 73 523 69 54
kristina.ullgren@rfsl.se

Sharon

Sharon Wagiella
Översättare och korrekturläsare
+46 73 517 57 26
sharon.wagiella@rfsl.se


Hbtq-certifiering och utbildning

Gustaf Hedman

Gustaf Hedman
Utbildningschef
+46 76 318 78 54
gustaf.hedman@rfsl.se

Alex Apelman

Alex Apelman
Utbildningssamordnare med kundansvar
+46 76 163 67 79
alex.apelman@rfsl.se

Filippa_Barfvestam

Filippa Barfvestam
Utbildare
+ 46 73 530 02 95
filippa.barfvestam@rfsl.se

Carlos Díaz
Utbildare
+ 46 70 811 72 68
carlos.diaz@rfsl.se

Ida Gulbrandsen
Utbildare (föräldraledig t.o.m. oktober 2018)
ida.gulbrandsen@rfsl.se

Linn Gulbrandsen
Utbildare (tjänstledig t.o.m. januari 2019)
+46 72 335 89 77
linn.gulbrandsen@rfsl.se

Max Hällström
Utbildare
+46 70 745 68 26
max.hallstrom@rfsl.se

Ida Ali Lindqvist
Utbildare
+46 76 349 52 92
ida.ali.lindqvist@rfsl.se

Pom Sandhagen
Utbildare
pom.sandhagen@rfsl.se

Emmanuelle Sylvain
Utbildare
emmanuelle.sylvain@rfsl.se

Åse Werner
Utbildare
ase.werner@rfsl.se


Hälsa och hiv

Mikael Jonsson

Mikael Jonsson
Chef hälsa och hivprevention
+46 73 660 32 62
mikael.jonsson@rfsl.se

Jon Gjonnes

Jon Gjønnes
Programmedarbetare hivprevention
+46 76 160 64 18
jon.gjoennes@rfsl.se

Jonas Jonsson

Jonas Jonsson
Programansvarig hivprevention
+46 76 039 84 22
jonas.jonsson@rfsl.se

Cal Orre
Sakkunnig hälsa och hivprevention
+46 72 300 40 77
cal.orre@rfsl.se

Edward Summanen

Edward Summanen
Sakkunnig transfrågor samt projektledare suicidprevention
+46 76 339 06 93
edward.summanen@rfsl.se


Klientstöd brottsoffer och asyl

Aino Gröndahl

Aino Gröndahl
Asyljurist och offentligt biträde för asylsökande hbtq-personer (föräldraledig t.o.m. januari 2019)
+46 76 165 66 12
aino.grondahl@rfsl.se

Sofia Kuno
Kurator (tjänstledig t.o.m. december 2018)

Kina Sjöström

Kina Sjöström
Kurator
+46 73 660 32 41
kina.sjostrom@rfsl.se

Maria Tillquist
Maria Tillquist
Kurator
+46 70 467 56 53
maria.tillquist@rfsl.se
 Carina Wrangebo
Carina Wrangebo
Kurator
+46 76 031 09 89
carina.wrangebo@rfsl.se