Har någon gått över din gräns?

StödRFSL

RFSL Stödmottagning finns till för hbtqi-personer som har blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte vara det.

Hbtqi-personer ska kännas sig trygga i att det finns professionellt stöd att få. RFSL Stödmottagning har sedan starten 1998 mött många hbtqi-personer och är en verksamhet med stor samlad erfarenhet på området. Stödet är anpassat till dig och sker på dina villkor.

Den som utsätter kan vara en partner, familj, släkt, arbetskamrater, skolkamrater, grannar, tillfälliga kontakter, helt okända personer och ibland organiserade grupper. Det kan handla om psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt våld.

Den som gör någon illa kan ha olika motiv. Det kan handla om att utöva makt och kontroll över en annan människa eller ett hat mot hbtqi-personer. Ibland handlar det om hedersnormer och flera personer kan vara inblandade. 

När motivet är hat

Om någon försöker kränka dig på grund av hur den uppfattar din sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck, handlar det om ett hatbrott. Det kan också handla om hets mot folk- grupp eller olaga diskriminering. 

Hatbrott kan t.ex. handla om att bli 

 • trakasserad, spottad på, kallad fula ord direkt eller genom t.ex. klotter
 • tafsad på, tvingad att utföra sexuella handlingar 
 • instängd, fasthållen
 • hotad via sociala medier, telefon eller brev
 • knuffad, riven, biten, dragen i håret, slagen, sparkad på

Lever du i en relation som ibland skrämmer dig? 

Att bli utsatt för våld från ens partner handlar om att partnern försöker begränsa ens livsutrymme genom makt och kontroll. Partnervåld sker upprepat och systematiskt. Det kan upplevas som en ständig stress med konsekvenser som sänkt självkänsla, rädsla, ilska och att gradvis tvingas tänja på/förskjuta sina gränser.

Det kan t.ex. handla om att bli 

 • förnedrad, förminskad och kallad nedsättande ord
 • kritiserad för sitt utseende, könsuttryck, beteende eller sin familj/vänner 
 • kontrollerad och isolerad
 • inte få träffa den en vill 
 • fråntagen makten över den gemensamma ekonomin

Partnern kan också 

 • hota att skada andra som ens husdjur eller barn 
 • hota att begå självmord
 • skrämmas
 • slänga saker mot en, använda vapen/tillhyggen 
 • hota att berätta om ens sexualitet, könsidentitet, relationer eller hiv-status
 • hota med att försvåra ens könsutredning hindra en från att ta medicin, få behandling eller hjälpmedel

Sexuellt våld 

Sexuellt våld handlar om att kränka någons sexuella gränser. Det kan ske inom en relation eller i en tillfällig sexuell kontakt. Sexuellt våld kan också användas som förnedring eller straff.

Det kan handla om att 

 • någon oönskat tar på ens kropp
 • tvingas bevittna, eller övertalas till att gå med på, sexuella handlingar som en inte vill
 • partner(s) vägrar ha säkrare sex
 • tvingas posera, t.ex. för fotografering tvingas till sexuella lekar mot sin vilja
 • bli utsatt för våldtäkt

Hedersrelaterat våld och förtryck

Ibland kan hedersnormer vara ett motiv för att utsätta en hbtqi- person för brott. Liksom när det gäller hatbrott, så kan det handla om allt från kränkande ord till risk för dödligt våld. När våldet är hedersrelaterat är många personer delaktiga i att utsätta någon för kontroll, hot och/eller våld. Heder kan beskrivas som något som måste försvaras för att en grupp ska kunna ha kvar sitt goda rykte.

Det kan t.ex vara att bli

 • bevakad och kontrollerad
 • fråntagen sin rätt att få ha sex och relationer med vem en vill
 • bestraffad med till exempel utegångsförbud tvingad att gifta sig mot sin vilja
 • utsatt för omvändelseförsök hos psykolog, läkare eller religiös ledare
 • utestängd från familjens eller släktens gemenskap tvingad att leva dubbelliv
 • utsatt för fysiskt våld