Att bli och vara förälder

En önskan om att bli förälder finns hos många människor och vägarna till ett föräldraskap kan se ut på många olika sätt, i synnerhet för hbtq-personer. Vill jag bli förälder tillsammans med någon eller några andra? Har jag möjlighet att bli gravid själv och vill jag i så fall bli det? Hur ser lagar och normer gällande hbtq-personer och föräldraskap ut? Vilka möjligheter har just jag till föräldraskap?

Familjer med barn ser ut på oändligt många olika sätt och för att kunna välja en familjebildning som passar en, behöver man information om praktiska tillvägagångssätt och vilka lagliga rättigheter man har. Man behöver även information om vilka lagliga rättigheter man saknar och hur man kan förhålla sig till det. Oavsett hur just du planerar att bli förälder så hoppas vi att du hittar den information som du söker här.

Föräldraskap?

Ofta när det pratas om föräldraskap tänker många att ett föräldraskap innebär att en vuxen är genetiskt och juridiskt kopplad till ett barn. Vi tänker att ett föräldraskap är mycket mer än så!

Att vara genetiskt kopplad till ett barn innebär att en persons ägg eller spermie gett upphov till barnet. Att vara juridisk förälder innebär att en person är registrerad som barnets förälder i folkbokföringen. Att vara genetiskt och/eller juridiskt kopplad till ett barn kan vara en del av ett föräldraskap, men det behöver inte vara det. Det är möjligt att kalla sig för förälder till ett barn utan att vara genetiskt och juridiskt kopplad till barnet. Det kallas ibland för socialt föräldraskap, det vill säga att man är en närvarande och omvårdande förälder i barnets liv.

Det är också relativt vanligt att personer är både genetiskt och juridiskt kopplade till barn utan att vara barnens sociala föräldrar. Orsakerna till detta kan vara många. Det kan till exempel handla om att en annan förälder fått enskild vårdnad om barnet efter en separation, att man aldrig varit intresserad av att vara social förälder till barnet eller att man av någon anledning inte har möjlighet att vara det.

I de fall då barn blir till genom donation av könsceller (ägg och spermier) är det även vanligt att personer är sociala och juridiska föräldrar till barn, utan att vara genetiskt kopplade till barnen. Detsamma gäller förstås vid en adoption.

Olika personer tycker att olika delar av ett föräldraskap är olika viktiga. En del tycker att det är viktigt att vara genetiskt kopplad till de barn som man är förälder till, medan andra inte tycker att det är viktigt alls. För vissa är det jätteviktigt att vara social förälder till de barn som man är juridisk förälder till, medan andra inte alls tycker att detta är viktigt. Det är helt enkelt olika. Det man med säkerhet vet, är att alla barn behöver en eller flera närvarande vuxna som fungerar som sociala föräldrar till barnet och därmed har en omhändertagande och omvårdande funktion i barnen liv.