Kongresshandlingar 2019

RFSL:s kongress 2019RFSL

Här återfinns kongresshandlingarna till RFSL:s kongress den 18-20 oktober 2019 i Borås. De innehåller bland annat propositioner, motioner och rapporter samt förbundets årsredovisning och revisionsberättelse för 2018. Även valberedningens förslag till val av förbundsstyrelse och revisorer ingår.

Nedan återfinns en pdf-fil med RFSL:s kongresshandlingar 2019 som är tillgänglighetsanpassad för synskadade. Omslagsbilden är tagen av Elisabeth Ohlson Wallin och framtagen inom RFSL:s pågående projekt Idrott för alla kroppar.

Kongresshandlingar 2019 pdf-fil