Förbundskansli

Om ossRFSLFoto: Personalfoto: Anna Åberg

Vill du skicka e-post till någon på förbundskansliet använd mallen fornamn.efternamn@rfsl.se 

Ledningsgrupp

Catrin Nilsson
Ekonomichef och tf verksamhetschef
catrin.nilsson@rfsl.se

Ivonne Silfverstolpe Broberger
Kommunikationschef
Ivonne.broberger@rfsl.se

Gustaf Hedman
Utbildningschef
gustaf.hedman@rfsl.se

Marie Månson
Internationell chef
marie.manson@rfsl.se

Mikael Jonsson
Chef hälsa och hivprevention
mikael.jonsson@rfsl.se

Fredrik Nilsson
Medlemschef
fredrik.nilsson@rfsl.se


Medlemsenhet

Fredrik Nilsson
Medlemschef
fredrik.nilsson@rfsl.se

Vanja Braathen 
Föreningsutvecklare
vanja.braathen@rfsl.se

Ines Lukac
Projektmedarbetare
ines.lukac@rfsl.se

Jasminé Mehho
Föreningsutvecklare – Newcomers  och sakkunnig asyl och migration
jasmine.mehho@rfsl.se

Mireya Echeverria Quezada
Projektmedarbetare
mireya.echeverria.quezada@rfsl.se

Linnea Risinger
Föreningsutvecklare – avdelningsarbete
linnea.risinger@rfsl.se

Kajsa Robin
Föreningsutvecklare – Pride, event och insamling
kajsa.robin@rfsl.se


Ekonomi och administration

Catrin Nilsson
Ekonomichef
catrin.nilsson@rfsl.se

Katerina Karlsson
Redovisningsekonom
ekonomi@rfsl.se

Thushandhi Marijanandarajah
Ekonomiassistent
thusandhi.marijanandarajah@rfsl.se

Kristin Nilsson
Redovisningsekonom
ekonomi@rfsl.se

Sara Privelius
Administratör
sara.privelius@rfsl.se


Internationellt arbete

Marie Månson
Internationell chef
marie.manson@rfsl.se

Severin Filonov
Internationell projektmedarbetare
severin.filonov@rfsl.se

Micah Grzywnowicz
Internationellt sakkunnig
micah.grzywnowicz@rfsl.se

Natia Gvianishvili
Internationell projektledare
natia.gvianishvili@rfsl.se

Shakhawat Hossain
Internationell projektledare
shakhawat.rajeeb@rfsl.se

Rashima Kwatra
Internationellt sakkunnig
rashima.kwatra@rfsl.se

Satenik Sargsyan
Internationell projektledare
satenik.sargsyan@rfsl.se

Tony Snizhko
Internationell projektmedarbetare
tony.snizhko@rfsl.se

Katarina Stenkvist
Internationell projektledare
katarina.stenkvist@rfsl.se

Jenny Sundberg
Sakkunnig internationell programutveckling (föräldraledig t.o.m. september 2019)
jenny.sundberg@rfsl.se


Kommunikation och påverkan

För pressförfrågningar: press@rfsl.se

Ivonne Silfverstolpe Broberger
Kommunikationschef
ivonne.broberger@rfsl.se

Lars Jonsson
Politiskt sakkunnig
lars.jonsson@rfsl.se

Sofia Klittmark
Projektmedarbetare
sofia.klittmark@rfsl.se

Anna Nordqvist
Projektledare och sakkunnig familjefrågor
anna.nordqvist@rfsl.se

Katja Sandström
Kommunikatör
katja.sandstrom@rfsl.se

Fej Ganebo Skantz
Projektmedarbetare
fej.ganebo@rfsl.se

Sharon Wagiella
Översättare och korrekturläsare
sharon.wagiella@rfsl.se


Hbtq-certifiering och utbildning

Gustaf Hedman
Utbildningschef
gustaf.hedman@rfsl.se

Alex Apelman
Utbildningssamordnare med kundansvar
alex.apelman@rfsl.se

Filippa Barfvestam
Utbildare
filippa.barfvestam@rfsl.se

Carlos Díaz
Utbildare
carlos.diaz@rfsl.se

Ida Gulbrandsen
Utbildare och projektledare
ida.gulbrandsen@rfsl.se

Linn Gulbrandsen
Utbildare
linn.gulbrandsen@rfsl.se

Max Hällström
Utbildare
max.hallstrom@rfsl.se

Ida Ali Lindqvist
Utbildare
ida.ali.lindqvist@rfsl.se

Pom Sandhagen
Utbildare
pom.sandhagen@rfsl.se

Emmanuelle Sylvain
Utbildare
emmanuelle.sylvain@rfsl.se

Kristina Ullgren
Utbildare och projektledare
kristina.ullgren@rfsl.se

Alice Wahl
Utbildare
alice.wahl@rfsl.se

Åse Werner
Utbildare
ase.werner@rfsl.se


Hälsa och hiv

Mikael Jonsson
Chef hälsa och hivprevention
mikael.jonsson@rfsl.se

Alice Armandsson
Projektmedarbetare
alice.armandsson@rfsl.se

Jon Gjønnes
Programmedarbetare hivprevention
jon.gjoennes@rfsl.se

Jonas Jonsson
Programansvarig hivprevention
jonas.jonsson@rfsl.se

Cal Orre
Sakkunnig hälsa och hivprevention (tjänstledig t.o.m. januari 2020)
cal.orre@rfsl.se

Mathilda Piehl
Projektledare och sakkunnig idrottsfrågor
mathilda.piehl@rfsl.se

Edward Summanen
Projektledare och sakkunnig transfrågor
edward.summanen@rfsl.se


Klientstöd och asyl

Aino Gröndahl
Asyljurist och offentligt biträde för asylsökande hbtq-personer
aino.grondahl@rfsl.se

Stig-Åke Petersson
Flyktinghandläggare
stig-ake.petersson@rfsl.se

Kina Sjöström
Samordnare och kurator
kina.sjostrom@rfsl.se

Maria Tillquist
Kurator
maria.tillquist@rfsl.se
Carina Wrangebo
Kurator
carina.wrangebo@rfsl.se