Transformering

TransRFSLFoto: C. Kåberg

Transformering erbjuder information och stöd med fokus på trans. Verksamheten riktar sig till transpersoner i alla åldrar samt närstående och yrkesverksamma.

Tillsammans med RFSL Ungdom driver RFSL den uppskattade verksamheten Transformering där transfrågor står i centrum. Transformering består dels av en hemsida, dels en stöd- och infomejl. Mejlen tar emot omkring 1000 mejl om året och hemsidan har cirka 2500 besökare varje vecka.

Hemsidan Transformering.se

Hemsidan transformering.se riktar sig till dig som är transperson eller som funderar kring din könsidentitet. Här finns även information för dig som är närstående och för dig som möter transpersoner i ditt yrke eller ideella engagemang.

All information på hemsidan är faktagranskad och syftet är att erbjuda aktuell kunskap om könsbekräftande vård, rättigheter, begrepp, viktiga historiska årtal, relationer och mycket mer kopplat till transpersoners hälsa och livsvillkor.

Info- och stödmejl

Till info@transformering.se kan du som är transperson eller osäker på din könsidentitet vända dig för att få information och stöd, oavsett din ålder. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att mejla. Mejlen besvaras av sakkunniga i transfrågor på RFSL Ungdom och RFSL. Vi tar årligen emot omkring 1000 mejl.

Många frågor rör exempelvis den könsbekräftande vården, att komma ut som trans, nära relationer eller psykisk hälsa. Du kan vända dig till oss för stöd, information och rådgivning men också för att bolla tankar eller helt enkelt skriva av dig. Du kan skriva på svenska eller engelska.

Transformering då och nu

Transformering.se lanserades av RFSL Ungdom år 2010. Hemsidan och mejlen var under denna period en del av ett större projekt med finansiering från Arvsfonden. Verksamheten riktade sig då till personer under 30 år.

Hemsidan och mejlen drivs sedan år 2017 gemensamt av RFSL och RFSL Ungdom, och riktar sig numera till alla åldrar. Transformering finansieras idag delvis av RFSL:s verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten för suicidprevention och att främja psykisk hälsa. Psykisk ohälsa är det allra vanligaste ämnet bland de mejl som inkommer. En av Transformerings viktigaste uppgifter är att bekräfta, stötta och vid behov ge förslag på vidare stöd.