Påverkansarbete genom media i södra Afrika

InternationelltRFSLFoto: Kellyn Botha

Iranti-org är en visuell media-organisation för lesbiska, trans- och intersexpersoner baserad i Johannesburg. Iranti-org arbetar inom ett ramverk för mänskliga rättigheter och lyfter frågor om kön, identitet och sexualitet. Organisationen arbetar på nationell, regional (Afrika) och internationell nivå.

Iranti-org driver, genom stöd från RFSL med Forum Syd som givare, ett projekt tillsammans med andra organisationer i fem länder: Sydafrika, Namibia, Botswana, Malawi och Zimbabwe. Projektet fokuserar på att använda media som ett verktyg i påverkansarbete och för att ändra människors attityd mot hbtqi-personer och -frågor. Detta kommer att göras genom forskningsbaserat metodologiskt nytänkande i medieproduktion och genom att använda fokusgrupper för att utveckla relevant medieinnehåll. Det övergripande målet är minskad stigmatisering, diskriminering och våld mot hbtqi-personer i de länder där projektet genomförs.

De utvecklade mediekampanjerna kommer att lanseras i de fem länderna. Kampanjerna kommer att innehålla positiva berättelser från regionen, såsom lagförändringar, framsteg i domstolsväsendets bedömningar och acceptans från hbtqi-personers familjer och samhället. RFSL har arbetat tillsammans med Iranti-org sedan 2017.