Seniorprojektet

ÄldrefrågorRFSLFoto: Lysa Öster

Under hösten 2019 ordnade vi bland annat ett nätverksmöte med andra aktörer inom äldrefrågor, till exempel Pensionärernas Riksorganisation, SPF Seniorerna, Seniorboendet Regnbågen, med fler.

Vi hade också en träff i Stockholm för seniora medlemmar som är engagerade eller intresserade av att engagera sig i RFSL.

I samarbete med RFSL:s avdelningar i Borås, Luleå, Sundsvall, Gävle och Linköping ordnades lokala seniorträffar. Målet är att fler avdelningar ska ha seniorgrupper, där intresse finns. 

Projektet genomförde också en kartläggning i form av en enkät som besvarades av cirka 600 hbtqi-personer över 60 år. Resultatet av enkäten kommer förhoppningsvis att kunna sammanställas i en rapport.