Seniorprojektet

ÄldrefrågorRFSLFoto: Lysa Öster

Seniorprojektet drog igång hösten 2019 med hjälp av bidrag från Socialstyrelsen.

Syftet med projektet är att engagera fler äldre inom RFSL och att synliggöra äldre hbtqi-personers erfarenheter. Genom projektet fick vi möjlighet att påbörja arbetet med att skapa fler mötesplatser för seniora medlemmar både lokalt och nationellt och att lyfta frågor som berör äldre hbtqi-personer. 

Corona har i grunden förändrat förutsättningarna för vårt arbete eftersom det inte längre är möjligt eller lämpligt att ordna fysiska träffar med personer över 70 år. Samtidigt har behovet av social samvaro möjligen blivit ännu större på grund av den sociala isoleringen många äldre har tvingats till. 

Vi har inom projektet därför strävat efter att hitta alternativa sätt att ha kontakt, främst via digitala kanaler eller telefon.

Om du är intresserad av att delta i någon verksamhet eller har frågor är du välkommen att kontakta oss på senior@rfsl.se eller på seniormobilen: 0722 05 83 19