Rainbow Academy

InternationelltRFSLFoto: Miles Tanhira

Rainbow Academy är RFSL:s plattform för internationella utbildningar – ett rum där hbtq-aktivister kan mötas och växa tillsammans. Rainbow Academy erbjuder skräddarsydda utbildningar till utvalda grupper av ledare och personer med andra viktiga roller inom den globala hbtq-rörelsen.

Ett unikt utbildningskoncept

Innehållet i Rainbow Academys utbildningar varierar och anpassas efter hbtq-organisationernas aktuella behov världen över. Det finns dock några återkommande teman som utgör grunden för alla utbildningar. Oavsett vilket ämne utbildningen behandlar delar Rainbow Academys utbildningar dessa kärnprinciper:

  • Individuellt lärande är ett redskap för att nå organisatorisk utveckling och växande. RFSL ser hbtq-personers egen organisering som en förutsättning för främjandet av hbtq-personers mänskliga rättigheter.
  • Hållbara nätverk mellan utbildningsdeltagare är viktigt. Detta säkerställs genom att skapa möjligheter att dela erfarenheter och umgås inom utbildningen. RFSL menar att de personliga relationer som skapas under utbildningen är värdefulla när det gäller att upprätthålla den globala rörelsen, liksom de formella utkomsterna av kursplanen.
  • En medvetenhet om balansen mellan arbete och privatliv på utbildningarna. Aktivisterna upplever ofta höga stressnivåer och utbrändhet. RFSL ser välbefinnande som en nyckel till att åstadkomma ett lyckat påverkansarbete och politisk förändring. Att ta hand om sig själv och minska stressen är ett tema i varje RFSL-utbildning, och vävs in i schemat genom att man är uppmärksam och inte gör ett för intensivt kursprogram.
  • Lärandeprocesser bygger på en styrkebaserad metod. Metoden identifierar vad individer och organisationer redan gör bra och stärker de kvalitéerna snarare än att fokusera på att ta bort sådant som inte fungerar. RFSL anser att varje individ och organisation känner till sina styrkor och hur de ska bygga vidare på dem.
  • Utbyte mellan deltagare från det globala Syd/Öst. RFSL ser det viktiga i att utbildningarna äger rum i en Syd/Öst-miljö snarare än bara i den globala Nord/Väst-miljön. Att möjliggöra ett utbyte mellan Syd/Öst-aktivister genom att ha aktiviteter i en Syd/Öst-miljö är ett viktigt redskap i att stärka nätverk och att bidra till att bygga självförtroende och samhörighet.

Utbildningar inom Rainbow Academy

Rainbow Leaders

Mellan 2013-2016, deltog 120 aktivister från 35 olika länder i Rainbow Leaders; det mest omfattande utbildningsprogram som funnits hittills inom Rainbow Academy. Programmet gjorde stort avtryck på majoriteten av deltagarna; en mångfacetterad och imponerande grupp av människor som kämpar outtröttligt för hbtq-rättigheter även i de mest fientliga miljöer. Rainbow Leaders är utformat för att öka färdigheter och möjligheter hos ledare i den dynamiska och mångskiftande globala rörelsen för hbtq-rättigheter, så att dessa ledare kan lyckas bättre i sitt arbete i att kämpa för mänskliga rättigheter för alla.

Fokus för deltagarna har legat på kapacitetsträning och att hitta verktyg och rutiner för att leda, upprätthålla och guida organisationen de representerar. Det har också handlat om att öka kunskapen i att säkra hbtq-rättigheter lokalt, regionalt och internationellt och att öka tillgången till hållbara nätverk av samarbetspartners, allierade och strategiska stödsystem. En viktig punkt på agendan som funnits med genom hela utbildningen är ”Appreciative Inquiry” – ett styrkebaserat perspektiv på ledarskap som fokuserar på att motivera och stärka personalresurser. Andra delar av utbildningen omfattar internationell lagstiftning, SOGIE (sexual orientation, gender identity and expression), Logical Framework Approach, Monitoring och Evaluation och insamling.

Community Leaders Training

Eastern Coalition for LGBT Equality är ett projekt där hbtq-organisationer i Sverige och partnerorganisationerna i öst (Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien, Ukraina) och Ryssland samarbetar med målet att slå tillbaka mot homofobi och transfobi i regionen och att bygga en stark transnationell hbtq-rörelse. Projektet genomförs av RFSL och är finansierat av SIDA.

Tillsammans med sju organisationer i regionen organiserar RFSL en ledarskapsutbildning för aktivister. Utbildningen syftar till att stärka aktivister, anställda, volontärer och andra som jobbar med lokala- och gräsrotsorganisationer. Utbildningen är en kurs i att lära sig att bli en uppskattande ledare med verktyg och kunskap att bygga och stärka rörelser på gräsrotsnivå. Utbildningen har deltagare från åtta länder i regionen, med möjlighet att dela erfarenheter och få nya kontakter som kan bidra till ett bättre nätverk och professionell kontakt med andra som jobbar inom samma område.

Utbildningen är för personer som arbetar med projekt i samhället. Det kan vara en projektledare, volontärsamordnare eller något annat. Personer som redan är engagerade i arbetet men behöver nya eller bättre färdigheter i att jobba med volontärer, samhällsgrupper, projektplanering, ledarskapsmetoder, etc.

