Seniorprojektet 2019-2021

ÄldrefrågorRFSLFoto: Lysa Öster

Seniorprojektet drog igång hösten 2019 med hjälp av bidrag från Socialstyrelsen.

Syftet med projektet var att engagera fler äldre inom RFSL och att synliggöra äldre hbtqi-personers erfarenheter. Genom projektet fick vi möjlighet att påbörja arbetet med att skapa fler mötesplatser för seniora medlemmar både lokalt och nationellt och att lyfta frågor som berör äldre hbtqi-personer. 

Corona förändrade i grunden förutsättningarna för vårt arbete eftersom det inte längre var möjligt eller lämpligt att ordna fysiska träffar med personer över 70 år. Samtidigt har behovet av social samvaro möjligen blivit ännu större på grund av den sociala isoleringen många äldre har tvingats till. 

Vi strävade inom projektet därför efter att hitta alternativa sätt att ha kontakt, främst via digitala kanaler eller telefon.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på senior@rfsl.se eller på seniormobilen: 0722 05 83 19