Indonesien

InternationelltRFSLFoto: Katarina Stenkvist

Sedan 2010 samarbetar RFSL med Arus Pelangi, en federation för hbtq-organisationer i Indonesien. Arus Pelangi erbjuder juridiskt stöd för hbtq-personer och jobbar med informationsspridning och utbildning kring hbtq-frågor och mänskliga rättigheter. De arbetar också för att reformera den indonesiska politiken genom kampanjer och lobbyverksamhet.

Arus Pelangi samarbetar med flera av sina lokala medlems-organisationer inom ramen för projektet.

Även om det enligt den nationella lagstiftningen i Indonesien inte är olagligt att vara hbtq-person, varken erkänner eller stödjer lagen hbtq-personers rättigheter. Det finns inte heller några lagar mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. I vissa lokala förordningar finns förbud mot icke-normativa könsidentiteter och sexualiteter.

De fundamentalistiska religiösa strömningarna i landet är en utmaning för hbtq-rörelsen, bland annat finns religiösa lagar i vissa av landets provinser. Polis och myndigheter underlåter ofta att skydda hbtq-personer från angrepp. Transpersoner i Indonesien är särskilt utsatta för diskriminering och har extremt svårt att få anställning, bostad samt godkänd identitetshandling. Detta gäller särskilt gruppen ”warias”, transkvinnor.

Genom projektet, som stöds av Forum Syd, vill organisationerna öka acceptansen för hbtq-personer i Indonesien och under senare år ligger stort fokus på att hbtq-personers mänskliga rättigheter ska erkännas bland myndigheter, religiösa ledare och politiker. Ett stärkande av lokala organisationer och hbtq-rörelsen är ett annat viktigt fokus för projektet. Arus Pelangi och deras medlemsorganisationer arrangerar kurser, workshops och sociala träffar för hbtq-personer, för att minska stigma och öka kunskapen kring hbtq-personers mänskliga rättigheter.

En annan viktig del av projektet är den interna utvecklingen inom organisationerna. Under de år som projektet pågått har organisationernas kapacitet utvecklats mycket och Arus Pelangi utgör idag en viktig aktör i hela den Sydost-asiatiska regionen när det gäller hbtq-frågor och mänskliga rättigheter.