Rainbow Fundraising

I februari 2017 träffades 20 deltagare från Syd- och Sydostasien i Colombo, Sri Lanka och delade erfarenheter och kunskap kring crowd-funding, att söka bidrag från institutionella givare, samt andra insamlingsstrategier.

Som alltid i Rainbow Academy-utbildningar lades mycket energi på att skapa en generös atmosfär med många möjligheter för deltagarna att utbyta kunskap. Villkor, lagar, organisering och sammanhang skiljer sig mycket mellan länder i regionen och därför presenterades inga färdiga svar under träningen. Fokus var att ge deltagare en verktygslåda med olika metoder för insamling.

Fyra externa experter bidrog till kunskapsutbyte och ett brett spektrum av ämnen som omfattades, inklusive digital kampanjer, att skriva projektansökningar och utmaningen i att hantera beroendeställning till bidragsgivare.

Röster från deltagare

Rainbow Leaders Alumni bidrar outtröttligt till en bättre värld för alla. Möt tre av dem och få en insyn i hbtq-aktivismen och vad Rainbow Leaders har betytt för dem.

Kenji Terukina

Medgrundare av Raiz Disidencia Sexual i Peru.

Kenji Terukina, co-founder of Raiz Disidencia Sexual in Peru.

 

Jag blev en bättre ledare efter min erfarenhet med Rainbow Leaders.

 

Främst hjälpte det mig att utveckla mitt självförtroende och min empati och stärkte min förmåga att arbeta med olika människor och aktivister i civilsamhället. Mitt samhällsarbete har lett till att jag blivit vald till ung representant. Jag arbetar både som generalsekreterare för Limas Metropolitan Council of Youth Participation och som medlem av Directive Council of the National Youth Councils Assembly. Dessa två plattformar har lett till arbete med den nya regeringen kring National Youth Agenda. Agendan innehåller socialpolitiska förslag för unga hbtq-personer, och lagar för skyddandet av könsidentitet liksom lagar mot diskriminering och hatbrott riktade mot hbtq-personer.

Latinamerika har generellt många konservativa regeringar och Peru är inget undantag. Trots det ser vi ändå framsteg. Under de senaste åren, på grund av starka hbtq-rörelser, har vi sett framgång med lagprojekt mot hatbrott. Vi ser stora möjligheter för en fortsatt utveckling, både vad det gäller lagar och socialpolitiskt, på grund av våra dynamiska rörelser som är fulla av nya och starka aktivister och aktivism.

Leigh Ann van der Merwe

Grundare av och ledare för Social health and empowerment, S.H.E., i Sydafrika.

Leigh-Ann, founder of and coordinator of social health and empowerment in South Africa.

När jag åkte till Rainbow Leaders utbildningsprogram 2013 kunde jag se de positiva effekterna direkt. Då var vi fortfarande en liten och ny organisation. Jag lärde mig så mycket kring ekonomi genom att prata med andra ledare och göra budgets; att länka löner till projekt, övervaka och utvärdera projekt och att identifiera program.

Ett genombrott var den första donation vi fick efter utbildningen från en givare vi hade pratat med i nästan två år. Det gjorde en enorm skillnad.

 

En annan lika viktig sak var nätverkandet med andra ledare. För första gången kunde vi växa som organisation. Idag är vi 22 anställda och vi har skapat tre stora program: konst och kultur, det feministiska programmet och hälsa och välbefinnande.

Vi är en feministisk organisation och vi ser till att det är grundstenen i vår utveckling som organisation. Även om vi arbetar med alla; transkvinnor, transmän, och hela hbtq-samhället, fokuserar vi endast på transkvinnor när det gäller vårt påverkansarbete och politiska arbete. Det finns en stark allmän uppfattning att transkvinnor bara syns som deltagare i skönhetstävlingar eller är sexarbetare, medan transmän arbetar med bidrag. Vi vill förändra det. Vårt arbete är aldrig över. Men det förändras ständigt på ett positivt sätt. Vid den tid då vi startade vår organisation fanns det bara en organisation som styrdes av transkvinnor. Nu har vi sex organisationer på den afrikanska kontinenten.

Aleks Gosto

Grundare av en stödgrupp för transpersoner i Bosnien.

Aleks Gosto, founder of a support group for transgender people in Bosnia.

 

Utbildningen var en av de bästa jag gått. Den var väldigt välstrukturerad, intensiv och jag lärde mig många organisatoriska och kommunikativa tekniker. Bortsett från lärandet hade jag också en fantastisk upplevelse med fantastiska människor.

Precis efter utbildningen startade vi en stödgrupp för transpersoner i Bosnien och Hercegovina inom Sarajevo Open Centre.

 

Gruppen utvecklades väldigt väl och vi ordnade många aktiviteter.Det viktigaste av allt var sammankomsten själv; att dela historier inom en grupp där alla kände sig trygga. I Bosnien och Hercegovina är situationen väldigt svår när det gäller transrättigheter. Vi har inte sjukvård som erbjuder hbtq-specifik vård, så vi tvingas ofta att åka till ett grannland för att få hjälp, vilket kostar mycket. Långt ifrån alla har råd med det. Att vara trans är också tabu. Det är väldigt svårt för transpersoner, särskilt de unga, att vara öppna inför sin familj och sina vänner.