Indonesien

InternationelltRFSL

Sedan 2010 samarbetar RFSL med Arus Pelangi, en federation för hbtq-organisationer i Indonesien. De har tolv medlemsorganisationer och verksamheter i åtta av landets 34 regioner.

Arus Pelangi erbjuder juridiskt stöd för hbtq-personer och jobbar med informationsspridning och utbildning kring hbtq-frågor och mänskliga rättigheter. De arbetar också för att reformera den indonesiska politiken genom kampanjer och lobbyverksamhet. Arus Pelangi samarbetar i sin tur med två lokala hbtq-organisationer inom ramen för projektet: People Like Us Satu Hati (PLUSH) som är baserade i Yogyakarta och Komunitas Sehati Makassar (KSM) som finns i Massakar.

Även om det enligt den nationella lagstiftningen i Indonesien inte är olagligt att vara hbtq-person, varken erkänner eller stödjer lagen hbtq-personers rättigheter. Det finns inte heller några lagar mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. I vissa lokala förordningar kan det finnas förbud mot icke-normativa könsidentiteter och sexualiteter.

De fundamentalistiska religiösa strömningarna i landet är en utmaning för hbtq-rörelsen, bland annat finns religiösa lagar i vissa av landets provinser. Polis och myndigheter underlåter ofta att skydda hbtq-personer från angrepp. Transpersoner i Indonesien är särskilt utsatta för diskriminering och har extremt svårt att få anställning, bostad samt godkänd identitetshandling. Detta gäller särskilt gruppen ”warias”, transkvinnor.

Genom projektet, som stöds av Forum Syd, vill organisationerna öka acceptansen för hbtq-personer i Indonesien och under senare år ligger stort fokus på att hbtq-personers mänskliga rättigheter ska erkännas bland myndigheter, religiösa ledare och politiker

En annan viktig del av projektet är den interna utvecklingen inom organisationerna. De arbetar med att få på plats rutiner för demokratiskt beslutsfattande, avstämningar och rapportering av projekt och ekonomi, och en mer stabil finansiering. Under de år som projektet pågått har organisationernas kapacitet utvecklats mycket och Arus Pelangi utgör idag en viktig aktör i hela den Sydöst-asiatiska regionen när det gäller hbtq-frågor och mänskliga rättigheter.