Internationellt påverkansarbete

InternationelltRFSL

RFSL arbetar med att förbättra livet för hbtq-personer globalt genom att sprida kunskap om hbtq-frågor inom internationella organisationer, och att påverka globala processer att ta med hbtq-perspektiv.

RFSL samarbetar med andra organisationer för att få en starkare röst i dessa frågor, bland annat med OutRight Action International (NYC), ILGA (Geneve), COC Netherlands, ARC International (Kanada/Geneve), liksom med andra organisationer som bedriver påverkansarbete på FN-nivå, och i andra forum.

Sedan 2012 görs detta arbete med stöd av Sida.

Arbetet riktar sig till olika målgrupper; internationella institutioner, inklusive FN, Europarådet, och EU men också våra partnerorganisationer i det globala Syd och Öst.

Genom internationell påverkan har RFSL fått tillgång till internationella forum, särskilt FN, där vi medverkar i olika processer och möten såsom FNs kvinnokommission (CSW), målen för hållbar utveckling (SDGs), de allmänna återkommande utvärderingarna (UPR) för Sverige och våra partnerländer.

Vi underlättar för våra samarbetsorganisationer i det globala Syd och Öst att delta i FNs arbete, till exempel att kunna delta aktivt i FNs kvinnokommission och frågan om hållbar utveckling.

En annan viktig del handlar om att ge svenska utrikesdepartementet synpunkter i frågor om sexualitet och könstillhörighet och att delta i expertmöten med FN-avdelningar.

Arbetet är baserat på strategiskt påverkansarbete, ett nära samarbete med våra partnerorganisationer och deltagande i viktiga möten med utrikesdepartementet, FN och andra. Projektet drivs från RFSLs huvudkontor, men implementeringen sker främst i New York och Geneve, och ibland i Bryssel.