RFSL och Verisure lanserar samarbete för trygghet

Ge en gåvaRFSL

Idag inleds Pride Month; ett viktigt tillfälle att manifestera för hbtqi-personers rätt till frihet från hat och hot. I samband med det lanserar RFSL och säkerhetsföretaget Verisure nu ett viktigt samarbete för ökad trygghet och inkludering.

Många av RFSL:s avdelningar runt om i landet har tyvärr erfarenhet av utsatthet för hat och hot. Markeringar görs för att försöka skrämma och tysta våra röster i det offentliga samtalet. Det är ett hot mot demokratin. RFSL arbetar därför aktivt för att på olika sätt hantera och motverka hat och hot.

Idag, den 1 juni i samband med att Pride Month börjar, lanserar RFSL och säkerhetsföretaget Verisure därför ett nytt samarbete.

– RFSL och hbtqi-rörelsen i stort behöver allt stöd vi kan få, för att möjliggöra ett fortsatt starkt och hållbart engagemang trots risken att utsättas för hat och hot. Därför är detta strategiska och långsiktiga samarbete vi nu lanserar med Verisure mycket betydelsefullt, säger Fredrik Nilsson tf verksamhetschef RFSL.

Samarbetet innebär att Verisure kommer att utbilda sig via RFSL Utbildning för att öka kunskapen om hbtqi-frågor, inkludering och normkritik. Verisure kommer även att stötta RFSL:s opinionsbildande arbete med ökad kunskap kring trygghet för hbtqi-personer i samhället, och bistå RFSL:s avdelningar i det lokala säkerhetsarbetet.

– Verisure vill stödja det viktiga arbete RFSL gör och stå upp för rätten att vara sig själv; både i samhället och på vår arbetsplats. Jag är stolt över att vi nu med RFSL:s hjälp arbetar för att bli ett ännu mer inkluderande och välkomnande företag för alla, oavsett ålder, kön, bakgrund eller sexuell läggning, säger Jonas Lindström VD Verisure Sverige.

Om Verisure

Verisure är ledande leverantör av professionellt övervakade larm, för att trygga hem och företag, med över 4,7 miljoner kunder i 17 länder i Europa och Latinamerika. Verisures vision är att det är en mänsklig rättighet att vara trygg och säker. Verisure arbetar för att vara en arbetsplats där alla är inkluderade, får stöd och ges lika möjligheter.

Om RFSL

RFSL är en ideell organisation som arbetar för mänskliga rättigheter, för ökad kunskap och trygghet för hbtqi-personer. RFSL är en medlemsstyrd organisation med drygt 8000 medlemmar, organiserade i 34 avdelningar runt om i landet som erbjuder mötesplatser. RFSL bedriver påverkansarbete och erbjuder kompetensutveckling i hbtqi och inkludering via RFSL Utbildning.

Länkar

Verisure
RFSL: Hat – hotet hot hållbara samhällen
RFSL Utbildning